Четвъртък, 7 Юли 2022, 07:42

Тридесет и трето редовно заседание на Общински съвет Етрополе

22 Юни, 15:23
(0) (0)
Етрополе - Новини
Прочетена: 246 0


На 28.06.2022 г. /вторник/ от 17.30 часа в заседателната зала на Общинска администрация–втори етаж, ще се проведе тридесет и третото редовно заседание на Общински съвет Етрополе
при следния
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно: Проект на Правилник за списването, отпечатването и разпространението на общински вестник „Етрополски преглед“, ВхОБС-139/17.06.2022г.
Вносител: Владимир Александров-Ръководител на групата общински съветници на „Българска социалистическа партия“
2. Предложение относно: Обявяване на конкурс за избор на управител на „МИР-И“ ЕООД, ВхОБС-141/20.06.2022г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе
3.Предложение относно: Приемане на Отчет за предоставените мерки по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 година в Община Етрополе и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022 година в Община Етрополе, ВхОБС – 155/21.06.2022 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе
4. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, ВхОБС- 150/20.06.2022г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе
5. Предложение относно: Безвъзмездно придобиване право на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, по реда на чл. 54 от ЗДС, ВхОБС – 129/07.06.2022г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе
6. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ ХIV – 1697, квартал 165 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС – 144/20.06.2022г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе
7. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ ХI – 1697, квартал 169 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-145/20.06.2022г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе
8. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост
УПИ VIII – 64, квартал 5 по ПУП на с. Брусен, ВхОБС- 151/20.06.2022г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе
9. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост - Продажба на имот с идентификатор 27632.642.7, находящ се в землище Етрополе, м.“Баш Самоков“ , ВхОБС – 146/20.06.2022г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе
10. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост - Продажба на имот с идентификатор 27632.642.9, находящ се в землище Етрополе, м.“Баш Самоков“, ВхОБС-147/20.06.2022г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе
11. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост - Продажба на имот с идентификатор 27632.642.10, находящ се в землище Етрополе, м.“Баш Самоков“, ВхОБС- 148/20.06.2022г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе
12. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост - Продажба на имот с идентификатор 27632.642.40, находящ се в землище Етрополе, м.“Баш Самоков“, ВхОБС- 149/20.06.2022г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе
13. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост - Продажба УПИ ХIV - 226, квартал 24 по ПУП на с. Лъга, ВхОБС- 143/20.06.2022г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе
14. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ III –205, квартал 24 по ПУП на с. Лопян, ВхОБС – 142/20.06.2022г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе
15. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи от ОПФ, на основание §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, ВхОБС – 130/07.06.2022г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе
16. Предложение относно: Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ и одобряване на Задание за изготвяне на ПУП-ПЗ за поземлен имот №27632.143.27, м. „ИЗВОРИТЕ-РИБАРНИКА“, гр. Етрополе, ВхОБС- 132/09.06.2022 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе
17. Предложение относно: Разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 27632.10.8, находящ се в м. „Криволя” по кадастралната карта и кадастрални регистри за неурбанизираната територия на гр. Етрополе, ВхОБС-133/10.06.2022 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе
18. Предложение относно: Промяна в състава на постоянната комисия по „Здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, работа с пенсионерите“ към Общински съвет-Етрополе, ВхОБС- 140/17.06.2022 г.
Вносител: Марин Маринов – Председател на Общински съвет – Етрополе
19. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Мария Георгиева Стойчева, ВхОБС- 136/14.06.2022 г.
Вносител: Марин Маринов – Председател на Общински съвет – Етрополе
20. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Найден Василев Мирчев, ВхОБС-137/14.06.2022 г.
Вносител: Марин Маринов – Председател на Общински съвет – Етрополе
21. Предложение относно: Одобряване на разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.01.2021-31.12.2021 г., ВхОБС-138/16.06.2022 г.
Вносител: Пламен Патев – Председател на Комисията по бюджет, финанси, търговия местни данъци и такси

Марин Маринов: /п/
Председател на Общинския съвет

Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (28)

Какво мислите за военното нахлуване на Русия в Украйна

Анкета » коментари (28)

Какво мислите за военното нахлуване на Русия в Украйна

отговори
Абсолютен акт на агресия от Путин и нарушаване на международното право (380)
70% Complete
Русия не е виновна, Украйна и Западът предизвикаха реакцията на Москва (995)
70% Complete
Напрежението ескалира, но скоро ще спадне, светът не може да си позволи такава война (65)
70% Complete
Голяма грешка на Путин, това ще е краят му (48)
70% Complete
Нека не бързаме с изводите, дано всичко приключи скоро (222)
70% Complete