Понеделник, 28 Ноември 2022, 16:45

Сесията на Общинския съвет е в четвъртък

23 Януари 2021, 07:52
(0) (0)
Божурище - Новини
Прочетена: 753 0


На 28.01.2021 г. /четвъртък/, от 10:00 ч. в НЧ „Христо Ботев 1934“ гр. Божурище ще се проведе редовна сесия на Общинския съвет, а комисиите заседават в понеделник от 14.00 ч. Проектът за дневен ред е следният: 

1. Одобряване на план – сметка и определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 г.
2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2021г.
3. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.22.32, м. „Шеовица”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват полски път с идентификатор 18174.22.169 по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище.
4. Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване /ПРЗ/, одобрен със Заповед №ТС-48/20.02.2020г., в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХV-25.170, кв.1, м. „Герена”, с. Хераково, общ. Божурище, с който се създават два квартала, 10 броя нови УПИ и улица с ширина 6,00м.
5. Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура, на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.22.194, местност „Шеовица”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от имот с идентификатор №18174.22.145 – „за селскостопански, горски и ведомствен път” по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище.
6. Предоставяне на ПИ ИД 77246.161.1 с площ 364 м2 и 2 000м2 от ПИ ИД 77246.161.18 на н-ците на Лефтера Александрова Ленкова на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
7. Отчет за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.
8. Именуване на улица в гр.Божурище
9. Именуване на улица в с. Гурмазово, община Божурище
10. Именуване на улица в с. Хераково, община Божурище
11. РазниИзточник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (39)

Какво мислите за военното нахлуване на Русия в Украйна

Анкета » коментари (39)

Какво мислите за военното нахлуване на Русия в Украйна

отговори
Абсолютен акт на агресия от Путин и нарушаване на международното право (713)
70% Complete
Русия не е виновна, Украйна и Западът предизвикаха реакцията на Москва (1712)
70% Complete
Напрежението ескалира, но скоро ще спадне, светът не може да си позволи такава война (102)
70% Complete
Голяма грешка на Путин, това ще е краят му (95)
70% Complete
Нека не бързаме с изводите, дано всичко приключи скоро (333)
70% Complete