Четвъртък, 13 Юни 2024, 16:17

Проект ще оценява подкрепата за личностното развитие на децата и учениците от Софийска област

8 Февруари 2023, 12:25
(1) (1)
Ботевград - Новини
Прочетена: 1135 1


Сдружение Център за изследване и анализи стартира изпълнение на проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област“, който цели да извърши адекватната и независима оценка на изпълнението и въздействието на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област (2020-2022 ) и да създаде условия за адекватното поставяне на целите на предстоящата стратегия.

Дейностите по проекта са разгърнати в три приоритетни области: проучване и анализ на изпълнените дейности в обхвата на оперативните цели и мерките, залегнали в Областната стратегия 2020-2022, включително и допитване до ученици, учители и родители; анализ на индикаторите, залегнали в стратегията; извеждане на препоръки, които да подпомогнат администрацията на Софийска област при оценката на настоящата стратегия и поставянето на цели за следващата.

Основната цел на Областната стратегия е да се осигурят ключовите фактори и ресурси за устойчиво прилагане в образователните институции на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие в пълнотата и дълбочината, предвидени в нормативната уредба.

Стратегическият документ включва пет оперативни цели: Осигуряване на процес и среда на учене, които премахват пречките пред ученето и създават възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността; Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности на всички деца и ученици; Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в институциите в системата на предучилищното и училищно образование; Постигане устойчивост на взаимодействието между участниците в образователния процес (деца и ученици, педагогически специалисти и родители) и между институциите, за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика; Постигане устойчивост на обществената информираност и чувствителност, относно целите и принципите на приобщаващото образование.

За да се осъществи и повиши гражданското участие в оценката на съществуващата и поставянето на цели за новата Областна стратегия, Проектът „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област“ предвижда провеждане на интензивна информационна кампания с целеви групи ученици, учители, родители, като се организират срещи, дискусии и се разпространяват информационни материални.

Проектът се финансира по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 , съфинансиран от Европейския съюз - ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.Източник: balkanec.bg

Коментари (1)

  • Отговори (8) (0)
    1. добавен от: Анонимен 8 Февруари, 19:34

    НПО-тата нямат място в училищата! Пак сдружение на мързеливи и крадлива стрини ще оправдава кинти и ще пропагандира "ценности" - знаете от кои

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (1)

Доволни ли сте от изборните резултати?

Анкета » коментари (1)

Доволни ли сте от изборните резултати?

отговори
Да (7)
70% Complete
Не (14)
70% Complete
Не гласувам. Предпочитам други да избират вместо мен. (1)
70% Complete
Не виждам алтернатива. (2)
70% Complete
Всички са маскари. (11)
70% Complete