Вторник, 7 Декември 2021, 19:41

Планови прекъсвания на тока в общините Драгоман, Елин Пелин, Костинброд, Своге, Сливница за периода 16-20.11

14 Ноември 2020, 11:47
(0) (0)
Елин Пелин - Новини
Прочетена: 791


Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 16 – 20 ноември 2020 г, включително:

Община Драгоман
На 16.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч. ; 15:00 - 17:00 ч. / - Драгоман КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ АД, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД, РДГП-ДРАГОМАН, ПИ 065058, МЕСТНОСТ ОКОЛ
На 16.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч. ; 15:00 - 17:00 ч. / - Чорул: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
На 16.11.2020 г. /09:01 - 17:00 ч. / - Драгоман: Европа
На 16.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч. / На 17.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч. / На 18.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч. / На 19.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч. / На 20.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч. / - Табан
На 16.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч. / На 17.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч. / На 18.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч. / На 19.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч. / На 20.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч. / - Чуковезер: УПИ-II , Вила
На 17.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 18.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Цръклевци: М.Прогон , Вила
На 17.11.2020 г. /09:30 - 16:00 ч. / - Драгоман: Захари Стоянов 6, 26, Здравец 5, 7, 3, 9, 1, Малина 5, 4, 1, 3, 7, 6, 9, 2, Пейо К.Яворов 2, 6, 4, 8, 10, 1, 12, Рила 2, 3, 4, 1, Свети Климент Охридски 3, Христо Смирненски 7, 2, 3, 4, 1, 6, 5, 8, 9, 14, 3, 7, 24, 12, 5, 10, 1, 20, 8
На 18.11.2020 г. /09:30 - 16:00 ч. / - Драгоман: Васил Левски 18, 16, Граничар 10, Захари Стоянов 26, 5в, Здравец 11, Кирил И Методи 1, 6, 13, 4, 7, 5, 2, 8, 10, 15, 9, 3, 11, Патриарх Евтимий 7, 2, 3, 1, 5, 9, 4, Рила 8, 10, 12, 15, 18, 16, Свети Стефан 23, Черноризец Храбър 29, 26, 36, 8, 16, 10, 3, 31, 52, 27, 34, 2, 48, 17, 46, 32, 5, 11, 30, 9, 18, 40, 38, 25, 44, 33, 14, 12, 24, 20, 22, 19, 4, 6, 28, 35, 27, 19, 6, 30, 12, 23, 25, 28, 8, 10, 29, 21, 14
На 19.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Василовци, Общ. Драгоман: УПИ Vi-84 Кв.10 , УПИ VII-77 Кв.9 , УПИ VІІІ-149, Кв.20 , Вила, Вила, Къща
На 19.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Големо Малово: УПИ І-340, Кв.32а , УПИ Хi-92, Кв.15 , Къща, УПИ VІІІ-233, Кв.16, Вила
На 19.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Мало Малово: УПИ IV-15 , УПИ XII-174, Кв. 17 , Вила
На 19.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Раяновци, Общ. Драгоман
На 19.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Цръклевци: Къща, Вила

Община Елин Пелин
На 16.11.2020 г. /09:00 - 16:30 ч. / - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин/Град: Баба Тонка Обретенова При №1, Бузлуджа 7, 11, 8, 13, 16, 10/12, 3, 1а, 5, 6, 12, 14, 4, 1, 5, 10, Йоан Екзарх 1, Лесновска 21, 42, 52, 55, 29, 25, 51, 53, 28, 49, 60, 45, 30, 33, 37, 40 УПИ ХХІІ-159, Кв.72, 35, 50, 72, 68, 80, При №74, 56а, 62, 17, 70а, 61, 59, 74, 46, 47, 27, 54, 70, 57, 19, 64, 56, 66, 44, 39, Лесновска 36, №38, Независимост , Никола Петков 23, 33, 279, 24, 21, 20, 26, 19, 29, 15, 4, 14, 16, 17, 12, 21а, Новоселци 108, 5544, 128, 113, 59, 126, 112, 130, 65, 118, 53, 116а, 55, 61, 63, 120, Пейо К.Яворов , Средна Гора 2, 6, 3, 1, 4, 3, УПИ ХV -182 Кв. 65 , Чавдар Войвода 8, 8, 22, 17, 6, 1, 2, 18, 14, 7, 5, 13, 24, 12, 19, 10, 17а, 2, 15, 3, Шейново 8, 12а, 14, 11, 5, 9, 10, 13, 22, 6, 7, 12, 15, 20
На 17.11.2020 г. /09:00 - 16:30 ч. / - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин/Град: Баба Тонка Обретенова При №1, Бузлуджа 7, 11, 8, 13, 16, 10/12, 3, 1а, 5, 6, 12, 14, 4, 1, 5, 10, Йоан Екзарх 1, Кирил И Методий 25, Кирил И Методий 2, Климент Охридски 2, 2, Лесновска 36, №38, Лесновска 21, 42, 52, 55, 29, 25, 51, 53, 28, 49, 60, 45, 30, 33, 37, 40 УПИ Ххіі-159, Кв.72, 35, 50, 72, 68, 80, При №74, 56а, 62, 17, 70а, 61, 59, 74, 46, 47, 27, 54, 70, 57, 19, 64, 56, 66, 44, 39, Лесновска 1, Независимост , Независимост 1, 2, Никола Й.Вапцаров 6 1-Вениш, 9 Апартамент, 9, До Жб, 6 1, 9, 5, 7, 1 1-Бойко, 4, 11, 1, 6, 1, 8, 1 1, 1, 7, Никола Петков 23, 33, 279, 24, 21, 20, 26, 19, 29, 15, 4, 14, 16, 17, 12, 21а, Новоселци 108, 5544, 128, 113, 59, 126, 112, 130, 65, 118, 53, 116а, 55, 61, 63, 120, Пейо К.Яворов , София 7, 21, 3, 40, 3, 9, 5, 26, 13, Средна Гора 2, 6, 3, 1, 4, 3, Стоян Михайловски 1, 1, 30, УПИ II-318 Кв.161 , УПИ VІІІ-За КОО, Кв.165 , УПИ ХV -182 Кв. 65 , Чавдар Войвода 8, 8, 22, 17, 6, 1, 2, 18, 14, 7, 5, 13, 24, 12, 19, 10, 17а, 2, 15, 3, Шейново 8, 12а, 14, 11, 5, 9, 10, 13, 22, 6, 7, 12, 15, 20, 15, 7, 3, 2, 4, 8, 1, 5, 11, 9
На 18.11.2020 г. /09:00 - 16:30 ч. / - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин/Град: Баба Тонка Обретенова При №1, Бузлуджа 7, 11, 8, 13, 16, 10/12, 3, 1а, 5, 6, 12, 14, 4, 1, 5, 10, Йоан Екзарх 1, Лесновска 36, №38, Лесновска 21, 42, 52, 55, 29, 25, 51, 53, 28, 49, 60, 45, 30, 33, 37, 40 УПИ Ххіі-159, Кв.72, 35, 50, 72, 68, 80, При №74, 56а, 62, 17, 70а, 61, 59, 74, 46, 47, 27, 54, 70, 57, 19, 64, 56, 66, 44, 39, Независимост , Никола Петков 23, 33, 279, 24, 21, 20, 26, 19, 29, 15, 4, 14, 16, 17, 12, 21а, Новоселци 108, 5544, 128, 113, 59, 126, 112, 130, 65, 118, 53, 116а, 55, 61, 63, 120, Пейо К.Яворов , Средна Гора 2, 6, 3, 1, 4, 3, УПИ ХV -182 Кв. 65 , Чавдар Войвода 8, 8, 22, 17, 6, 1, 2, 18, 14, 7, 5, 13, 24, 12, 19, 10, 17а, 2, 15, 3, Шейново 8, 12а, 14, 11, 5, 9, 10, 13, 22, 6, 7, 12, 15, 20

