Неделя, 2 Април 2023, 06:25

Преди старта на учебната година - нужните мерки за безопасност

12 Септември 2022, 21:25
(0) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 1037 17


В навечерието на първия учебен ден районните управления в състава на ОДМВР-София реализират комплекс от организационни и превантивни мерки за осигуряване на спокойна и безопасна учебна година. Традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ ще се проведе в периода септември – октомври 2022 г. И тази година съвместно със служители на районните служби „ПБЗН“ са извършени охранителни проверки на сградите на училищата и детските градини в областта. Проведени са работни срещи с ръководствата на охранителните фирми, извършващи охрана и пропускателен режим в учебните заведения. Служители от полицейските управления и сектор „Пътна полиция“ са извършили огледи на сигнализацията и пътната маркировка, уличното осветление и предпазните огради и пешеходните ограждения. За отстраняване на констатирани нередности са изпратени сигнални писма до кметства и собственици на пътя. Планирани са специализирани полицейски операции в питейни и увеселителни заведения, с цел недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни в тях, както и продажбата на алкохол и тютюневи изделия на деца. Планиран е контрол на търговските обекти в близост до детски и учебни заведения за недопускане продажбата на забранени изделия. При необходимост ще се съставят предупредителни протоколи на нарушителите.
Полицейските наряди ще имат за задача и да следят за продажбата на наркотични вещества в районите на училищата.

В първия учебен ден и по време на Седмицата за превенция на детската пътна безопасност при присъствено обучение и при спазване на противоепидемичните мерки ще се проведат беседи с първокласниците и техните родители за рисковете при тежки пътни произшествия с участието на деца. Ще се акцентира върху опасните зони, пешеходните преходи и кръстовища. Служителите, подпомагащи пътното движение, ще регулират трафика на автомобили и пешеходци, с цел осигуряване на безопасното пресичане на децата и техните придружители.

И през предстоящата учебна година ще бъде осигурено полицейско присъствие преди и в края на учебните часове.

Продължават съвместните графици за посещение и изнасяне на беседи в часовете на класа, в рамките на Националната програма „Работата на полицията в училище“, както и изнасянето на 10-минутни беседи по пътна безопасност от служители на Пътна полиция.

Практически препоръки за безопасност на пътя – учебна 2022/2023 година

ЗА УЧЕНИЦИ:

ПАЗИ СЕ САМ!

АКО ОТИВАШ ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША:

•Избери най-безопасния и кратък маршрут до училище. Направи го с родителите си

•Заедно си припомнете правилата за движение на пешеходците.

ВИНАГИ:

•пресичай на обозначените за това места

•преминавай на зелено;

•използвай за движение тротоара;

•преминавай през подлезите и надлезите за пешеходци;

•върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.

•Направи се видим! Убеди се, че шофьорите са те забелязали!

•Сложи светлоотразителни елементи на облеклото или раницата. Използвай светлоотразителна жилетка в тъмната част на денонощието.

•Ако си закъснял за училище, не нарушавай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.

•Ако си несигурен на опасно или натоварено кръстовище, премини с основната група пешеходци или с някой по-възрастен човек.

•Вкъщи решете към кого може и трябва да се обърнеш при нужда от помощ. Запамети номерата на тези хора в телефона си.

АКО се придвижваш до училище с велосипед:

•С някого от родителите си провери технически изправно ли е колелото.

•Изберете заедно възможно най-безопасния маршрут до училище.

•Припомнете си заедно основните правила за движение на велосипедистите.


НЕ ЗАБРАВЯЙ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА:

•велосипедът е пътно превозно средство, а

•велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;

•до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по тротоара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;

•навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;

•велосипедистът е длъжен да укаже с ръка, ако ще променя посоката си на движение или намерението си да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.

•Винаги си слагай светлоотразителна жилетка и други светлоотразители, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

•Ако закъсняваш, не подценявай опасностите и не преминавай на червено на светофара, защото може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.

•Помни, че при катастрофа трябва да се обадиш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ с индивидуално електрическо превозно средство (ИЕПС)

НЕ ЗАБРАВЯЙ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА:

•До навършване на 18 г. задължително трябва да управляваш ИЕПС с каска.

•С ИЕПС не трябва да превозваш други хора.

•Трябва да се движиш с ИЕПС само по велосипедната алея, ако нямаш навършени 14 г.

•Докато управляваш ИЕПС, нямаш право да използваш мобилен телефон.

•С ИЕПС имаш право да развиваш скорост само до 25 км/ч.

•Не трябва да се движиш успоредно до друго пътно превозно средство на две колела.

