Четвъртък, 20 Юни 2024, 08:20

ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТЪР - ИНЖ. ФИЛИП НИКОЛОВ

5 Януари 2012, 09:31
Услуги
Прочетена: 5491
0

Кадастър 1. Създаване и изменение (коригиране) на кадастрални карти и кадастрални регистри; 2. Създаване и изменение на специализирани карти (за инфраструктурни обекти); 3. Разделяне, обединение и изменение на границите на ПИ (поземлени имоти) и др.; 4. Геодезическо заснемане / координиране на новоизградени, пристроени и надстроени сгради / на обекти, във връзка с попълването на кадастралния план / кадастрална карта по чл.52 от ЗКИР - за издаване на Акт 16; 5. Изготвяне на схеми на самостоятелни обекти в сграда (етажни схеми); 6. Изработване на помощни планове по чл.13а от ППЗСПЗЗ; Инвестиционно проектиране 1. Технически проекти – част Геодезия (вертикална планировка и трасировъчен план). 2. Изработване на надлъжни и напречни профили. Устройствено планиране 1. Подробен Устройствен План (ПУП) - План за Регулация; 2. Подробен Устройствен План (ПУП) - Парцеларен План; Инженерна геодезия 1. Тахиметрични и геодезически снимки; 2. Трасиране на имоти, контури на сгради, оси, постройки и др; 3. Определяне и изчисляване на обеми; 4. Определяне на строителна линия и ниво; Справки и консултации 1. Справки по актуалните кадастрални карти на територията на Република България; 2. Справки от Агенцията по вписванията; 3. Консултации относно процедури и технически дейности по ЗУТ, ЗКИР, ЗСПЗЗ;

Контакти:
гр. БОТЕВГРАД ул."Севаст Огнян" 4, ет.3, офис 12; моб: 0885 252 351, 0988 801 401;

Email: geodata@mail.bg
Интернет сайт: http://www.geodata-bg.com


Назад

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (6)

Доволни ли сте от изборните резултати?

Анкета » коментари (6)

Доволни ли сте от изборните резултати?

отговори
Да (20)
70% Complete
Не (57)
70% Complete
Не гласувам. Предпочитам други да избират вместо мен. (5)
70% Complete
Не виждам алтернатива. (16)
70% Complete
Всички са маскари. (32)
70% Complete