Община Костинброд
За Периода 17-19.11.2020 г. /09:31 - 10:30 ч. ; 11:31 - 12:30 ч. / - Костинброд: 050260 , 38978.264.102 , 508, 161 , І-4397 Кв.259 М. Под Селото , Александър Стамболийски 79, 83, 87а, 95, 89, 101, 81, 83а, 93, 87, 76, 97, 91, 99, 72, 74, 24, 32, 27, 42, 49а, 1, 40, 37, 49, 47, 51, 26, 38, 5, 9, 20, 10, 8, 3, 2, 13, 30, 46, 4, 43, 52, 39, 50, 12, 36, 21, 7, 45, 23, 11, 6, 28, 48, 19, 44, 31, 34, 35, 22, 20а, 29, 25, 33, 78а, Балван 11, 5а, 9, 2, 7, 10, 1, 3а, 3, 13, 4, Бригандия , Вихрен 6, 10, 4а, 2, 1, 12, 8, 4, Здравец 6, 1, 3, 4, 10, 5, 8, 5 А, 2, 4, Кирил И Методий 3, 7, Крайбрежна 20, 6, 4, 14, 12, 18, Лилия 53, 16, 51, 25, 41, 23, 31, 20, 14, 33, 43, 45, 29, 18, 37, 35, 39, 27, Ломско Шосе 88, Люлин 22, 31, 33, 28, 40, 42, 30а, 37, 36, 23, 39, 13, 14, 16, 17, 15, 35, 37а, 45, 8, 52, 41, 17а, 16 Къща, 29, 12, 21, 55, 51, 14а, 32, 38, 10, 24а, 24, 43, 19, 25, 34, 30, 11а, 46, 26, 44, 27, 4, 3, 1, 2, 11, 7, 5, 6, 9, Люляк 16, 24, 25, 28, 18, 19, 26, 23, 20, 29, 21, Малка Падина , Мест.Червиляка Местн.Малка Падина 3, 2, Местност Балван Градина , Местност Шкендерица 2, Младост 4, 6, 2, 3, 1, Никола Обретенов 1, 3, 8, 6, 2, 5, 10, Оборище 15, 6, 7, 2, 3, 9, 1, 5, 8, 4, Отец Паисий 1, 3, 14, 6, 2а, 8, 7, 4, 10, 11, 12, 5, 2, Патриарх Евтимий 1, Пейо Яворов 5, 1, 2, 4, 4а, 3, 6, Пенчо Славейков 5, 2, 2а, 2 Г, 3, 9, 4, 1, 7, ПИ 050020 Цех За Щори , Пи 38978.507.404 , Поморие 23, 19, 21, 4, 2, 13, 15, 5, 11а, 17, 9, 1, 11, 7, Преспа 3, 4, 7, 1, 2, 5, Първи Май 29, 20, 12, 24, 14, 15, 26, 10, 1, 21, 17 Вила, 4, 8, 2, 3, 13, 16, 27, 6, 18, 19, 23, Руен 2, Светлина 8, 5, 14, 4, 2, 16, 1, 18, 22, 10, 6а, 12, Синчец 5, 10, 11, 1, 7, 4, 13, 12, 8, 3, 9, 6, Славянска 102, 110, Стара Планина 2, 15, 5, 14, 6, 10, 11, 2а, 14а, 13, 7, 3, 12, 16, 9, Стефан Костадинов 10, 5, 6, 11, 8, 3, 2, 9, 1, Теменуга 8, 9, 3, 11, 4а, 2, 7, 1, Топола 4, 2, Ул.Справедливост 6 А, УПИ 1-4082 , УПИ Vi -7666 Кв.189 , УПИ VIII-866 Кв 202 Яворов 1, УПИ XIII-904, Кв.195 38978.507.397, УПИ XXI-1362 Кв.180 , УПИ XXII-1362, Кв.180180 , УПИ XXXII-1364, Kw.180 , Филип Тотю 33, 14, 41, 2, 1, 24, 8, 10, 6, 3, 35, 29а, 5, 18а, 23, 21, 39, УПИ ІІ-4082 Кв 189, 9, 27, 16, 7, 19, 37, 4а, 29, 13, 17, 31, 4, 25, 11, 12, 18, 18а, Хан Кубрат 2, ХХХ-1364, Кв.180 , Царевец 12, 16, 5, 8а, 7, 9, 2, 4, 6, 11, 14, 7 Гараж, УПИ 503050, 10, 3а, 8, 1, 3, Червиляка
За Периода 17-19.11.2020 г. /09:31 - 10:30 ч. ; 11:31 - 12:30 ч. / На 18.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Голяновци: 350036 М.Керената , 401001 , 408.17 , 408.91 , IV-302 , VI-Общ, Кв.25 , XVI-131 , Георги С. Раковски 14в, 14б, 14а, Кирил и Методи 11, Крайречна 16, М. „Червиляк , М. Червиляк, УПИ 403045 , М. Червиляк, УПИ 403047 , Местн.Ул.Централна 9, Пи 001242 , Пи 15984.369.5 , Пи 322020 ПИ 336, М.Лаката , ПИ 350028, М.Керената , ПИ 403046, М.Червилак , Пи №358 М.Пеювица , Ул Лилия УПИ 322 Кв.22 , Ул Нарцис УПИ III-92.Кв 21 , УПИ 2-127, 129, 227 Кв.10 , УПИ I -128 , УПИ IV-40 Кв.19 , УПИ V-Общ. Кв.25 , УПИ XIX-50 Кв.6 , УПИ Xv1-67, 68 , УПИ XXIII-50 , УПИ ІІІ-298, Кв.4 , УПИ ХVІ-219, Кв.13 , Хан Аспарух 9, Централна Лъката 2, Вила, Местност Страната, Местност Уздровица, 3 Ул.Виктория, М.Лаката, Имот 339027, Къща, ПИ 403015, УПИ VІІІ-121, Кв.9
За Периода 17-19.11.2020 г. /09:31 - 10:30 ч. ; 11:31 - 12:30 ч. / На 18.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Драговищица, Общ. Костинброд: М. Змиярника , 020400 М. Батковаци, 101 , 139 , 160140 , 433, 92 , 507.26 , 507.88 , 556 , 68134.8589.1 , I-487, Кв.13 , IV -185 Кв.33 , IV-236 Кв.48 , XIX-163, Кв.24 , Xix-466 , І Кв.33 , Батковци , Белидие Хан , Бригандия , Втора 3, 38, УПИ 1-181, Кв.35, 1, Двадесет и Втора , Двадесет и Първа 1, Двадесет и Трета 10, Дванадесета 10, Девета 4, Кв. Батковци , М.Брагандия Кв.Батковци , М.Брегандия Имот Пл.№42 , М.Бригандия , М.Бригандия Им.Пл.№116 , М.Бригандия Им.Пл.№75 , М.Бригандия Кв.Батковци , М.Бяла Земя , М.Лъка Изомат Пи 140180 , Мест. Брегандия , Мест. Бригандия , Мест.Бригандия , Местн.Бригандия , Местност Бригадия , Местност Бяла Земя , Местност Стожера , Осемнадесета 13 А, Осма 6, Парцел 601 До Кв2 , Пета 3, Пи 507.8 , Пи 508.120 , Пи 541 До Кв.22 , Пи 543 До Кв. 22 , ПИ №92 Кв.26, Ул.Първа №7 , Първа 75, 31а, Склад, 54, 38, 116, 89, 97 7, Седемнадесета 6, Стожера , Тридесет И Втора 4, Тридесет И Шеста 10, Тридесета 3, УПИ 508113, М.Стожера , УПИ 558 Кв 6 , УПИ Ix-350 , УПИ XI-157 Кв.24 , УПИ XI-443 Кв.36 УПИ XIII Кв.15 , УПИ-16, Кв.502в.З.Брегандия , Четвърта 2, Махала Стожера, Пи 352020, Фургон, 1, 3, 26, 17, 11, М.Бригандия, Пи 5020007, Вила