•Трябва да държиш кормилото с ръка.

•Забранено е да се движиш с ИЕПС по площите, предназначени само за пешеходци.

•При управление на ИЕПС е забранено да се държиш за друго превозно средство.

•ИЕПС винаги трябва да е с изправни спирачки. В тъмното и/или при намалена видимост трябва да включиш светлините на ИЕПС, а ти – да ползваш свелоотразителни елементи върху видимата част на облеклото.ЗА РОДИТЕЛИ:

НЕ ЗАБРАВЯЙ!

Децата не са възрастни.

Безопасността на детето е най-важна.

Когато е само на пътя, рисковете за детето са по-големи.


АКО ИМАШ първокласник:

•Преди началото на учебната година заедно изберете и преминете през най-безопасния и кратък маршрут до училище.

•Под формата на игра провери дали детето е запомнило пътя.

•Погрижи се лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.

•Ежедневно разговаряй с детето за правилата за безопасността при движение по улиците.

•Винаги бъди за пример! Не прави компромиси, като не използваш пешеходната пътека или пресичаш, когато светофарът свети червено.

•При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.

•Предварително уточнете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона на детето номерàта на хората, на които може да се довери.

Ако ПРЕВОЗВАШ детето до училище:

•Не прави компромис с изправността на използваната обезопасителна система за деца.

•Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг.

•Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението.

•Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя. Сложи си колана и не използвай телефона по време на шофиране.


Ако детето ходи самò до училище:

•Преминете отново заедно по най-безопасния и кратък маршрут до училище.

•Припомнете си правилата за движение на пешеходците:

•Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено.

•Напомняй му винаги да се използва тротоара, подлезите и надлезите за пешеходци.

•Научи детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.

•Настоявай, че дори да закъснява, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не стане жертва на катастрофа.

•Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.


Ако детето СЕ ДВИЖИ ДО училище с велосипед:

ЗАЕДНО

•Проверете техническата изправност на колелото.

•Преминете заедно неколкократно по най-безопасния маршрут до училище.

•Припомнете си основните правила за движение на велосипедистите:

•велосипедът е пътно превозно средство, а

•велосипедистът е водач, който трябва да спазва правилата за движение за превозните средства;

•до навършване на 12 години велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

•когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;

•предприемането на маневра (в т.ч. и спиране) се указва с ръка, а велосипедистът задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.

•Обсъждай с детето си възможните опасности при управление на велосипед и последиците от тях.

•Осигури на детето си светлоотразителна жилетка и му създай навик да я използва, както правиш това с каската и другите протектори за ръце и крака. Закрепи светлоотразителни елементи за дрехите или ученическата раница на детето си или на подходящи места на колелото.

•Напомняй на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

ЗА ВОДАЧИ:

ВАЖНО!

Децата са част от движението на пътя и още нямат навици да се пазят сами.


ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай детско или учебно заведение:

•Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички от пътен инцидент.

•Имай готовност да спреш при преминавай покрай група деца. Обикновено някое от тях се е отделило от групата и внезапно се появява пред автомобила в опит да настигне останалите.

•Не забравяй – децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.

•Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и попадат в риск от катастрофа.

ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай спирка на масовия градски транспорт в близост до УЧИЛИЩЕ:

•Преминавай с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат на групи и разговаряйки, не забелязват, че са слезли от тротоара и създават опасност за инцидент.

•Бъди в готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение, понякога тичешком. В тези ситуации те забравят правилата за безопасност на пътя.

•Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.

•Бъди търпелив и толерантен към деца-велосипедисти. Помни, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.

•Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето какви може да бъдат последиците.

•При катастрофа на пътя се обади на телефон 112.Източник: ОДМВР-София

Коментари (17)

 • 1.

  Коментарът беше изтрит поради използването на нецензурни или неуместни изрази!

 • Отговори (2) (1)
  2. добавен от: Анонимен 13 Септември, 01:17

  Пари кога ще спрат да събират в училище за помагала. Ние и сами можем да си ги купим.

 • Отговори (5) (2)
  3. добавен от: Анонимен 13 Септември, 07:55

  Това са празни приказки, истината е на всяко кръстовище полицай, а по време на учебната година когато започват училище и когато свършват при училищата задължително полиция. Само така децата ни ще се чустват в безопасност.

 • Отговори (2) (2)
  4. добавен от: Анонимен 13 Септември, 07:58

  Нали взимат част от парите за тях, всичко е бизнес, защо мислиш че постоянно гледат да организират екскурзии, защото на някаква бройка ученици , учителят отива без пари.