За Периода 17-19.11.2020 г. /09:31 - 12:30 ч. / - Голяновци: 408.17 , 408.91 , Iv-302 , VI-Общ, Кв.25 , Георги С. Раковски 14в, 14б, 14а, Местн.Ул.Централна 9, ПИ 15984.369.5 , ПИ 322020 ПИ 336, М.Лаката , ПИ 350028, М.Керената , Ул Лилия УПИ 322 Кв.22 , Ул Нарцис УПИ III-92.Кв 21 , УПИ IV-40 Кв.19 , УПИ V-Общ. Кв.25 , УПИ XIX-50 Кв.6 , УПИ XXIII-50 , УПИ ХVІ-219, Кв.13 , Хан Аспарух 9, Централна Лъката 2, Вила, Местност Страната, Местност Уздровица, 3 Ул.Виктория, М.Лаката, Имот 339027
За Периода 17-19.11.2020 г. /09:31 - 12:30 ч. / - Драговищица, Общ. Костинброд: М. Змиярника I-487, Кв.13 , XIX-466 , Дванадесета 10, Девета 4, Местност Стожера , Осма 6, ПИ 508.120 Първа 31а, Склад, 54, 38, Стожера , УПИ 508113, М.Стожера , УПИ IX-350 , УПИ XIII Кв.15 , Махала Стожера
За Периода 17-19.11.2020 г. /09:31 - 12:30 ч. / - Костинброд: 508, 161
На 16.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 17.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 18.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Чибаовци: Xiv-204 , Имот 111.10 , Кв5 12, П-Л Іі-224, Кв.27 , Пи 038151 , Вила, Пи 038023, 038030 Кв.8
На 16.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 17.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 18.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 19.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 20.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Градец, Общ. Костинброд: 11, Кв 152 , III-344, Кв.21 , М.Пояке , Местност Пояке Имот 150.8, Поляке , С. Градец, УПИ ІІ-323, Кв. 20 , УПИ ІІІ-321, Кв.20, Вила, УПИ 431, Кв.26
На 16.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 17.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 18.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 19.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 20.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Дръмша: Връх Манчо, Вила, Къща, УПИ 106.619
На 16.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч. / На 17.11.2020 г. /09:30 - 16:00 ч. / На 18.11.2020 г. /09:30 - 16:00 ч. / На 19.11.2020 г. /09:30 - 16:00 ч. / На 20.11.2020 г. /09:30 - 16:00 ч. / - Дръмша: 87.196 , Гаго Пи 87, 181 , М Самовилски Връх, П-Л 81.44 , М.Самовилски Връх , Местност Самовилски Връх , Самовилски Връх ПИ 82, 9 , УПИ-VIII-7
На 16.11.2020 г. /16:00 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Костинброд: 16-1929 Кв.120 , 38978.624.23 , 38978.717.33 , 4200, 4267, До Кв.20 , 719030 , VII-420 , XI-5206, Кв.51 , XVII-7486, Кв.10 , Антим I 11, 9, 6, 10, 8, 5, Баба Тонка 3, 5, 1, 15, 7, 8, 11, 6, 12, 9, 13, Блато 7, 1, 7в, 9, 6, 15, 11, 2, 3, 5, 26, 24, 18, 22, 20, 10, 6, 8, 14, 12, Братя Миладинови 16, 28, 5, 2, 22, 26, 30, 3, Пи 3877, Кв.50, 32, 1, 12, 24, Бяло Море 19, 15, 11, 5, 21, 4, 14, 16, 8, 1, 9, 12, 17, 2, 7, 18, 6, 10, 3, Величко Величков 2, 18, 13, 15, 10, 5, 17, Велчова Завера 20, 15, 10, 32, 12, 21, 22, 17, 16, 13, 5, 1, 7, 31, 2, 35, 27, 6, 33, 29, 11, 23, 3, 4, 25, 8а, 19, 30, 42, 28б, 18, 24, 16, 20, Възход 32, 37, 54, 59, 44, 39, 49, 35, 47, 65, 41, 33, 50, 31, 56, 52, 36, 41а, 51, 43, 55, 45, 53, 35а, 43а, 50а, 63, 30, Генерал Влад.Заимов 16, 17, 11, 19, 12, 3, 1, 9, № 12, 18, 15, 13, 21, 2, 4, 8, 23, 10, 14, 5, 6, Генерал Столетов 3, 8, 1, 5, Гоце Делчев 7, 6, 4 А, 5, 9, 3, 2, 4, 8, 1, 8, Добри Чинтулов 6, 5, 13, 11, 12, 15, 3, 2, 10, 8, 9, 4, Драва 24, 8, 30, 11, 10, 5, 12, 13, 2, 17, 3, 22, 7, 18, 28, 4, 26, 15, 20, Дравски Бой 16, 3, 1, 23, 25, 6, 21а, 15, 27, 12, 4, 17, 13, 8, 19, 2, 5, 14, 9, 10, 7, Ивайло 2, 7, 8, 12, 6, Иван Асен Ii 5, 14, 4, 8, 15, 1, 6, 2, 12, 11, 9, 3, 16, 18, 10, 13, 7, Иван Вазов 65, 58, 38, 34, 52, 42, 49, 26, 46, 28, 30, 39, 45, 51, 47, 48, 44а, 41, 33, 59, 55, 37, 43, 35, 44, 50, 32, 39а, 36, 56, 53, 41а, Извор 1, 2, 3, 6, Изгрев 45, Индже Войвода 2, Капитан Райчо 1, 3, 6, 8, 2, 4, Клокотница 7, 2, Ком 8, 6, 7, 13, 1а, 1, 2, 9, 11, 7а, 3, 10, 15, Константин Величков 11, 2, 12, 7, 15, 4, 9, 8, 14, 6, 17, 13, 16, Къпина 1, 4, 1а, Ломско Шосе 91, 92, 94, 90, 97, 87, 86, 111, 77, 78а, 95, 100, 85, 99, 109, 79, 92а, 75, 101, 80, 78, 89, 84, 82, 119, 11, 81, 83, 90 УПИ ХVІІ-1403, Кв.227, 117, 83а, 98б, 80а, 98, 96, 93, 88, 71, 73, 62, 65, 59, 72, 63, 64, 57, 51, 66, 53, 55, 70, 68, 76, 74, 69, 67, 61, Любен Каравелов 5, 4-4а, 3, 6, 4, Люляк 1, 4, 3, Македония 4, 10, 2, 6, 14, 5, 12, 8, 16, 1, 4, 2, Марица 1, 3, 2, 13, 10, 11, 8, 9, 12, 7, Маслово 2, 12, 1, 9, 7, 8, 4, 14, 5, 17, 10, 3, 11, 17, 31, 13, 37, 23, 27, 19, 35, 21, 15, 29, 25, Места 4, 6, Местност Стубела , Местност Твърдака, Пи4269 , Мир 6, Могила 3а, 4, 6, 2, 1а, 8, 3, 1, Мургаш 14, Обединена 114, 82, 55а, 45, 64, 47а, 67, 53а, 43, 68, 61, 92, 60, 70, 78, 80, 94, 72, 57, 74, 65, 55, 76, 47, 78а, 63, 58а, 51, 58, 49, 53, 59, 66, 62, 7, 141, 135, 184, 139, 172, 127, 170, 170а, 176, 178, 188, 182, 174, 131, 125, 180, 133, 137, 160, 121, 150, 146, 113, 156, 148, 142г, 111, 127, 158, 162, 117, 125, 123, 109, 166-Е, 115, 164, 129, 220, 142, № 220, 140, 154, 168, Опълченска 3, 1, Орлово Гнездо 11, 30, 14, 32, 18, 22, 7, 6, 26, 3, 24, 28, 9, 10, 1, 16, 20, 2, Осми Март 3, 1а, 4, 5, 2, 1б, Парижка Комуна 2, Петко Енев 3, 2, 8, 7, 1, 6, 10, 9, 4, ПИ 3022004 , Пи 38978.622.21 , ПИ 38978.631.9 , ПИ 3951 Кв.255 , ПИ 4379, Кв 59 А , ПИ 38978.721.3278 , Прохлада 2, 1, 3, 6, 4, Радецки 5, 1, 3, 7, 2, Рожен 7, 5, 3, 9, 11, 8, 2, 19, 21, 1, 11, 17, Ручей 23, 15, Сергей Румянцев 13, Славянска 23, Слана Бара 3, 1, 5, 4, Софроний Врачански 1, 2, 17, 3, 10, 6, 4, 9, 8, 5, 7, 15, 25, 20, 14, 30, 30а, Средорек 3, 4, 5, 2, 1, Пи 622032 М.Средорек, Стефан Стамболов 6, 6а, Страцин 18, 3, 13, 2, 16, 17, 5, 8, 6, 20, 24, 12, 15, 9, 11, 1, 7, 4, 22, Страцински Бой 3, Тополница 2, Трети Март 5, 4, 4а, 3, 2, 1, Турист 2, 4, УПИ III-3833 Кв.60а , УПИ IV-7332, Кв.60а , УПИ IX-4329 Кв.52 , УПИ XI-4381, Кв.59 А , УПИ XIII-249.3532 , УПИ XIII-602 Кв.20 , УПИ XLIII-7025, Kw.119 , УПИ XLV-7932 , УПИ XV-3798 Кв.2 , УПИ XVIV-7931 , УПИ XXII-7333 , УПИ XXIII-7334 Кв.60 , УПИ XXXIII-3532 , УПИ XXXIV-6208 Кв.260 , УПИ-XXIII-7334 , УПИ/Парцел4155, Кв.50 , Хан Аспарух 12, 2, 4, 8, 1, 10, 6, 5, 7, Хан Крум 9, 1а, 3, 7, 2, 11, Цар Калоян 88, 58, 15, 56, 52, 44, 19, 3, 54, 21а, 23, 27, 60, 40, 29, 21, 31, 34, 32, 26, 42, 25, 46, 24а, 24, 30, 50, 60а, 28, 48, 36, 62, 27б, 38, Черноризец Храбър 3, 6, 16, 1, 4, 12, 14, 5, 18, 7, 10, Шияковци Цех За Паметници, 7, 3, 5, 1, Фургон, 9, Юрий Гагарин 49, 6, 21, 30, 37, 53, 22, 47, 11, 40, 26, 15, № 7, 33, 23, 1, 13, 3, 35, 14, 17, 9, 38, 24, 29 Жилищна Сграда, 6-2, 57, 25, 19, 36, 34, 41, 44, 20, 42, 32, 4, 46, 5, 2, 51, Обединена, 25, Строеж На Жилищна Сграда, 73, 77, 84, 87, 67, 78, 74, 66, 64, 59, 80, 82, 69, 58, 65а, 48, 71, 63, 75, 61, 76, 55, 72, Явор 2, 2, 6, 4, 8, УПИ ХХІХ-3689, Кв.123, М.Лъката
На 16.11.2020 г. /16:00 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Петърч: 027007 , 1036 Кв 60 , Xxv , Ален Мак 23, 16, 20, 41, 34, 28, 29, 13, 1, 2а Мах.Хаджия, 21, 2, 42, 6, 11, 15, 24, 4, 5, 14, 9, 19, 18, 43, 39, 38, 44, 3, 40, 30, 36, 27, 22, 32, 35, 31, 26, 1, Априлско Въстание 2, 1, 3, 4, 7, 5, Атанас Гълъбов 2, Блато , Бреза 5, 14, 7, 8, 10, 16, Бузлуджа 6, 7, 11, 5, 1, 4, 29, 9, Васил Левски 5, 74, 60, 68, 50, 64, 53, 52, 39, 66, 38, 56, 57, 44, 72, 35, 51, 58, 40, 65, 41, 37, 59, 48, 67, 62, 55, 42, 45 Къща, 47, 49, 78, 63, 71, 54, 76, 33, 70, 11, 31, 25, 26, 24, 27, 15, 36, 11, 13, 14, 23, 10 Вила, 12, 10, 32, 3, 28, 30, 29, 34, 17, 19, 20, 21, Виолина 7, 8, 1, 6, 9, 5, 3, Вит 1, 6, 5, 13, 11, 8, 2, 3, 17, 12, 15, 19, 7, 2а, 4, 9, Витан 8, 6, 4, 3, 10, 1, 40, 28, 32, 30, 26, 38, 23, 25, 21, 24, Витоша 1, 5, Детска Радост 2, 4, 1, 3, Добруджа 2, 4, Дравски Бой 11, 7, 1, Строеж В УПИ VІ-113, Кв.77а, 5, 3, 9, Дунав 2, 5, 1, 3, Еделвайс 13, 15, 29, 19, 2, 23, 6 Вила, 17, 25, 6, 10, 16, 39, 55, 41, 47, 45, 49, 33, 14, 20, 31, 35, 12, 26, 18, 53, 37, 43, 24, 51, 9, 5, 3, 7, 11, 1, Здравец 10, 8, 6, 3, 1, 10, 4, 5, Иглика 5, 7, 1, 3, 2, 6, Искър 6, 2, 5, 3, 4, 1, Камчия 2, 3, 4, 5, 8, 12, 6, 10, Кап.Петко Войвода 29, 30, 4, 2, 35, 19, 32, 22, 34, 31, 18, 17, 25, 5, 33, 23, 24, 26, 11, 10, 9, 13, 20, 8, 21, 16, 28, 27, 3, 14, 37, 15, 12, 50, 31, 8, Кокиче 1 Къща, 3, 4, 2, Ком 26, 7, 14, 22, 5, 4, 6, № 16, 10, 3, 2, 8, 16, 11, 13, 22, Кооператор 2, Липа 1, 7, 4, 9, 11, 5, 3, Мах .