  • (2) (1)
   1. добавен от: Анонимен 13 Септември, 10:43

   Те и от помагалата взимат пари.

 • Отговори (4) (2)
  5. добавен от: Иван петков 13 Септември, 08:05

  Те и на морето ходиха миналата година на гърба на нашите деца защото били стресирани от ковид.

 • Отговори (3) (4)
  6. добавен от: Анонимен 13 Септември, 08:07

  Стресирани са от голями отпуски,голями заплати, премии по празниците и почивки без пари,а децата все недоучени.

 • Отговори (3) (3)
  7. добавен от: Анонимен 13 Септември, 08:22

  Таз година още по големи заплати, догодина двойно.

 • Отговори (6) (3)
  8. добавен от: Гусв 13 Септември, 08:25

  Те и учителите не са много учени!!! :)

 • Отговори (5) (4)
  9. добавен от: Лако 13 Септември, 08:38

  Не са ама обичат шума на парите, привилегии и почерпки.

 • Отговори (4) (1)
  10. добавен от: Анонимен 13 Септември, 21:40

  Явно коментарите са писани от един човек,опитващ се да наподобява различни начини на изказване , или от двама..И явно учителите са му трън в очите."Прекалено луксозният им живот "на гърба на обществото, го блазни.Предлагам,да се изучи за един учител,да ползва всички привилегии,да е щастлив.Защото виждам,че се измъчва от дребна злоба и завист.Тъкмо ще си оправи правописа, най-вече запетаите.И най-вече ще ходи на море или екскурзия без пари, зает да отговаря денонощно за по 20 деца, да не им се случи нещо.Но има и друго,при толкова пари ,учителите могат да си платят морето и да си отидат семейно.За да разберат от море!Жалко,че тук пишат хора,които сигурно пред самия учител се подмазват и угодничат.Хора,които плюят по всички и по всичко,избивайки собствените си комплекси,Но ако така се чувстват по-добре,нека си го правят.

  • (4) (4)
   1. добавен от: Явор 1994 13 Септември, 22:04

   Явно ти си един от тия ползващи привилегиите . Извинявай, че казаното от хората те обиди. Тя истината боли.

  • (5) (1)
   2. добавен от: Анонимен 14 Септември, 12:25

   Ако знаете на какъв хал са учителите, няма така да говорите. Възпитайте си първо децата, защото вкъщи те се държат по един начин, а в училище няма да ги познаете. Ще си кажете: Това не е моето дете!

  • (3) (4)
   3. добавен от: Нели 14 Септември, 13:21

   Моето дете носи сравнително добри оценки ,учебник не отваря и все е навън и как ги изкарва незнам. Оня ден си беседвам с него на разни теми,а то пълен блокаж и казва толкова ни учат в училище и как децата да са грамотни като толкова ги учат учителите.

  • (4) (0)
   4. добавен от: Анонимен 14 Септември, 15:56

   Ами Вашето дете, за да отвори учебник, трябва да бъде проверено от майка си, т.е. от Вас. Да му бъдат проверени домашните работи, да преразкаже уроците за другия ден. Нашето дете знае и получава отлични оценки, ама сме му непрекъснато над главата. В училище ги учат толкова, колкото е учебния материал за часа, а вкъщи този материал детето трябва да го преразкаже и кажи-речи всички ставаме ученици. Трябва да се помага на децата в началото, докато придобият навици да учат без подсещане.

  • (1) (0)
   5. добавен от: Анонимен 16 Септември, 19:22

   То нали ви е ясно, че в часа само се дава основата за деня.Следва учене,четене,писане на домашни.И грамотността идва.Ако извървите този път заедно с вашето дете, ще се ограмотяване.Но ако предпочитате само разговори с детето,в които обсъждате учителите ,това е друг въпрос.Между другото,може да се учудите,но има доста грамотни деца.И това се дължи на добрата работа на учителите и положителното отношение на родителите.А и на желанието на самите деца.Не слагайте всички под един знаменател.

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (44)

Какво мислите за военното нахлуване на Русия в Украйна

Анкета » коментари (44)

Какво мислите за военното нахлуване на Русия в Украйна

отговори
Абсолютен акт на агресия от Путин и нарушаване на международното право (942)
70% Complete
Русия не е виновна, Украйна и Западът предизвикаха реакцията на Москва (2250)
70% Complete
Напрежението ескалира, но скоро ще спадне, светът не може да си позволи такава война (136)
70% Complete
Голяма грешка на Путин, това ще е краят му (139)
70% Complete
Нека не бързаме с изводите, дано всичко приключи скоро (412)
70% Complete