Хаджия , Мир 4, 1, 3, 6, Мусала 3, 5, 2, Незабравка 7, 12, 1, 10, 14, 6, 7а, 2, 8, 3, 4, Осми Март 14, 9, 18, 3, 5, 8, 1, 2, 10, 7, 4, 6, Осъм 10, 30, 4, 16, 18, 8, 28, 14, 6, 12, 2, 20, Пирин 2, 4, 6, 7, 1, 5, Площада , Първи Май 4, 2, 5, 19, 15, 17, 35, 38, 23, 41, 7, 33, 26, 13, 20, 28, 1, 24, 37, 30, 12, 25, 34, 29, 27, 21, 16, 14, 10, 9, 11, 18, Тракторен Стан, 42, Ракита 2, 6, 8, 1, 3, 5, 4, 7, Рила 6, 1, 5, 9, 2, 11, 3, 7, Родопи 13, 4, 15, 17, 10, 21, 12, 11, 3, 5, 1, 2, 14, 6, 7, Рожен 2, 8, 6, 10, 12, 4, Синчец 2, 3, 1 Вила, Спортист 1, 3, 5, 4, Средна Гора 6, Стара Планина 11, 7, 5, 9, 3, 4, 1, Струма 17, 10, 13, 15, 11, 12, 7, 9, Тантил Стойчев 3, 5, 14, 6, 12, 4, 11, 20, 7, 19, 2, 1, 8, 16, 26, 25, 21, 30, 23, 29, 27, 24, Теменуга 3, 10, 7, 1, 6, 13, 2, 9, 5, 8, 4, 15, 11, Тополница 18, 26, 15, 18, 38, 24, 20, 14, 22, 10, 17, 16, 7, 3, 6, 11, 5, 36, 13, 9, 2, 8, 32, 34, 12, Тракия 3, 5, 1, УПИ 019024, М.Под Село/Ливаге/ , УПИ 7-113 Кв.77 , УПИ I- 574 Кв.39 , УПИ I-1102, Кв. 54а , УПИ Ix-651, Кв.41 , УПИ LX , УПИ V-220 Кв.9 , УПИ V-432 Кв.30 , УПИ VII Кв.34 , УПИ VII-596 Кв.50 , УПИ XIII-207 Кв.8 , УПИ XLIX , УПИ-XIV, Кв.40 , УПИ-XIV-615 , УПИ IX-1009, Кв.57 , УПИ XXІ-211, 207 Кв. 72 , Хаджия , Хаджията , Хан Аспарух 2, 1, 65, 64, 19, 82, 57, 58, 35, 39, 67, 51, 47, 52, 41, 49, 48, 37, 70, 54, 43, 78, 76, 68, 66, 72, 56, 60, 74, 80, 50, 71, 69, 53, 59, 61, 62, 83, 85, 73, 63, 79, 61, 81, 87, 9, 27 УПИ ХХVІІІ-806, Кв.52, 22, 11, 42, 44, 32, 6, 33, 28, 36, 8, 20, 24, 5, 38, 14, 4, 18, 40, 3, 1, 34, 21, 23, 19, 10, 29, 46, 7, Хан Крум 2 Къща, 1, 4, 7, 6, 3, 5, Христо Ботев 34, 37, 23, 25, 26, 24, 9, 12, 13, 22, 18, 27, 14, 7, 16, 23, 5а, 5, 15, 2б, 2, 4, 19, 21, 11, 20, 8, 2 Б, 10, 29, 3, 31, Цветна 7, 4, 5, 1, 9, Шести Септември 5, 9, 7, 11, 3, Шипка 2, Шопска Комуна 65, 4, 3, 1, 11, 29, 9, 20, 2, 12, 14, 15, 18, 7, 19, 13, 5, 27, 23, 21, 8, 6, 25, 10, 24, 62, 57, 65, 67, 53, 59, 55, 49, 44, 56, 61, 63, 47, 58, 42, Къща, 60, 35, 30, 32, 38, 41, 33, 43, 37, 28, 26, 39, 45, 11, 32, 19, 33, 13, 19 Вила, 38, 28, 30, 13, 85
На 17.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Костинброд: Ломско Шосе 100, УПИ 33, Кв.510, М.П/Ст София Запад , Беледие Хан, 0 УПИ ПИ 637003
На 17.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 18.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Бучин Проход: Местн.Раниславци
На 17.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 18.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Градец, Общ. Костинброд: 000448 Кв.63а , 11, Кв 152 , III-344, Кв.21 , VIII-476 Кв.27 , XXII-177 , В.З. Градец Кв.48, М.Пояке , Местност Лешке , Местност Пояке Имот 150.8, Парцел VIII , ПИ 036019 , ПИ 067048 , Поляке С. Градец, УПИ ІІ-323, Кв. 20 , УПИ IX-275 Кв.35 , УПИ VII 5 Кв 4 , УПИ VІ-225 Кв.30 , УПИ XII-15 Кв 45 , УПИ XVI-276 , УПИ XVII-180 , УПИ XXI-283 Кв.31 , УПИ XXX-16 Кв.44 , М.Страната, Вила, Вила, УПИ ІІІ-321, Кв.20, Вила, УПИ 431, Кв.26
На 17.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 18.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Дреново, Общ. Костинброд: 15 , IV-73 Кв.11 , Кв 29 , Кърна Орница , ПИ 021038 , ПИ № 169 , УПИ V-98 IV-98 Кв 20 , УПИ Vi-42, Кв.9 , Вила, Вила, Вагон
На 17.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 18.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Дръмша: 106-681/ М. Паралъжовци 106.910 М.Паралъжовци, 87, 331 М.Над Училището , 87.196 , X-233 , Гаго Пи 87, 181 , Зад Училището Пи 147, М Самовилски Връх, П-Л 81.44 , М.Самовилски Връх , Махала Паралъжовци, Местност Самовилски Връх , Паралъжовци , Паралъжовци ПИ 015033 , ПИ 81.157 , ПИ 89.11 , Самовилски Връх ПИ 82, 9 , УПИ-VIII-7 , Връх Манчо, Вила, Къща, УПИ 106.619, Вила, Къща
На 17.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 18.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Понор: УПИ VI-26 Кв.1 , Понор , Стопански Двор , УПИ I-70 Кв.8
На 18.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Костинброд: 050260 , 38978.264.102 , 508, 161 , І-4397 Кв.259 М. Под Селото , Александър Стамболийски 99, 24, 32, 27, 42, 49а, 1, 40, 37, 49, 47, 51, 26, 38, 5, 9, 20, 10, 8, 3, 2, 13, 30, 46, 4, 43, 52, 39, 50, 12, 36, 21, 7, 45, 23, 11, 6, 28, 48, 19, 44, 31, 34, 35, 22, 20а, 29, 25, 33, 78а, 79, 83, 87а, 95, 89, 101, 81, 83а, 93, 87, 76, 97, 91, 99, 72, 74, Балван 11, 5а, 9, 2, 7, 10, 1, 3а, 3, 13, 4, Бригандия , Букет 8, 6, 2, 4, Вихрен 6, 10, 4а, 2, 1, 12, 8, 4, Здравец 6, 1, 3, 4, 10, 5, 8, 5 А, 2, 4, Кирил И Методий 3, 7, Крайбрежна 4, 2, 20, 6, 4, 14, 12, 18, Лилия 10, 3, 13, 7, 8, 5, 19, 17, 6, 19а, 9, 1, 4, 53, 16, 51, 25, 41, 23, 31, 20, 14, 33, 43, 45, 29, 18, 37, 35, 39, 27, Ломско Шосе 88, Люлин 22, 31, 33, 28, 40, 42, 30а, 37, 36, 23, 39, 13, 14, 16, 17, 15, 35, 37а, 45, 8, 52, 41, 17а, 16 Къща, 29, 12, 21, 55, 51, 14а, 32, 38, 10, 24а, 24, 43, 19, 25, 34, 30, 11а, 46, 26, 44, 27, 4, 3, 1, 2, 11, 7, 5, 6, 9, Люляк 16, 24, 25, 28, 18, 19, 26, 23, 20, 29, 21, Малка Падина , Мест.Червиляка Местн.Малка Падина 3, 2, Местност Балван Градина , Местност Шкендерица 2, Младост 4, 6, 2, 3, 1, На Площада В Селото , Никола Обретенов 1, 3, 8, 6, 2, 5, 10, Оборище 15, 6, 7, 2, 3, 9, 1, 5, 8, 4, Отец Паисий 1, 3, 14, 6, 2а, 8, 7, 4, 10, 11, 12, 5, 2, Патриарх Евтимий 7, 12, 14, 10, 2, 9, 1, Пейо Яворов 5, 1, 2, 4, 4а, 3, 6, Пенчо Славейков 5, 2, 2а, 2 Г, 3, 9, 4, 1, 7, ПИ 050020 Цех За Щори , ПИ 38978.507.404 , Поморие 23, 19, 21, 4, 2, 13, 15, 5, 11а, 17, 9, 1, 11, 7, Преспа 3, 4, 7, 1, 2, 5, Първи Май 29, 20, 12, 24, 14, 15, 26, 10, 1, 21, 17 Вила, 4, 8, 2, 3, 13, 16, 27, 6, 18, 19, 23, Руен 2, Светлина 8, 5, 14, 4, 2, 16, 1, 18, 22, 10, 6а, 12, Синчец 17, 15, 29, 23, 25, 14, 22, 16, 26, 35, 20, 30, 33, 28, 19, 31, 27, 24, 32, 5, 10, 11, 1, 7, 4, 13, 12, 8, 3, 9, 6, Славянска 118, 23, 116, 102, 110, Стара Планина 2, 15, 5, 14, 6, 10, 11, 2а, 14а, 13, 7, 3, 12, 16, 9, Стефан Костадинов 10, 5, 6, 11, 8, 3, 2, 9, 1, Теменуга 8, 9, 3, 11, 4а, 2, 7, 1, Тодор Спасов 2, 11, 10, Топола 4, 2, Тунджа 8, 19, 4, 5, 21, 10, 6, 15, 3, 21а, 1, Ул.Справедливост 6 А, УПИ 1-4082 , УПИ VI -7666 Кв.189 , УПИ VIII-866 Кв 202 Яворов 1, УПИ VІ -3723 Кв.173 , УПИ XIII-904, Кв.195 38978.507.397, УПИ XXI-1362 Кв.180 , УПИ XXII-1362, Кв.180180 , УПИ XXXII-1364, Kw.180 , Филип Тотю 33, 14, 41, 2, 1, 24, 8, 10, 6, 3, 35, 29а, 5, 18а, 23, 21, 39, УПИ ІІ-4082 Кв 189, 9, 27, 16, 7, 19, 37, 4а, 29, 13, 17, 31, 4, 25, 11, 12, 18, 18а, Хан Кубрат 2, ХХХ-1364, Кв.180 , Царевец 12, 16, 5, 8а, 7, 9, 2, 4, 6, 11, 14, 7 Гараж, УПИ 503050, 10, 3а, 8, 1, 3, Червиляка , Янтра 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1 Район
На 18.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Костинброд: Ломско Шосе 100, УПИ 33, Кв.510, М.П/Ст София Запад , 0 УПИ Пи 637003
На 18.11.2020 г. /09:00 - 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Костинброд АТАНАС ЙОРДАНОВ - ПАМИДОВА ЛОЗА ЕТ
На 18.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Костинброд: 38978.717.33 , 719030 , Vii-420 , Xvii-7486, Кв.10 , Баба Тонка 3, 5, 1, 15, 7, 8, 11, 6, 12, 9, 13, Блато 7, 1, 7в, 9, 6, 15, 11, 2, 3, 5, Велчова Завера 20, 15, 10, 32, 12, 21, 22, 17, 16, 13, 5, 1, 7, 31, 2, 35, 27, 6, 33, 29, 11, 23, 3, 4, 25, 8а, 19, 30, Гоце Делчев 7, 6, 4 А, 5, 9, 3, 2, 4, 8, 1, Иван Вазов 65, 58, Клокотница 7, 2, Къпина 1, 4, 1а, Ломско Шосе 91, 92, 94, 90, 97, 87, 86, 111, 77, 78а, 95, 100, 85, 99, 109, 79, 92а, 75, 101, 80, 78, 89, 84, 82, 119, 11, 81, 83, 90 УПИ ХVІІ-1403, Кв.227, 117, 83а, 98б, 80а, 98, 96, 93, 88, Македония 4, 2, Марица 10, 11, 8, 9, 12, 7, Маслово 2, 12, 1, 9, 7, 8, 4, 14, 5, 17, 10, 3, Местност Стубела , Орлово Гнездо 11, 30, 14, 32, 18, 22, 7, 6, 26, 3, 24, 28, 9, 10, 1, 16, 20, 2, Парижка Комуна 2, Прохлада 2, 1, 3, 6, 4, Рожен 7, 5, 3, 9, 11, Славянска 23, Софроний Врачански 1, 2, 17, 3, 10, 6, 4, 9, 8, 5, 7, 15, Средорек 3, 4, 5, 2, 1, УПИ Xv-3798 Кв.2 , Юрий Гагарин Строеж На Жилищна Сграда, 73, 77, 84, 87, 67, 78, 74, 66, 64, 59, 80, 82, 69, 58, 65а, 48, 71, 63, 75, 61, 76, 55, 72, Явор 2
На 18.11.2020 г. /09:30 - 16:16 ч. / - Костинброд: Xi-3760 , Акация , Белица Павилион, Варна 5, 3, 2, 3а, 6, 19, 16, 9, 7, 18, 12, 4, 11, 17, 10, 15, 1, 13, Георги С. Раковски 83, 105, 92, 113, 107, 94, 111, 96, 103, 109, 90, 88, 88а, 86, Дунав 15, 10, 12, 8, 8, 7, 6, 3, 13, 2, 4, 1, 11, 5, Иван Вазов 1-Б, Иглика 5, Калиакра 5, 13, 15, 7, 11, 9, 3, 17, 1, Ломско Шосе 18а, 16а, Кв.142, 28, 8, УПИ Xii-3961, Кв.143, 34, 3а, 17, 5, 4, 18, 7, 20, 1а, 63, 10, 16, 300, 2, 20, 32, 12, 14, 15, 26, 10а, 92а, 30, 23, 26 Търговски Център Резонанс, 1, 22, 17г, 4а, 11, 13, 17, 3, 19-3, 6, 9, Мусала 1, 12, 5, 4, 2, 6, 10, 9, 8, 3, ПИ 38978.48.40 , ПИ 38978.50.190, Ул.Спартак , Път 81 , Ропотамо 4, 2, 1, Славянска 129 Къща, 83, 40, 81, 10, 97, 8789, 115, 91, 105а, 79, 87-89, 111а, 119 Къща, 101, 87, 95а, 42, 107, 103, 93, 95, 127 Къща, 111, 44, 46, 123 Къща, УПИ Vii-2408, Кв.142, 48, 131 Къща, 50, 99, 1, 113, 105, 38, 109, 36, 97а, 24, 121, 77, 119, 109а, Спартак 3, 4а, 9, 22, 4, 6, 16, 5, 8, 10, 7, 2, Дунав, 1, Умни Брег , УПИ XVIII-2309 Кв.148 , УПИ XXXV-7204, 7205, Кв.221 , Филип Тотю 39, УПИ Ікв.142а
На 19.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Костинброд: Ломско Шосе 121
На 19.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Понор НУРТС БЪЛГАРИЯ ЕАД,
На 19.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Бучин Проход: Местн.Раниславци , Път Ii - 81 , УПИ III-10 , УПИ III-105 Кв.8 , УПИ ХIII, Кв. 11 , Вила, М.Балач, 1, Вилна Зона, Къща, УПИ 1076 П-Л V, Кв.23, Вила
На 19.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Дръмша: 87, 331 М.Над Училището , X-233 , Зад Училището Пи 147, Къща
На 19.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 20.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Чибаовци: Xiv-204 , Имот 111.10 , Кв5 12, П-Л ІІ-224, Кв.27 , ПИ 038151 , ПИ 038023, 038030 Кв.8, Вила
На 19.11.2020 г. /09:30 - 15:00 ч. / - Чибаовци: 101.116 М.Краище , 101.146 , 101.289 Кв.63а М.Разкръсте, ПИ 101 , ПИ 266 , Вила
На 20.11.2020 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Костинброд: УПИ II 4162 , 18-2059, Кв. 150 , Асен Златаров 15, 3, 10, 11, 10а, 13, 7, 9, 8, 6, 4, 5, Бачо Киро , Бреза 3, 2, 1, 6, 4, 3, 6, 5, Валери Чкалов 2, 10, 20, 6, 12, 4, 14, 16, 18, 16а, 8, 22, Васил Левски 6, 10, 2, 8, 4, Възход 21, 15, 9, 3, 18, 23, 11, 28, 4, 27, 16, 17, 7, 1, 13, 19, Георги С. Раковски 44, 61, 69, 67, 59а, 55, 42, 44а, 65б, 40, 61а, 57а, 58, 83, 50, 57, 65а, 54, 52, 63, 56, 46, 46а, 65, 71, 50а, 75, 59, 87, 85, 85, 73а, 55, 75, 77, 60, 73, 79, 83, 81, 62, 45, Детелина 8, 12, 15, 17, 13, 19, Димчо Дебелянов 27, 33, 16, 20, 22, 29, 31, 24, 18, 35, 28, 26, 13, 11, 25а, 6, 19, 14, 21, 23, 25, 23 1, Захари Зограф 2, 3, 1, Зора 9, 8, 7, 2, 5, 6, 3, 4, 1, Иван Вазов 16, 33, 16а, 22, 19, 21, 31, 25, 27, 20, 23, 18, 27а, 29, 18а, Йордан Йовков 36, 38, 44а, 25, 19, 21, 40а, 19д, 17, 42, 17, 24, 57, 123, 44, 38а, 42а, 23, 40, 46а, 38 Къща, 46, 19г, 59, 29а, 66, 62, 55а, 68, 50, 57, 60, 70, 54а, 72, 41, 39, 49, 72а, 31, 54, 76, 74а, 52, 56а, 74, 33, 37, 37а, 35, 64, 61, 55, 68а, 56, 26, 5д, 10, 5а Къща, 5, 1, 2, 3, 16, 15, 22, 7, 5к, 10, 17, 9, 12, 22 А, 13, 11, 14, Ком 7, 5а, 3а, 5, Ломско Шосе 40а, 36а, 37, 49, 44, 51, 50, 36б, 47, 54, 42, 41, 40, 35, 52, 46, 39, 56, 45, 63, 38, 43, Момина Сълза 1а, 2, 3, 4, 2а, 1, Момчил Войвода , Мургаш 7, 16а, 16, 3, 7а, 14, 18, 10, 12, 3а, 6, 8а, 2, 5, 1, 4, 9, 10а, Нарцис 4, 1а, 10а, 12, 9, 10, 5, 8, 1, 7, 3, Никола Й Вапцаров 4б, 12, 12 Единство, 11, 13, 17, 19, 15, Обединена 46, 58, 56, 42, Охрид 52, 78а, 51, 78, 53, 50, 35а, 56, 72, 37а, 48, 57, 53а, 33а, 37, 55, 47, 54, 64, 51а, 70, 39, 80, 74, 68, 64а, 31, 76, 62, 45, 58а, 49, 41, 66, 35, 11, 1, 11, 13a, 28, 34, 38, 36, 30, 25, 21, 42, 44, 17а, 27, 23, 26, 13a, 17, 32, 46, 29, 19, 40, 15, Пи 38978.408.45 , ПИ 38978.634.32 , Плиска , Полет 4, 4а, Поп Богомил 10, 5, 7, 8а, 1, 6, 8, 12, 3, 2, 2 1, Преслав , Сергей Румянцев 13б, Славянска 85, 23, 63, 24, 85, Ул Илинден 4, УПИ 8 Кв.232 Пи 38978.900.7511 , УПИ IV-4162 Кв.250 , УПИ Vi-1524 , УПИ VIII, Кв. 233 , УПИ XLIV-7937 , УПИ XX-4018 Кв.60а , УПИ XXVII-4019, Кв.60а , УПИ XXVIII-4020 Кв.60а , УПИ Xxx, Кв.99а , УПИ XXXII-7644 Кв.123 , УПИ ХХХI-1524, Кв.85 , Христо Ботев 14, 10, 12, № 10, 22, УПИ Іх-1828, Кв.96а, 11, 17, 16, 15, 18, 13, Христо Смирненски 15, 14, 12а, 20, 19, 18, 16, 13, 17, Цанко Церковски 15, 12, 11, 8, 9, 13, 17, 21, 18, 7, 19, 16, 10, 23, Цар Калоян 9, 11, 12, 29, 2а, 7, 4, 19, 15а, 10, 11, 22, 3, 14, 2, 18, 8, 5, 13, 16, 17, 15, 1, 20, 6, 4а, Чакалов 6, 4, Янко Забунов 37, 35, 40, 34, 35а, 38, 36, 37а, 39, 39а, 3, 2, 1

Община Своге
На 18.11.2020 г. /10:01 - 10:30 ч. ; 16:01 - 16:30 ч. / - Бов, Общ. Своге: Бовска Габровница , Вила, Кв.29
На 18.11.2020 г. /10:01 - 10:30 ч. ; 16:01 - 16:30 ч. / - Лакатник, Общ. Своге: Искър , УПИ V-68, Кв.19 , Вила
На 18.11.2020 г. /10:01 - 16:30 ч. / - Лакатник, Общ. Своге: Вила
На 19.11.2020 г. /15:30 - 16:30 ч. / - Бов, Общ. Своге: Бовска Габровница
На 19.11.2020 г. /15:30 - 16:30 ч. / - Габровница, Общ. Своге
На 19.11.2020 г. /15:30 - 16:30 ч. / - Еленов Дол

Община Сливница
На 19.11.2020 г. /09:30 - 15:00 ч. / - Сливница, Общ. Сливница: Алеко Константинов 24, 27, 17, 18, 20, 25, 22, 23, 19, 21, Д-Р Димитър Китов 16, 14, 12, 7, 9, 8, 18, 6, 1, 10, 3, 4, Капитан Радко Димитриев 27, 33, 19, 14, 11, 4, 40, 18, 22, 30, 3, 21, 31, 12, 23, 36, 15, 24, 1, 28, 36а, 16, 25, 2, 7, 6, 34, 38, 20, 8, 32, 9, 17, 10, 5, 26, Паисий Хилендарски 19, Първа 1, 4, 2, Филип Тотю 5, 6, 1, 4, 9, 11, 3, 2, 7, Черни Връх 13, 1, 3, 18, 11, 15, 9, 8, 12, 6, 10, 7, 2, 5, 4, 16, 20, Черно Море 1, 13, 15, 9, 12, 7, 17, 2, 11, 3, 8, 14, 21, 5, Юрий Гагарин 21, 15, 13, 1, 9, 17, 18, 11

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.


Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви


Анкета » коментари (14)

Смятате ли, че днес България е независима държава?

Анкета » коментари (14)

Смятате ли, че днес България е независима държава?

отговори
Да, напълно независима е (54)
70% Complete
Не, не е независима (853)
70% Complete
Частично независима е (112)
70% Complete
Нямам мнение по въпроса (41)
70% Complete