Петък, 12 Юли 2024, 23:23

В костинбродските квартали “Маслово” и “Шияковци” ще се изгради водопроводна мрежа и канализация

6 Юли, 10:38
(0) (0)
Костинброд - Новини
Прочетена: 4553 6


На провелото се редовно заседание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ за Софийска област, бе взето важно решение за жителите на община Костинброд - изграждането на водопроводна мрежа и канализация на кварталите „Маслово“ и „Щияковци“.

След гласуване на отчета за дейността на Асоциацията на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД- София, нейният финансов отчет за дейността за 2023 г. и приемане на бюджета на асоциацията за 2024 г. в точка 4 представителите на общините от Софийска област взеха важно решение, касаещо в конкретика община Костинброд :

Приемане/ съгласуване/ на Допълнително споразумение № 2 към Договор №9 2-00-1/2016г. (за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги на обособена територия, обслужвана от “ВиК” ЕООД-София), сключен на 16.03.2016г. по реда на Закона за водите и чл.18.7 от Договора.

Допълнително споразумение № 2 е съгласно, отправена покана от Главна дирекция “Оперативна програма Околна среда” към “Водоснабдяване и канализация” ЕООД- София за подготовка и кандидатстване в процедура, чрез директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16FFPR002-1.002 “Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора” по приоритет 1 “Води” на Програма “Околна среда” 2021-2027г.

Обхватът на дейностите относно точка 4 е съгласно разработено и одобрено регионално прединвестиционно проучване (РПИП) по процедура BG16M1OP002-1.018 “Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК- етап 2” на ОПОС 2014-2020г., Договор № РД-02-29-91/21.04.2021г. с Възложител Министерството на регионалното развитие и благоустройството и включват инвестиции за агломерации на 10 000 жители: Ботевград, Самоков, Ихтиман, Елин Пелин и Костинброд.

Максималният срок за изпълнение на проектите и тяхното изграждане е до 2027 година – /до 60 месеца., но не по-късно от срока по допустимост на разходите – 31.12.2029 година/.

За агломерация Костинброд:

- Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Костинброд (кв. Маслово и кв. Шияковци) в участъците с чести аварии, съпътстващи реконструкцията на канализационната мрежа;

- Доизграждане на канализационна мрежа с цел покриване на изискванията на чл.3 от Директива 91/271/ЕИО. Предвижда се изграждане на разделна канализационна мрежа в Зона А, кв. Маслово и кв. Шияковци.

Директорът на „ВиК“- София област, инж. Росица Итова изтъкна, че регионалните прединвестиционни проучвания бяха възложени на ВиК системите в Софийска област. В резултат на тях МРРБ и системата ДЖАСПЪР предложиха реализирането на проекти в пет от общините в Софийска област, с агломерации над 10 хил. души /такава агломерация е и община Костинброд/

Изискванията на Европейския съюз са насочени относно качествата на отпадъчните води и постигането на определени характеристики и показатели за тях.

Ще бъдат изградени 8 обекта в 5-те общини на територията на Софийска област.

Следващите действия, които предстоят, са свързани с кандидатстване на ВиК пред Оперативна програма околна среда, изготвяне на процедури от ВиК – София област и възлагането на инженеринг /проектиране и строителство/ на избрани изпълнители.

Към настоящия момент, община Костинброд вече е изготвила и е готова да предаде проектите за водопровод и канализация за кварталите Маслово и Шияковци, които беше възложила за бъдещо кандидатстване за европейско или държавно финансиране.

Община Костинброд има готовност да предостави готови проекти за „Воден цикъл“ на двата квартала в град Костинброд, за да ВиК- Софийска област възложат и изграждат проектите с подсигуреното финансиране от МРРБ.

До 2027 г в кварталите Маслово и Шияковци и жителите, живеещи в тях, ще имат новоизградени канализация, водопровод и система за дъждовните води, за които има отделени средства.

 

 Източник: balkanec.bg

Коментари (6)

 • Отговори (4) (0)
  1. добавен от: Тито 6 Юли, 12:39

  Дрън дрън,усвояване на пари.Нищо няма ефективно да стане,просто пунтаж тук таме и едно ,дълго чудене как и колко да се открадне.Всеки път едно и също,колкото и в другите села на общината ,ще се случи нещо добро...???

 • Отговори (4) (0)
  2. добавен от: Анонимен 6 Юли, 13:54

  Ясно, пак ще се шлеви яко.

 • Отговори (0) (0)
  3. добавен от: Анонимен 8 Юли, 08:53

  Да не би водата да стане годна за пиене само лъжи и кражби нищо ново

 • Отговори (0) (0)
  4. добавен от: Маги 8 Юли, 11:08

  Нека погледнем позитивно на новината и да се доверим на община Костинброд, че ще изпълни обещанието си. С негативни коментари няма как да ги стимулираме.

 • Отговори (0) (0)
  5. добавен от: Анонимен 8 Юли, 11:24

  А дано,ама надали. Само разкопават и нищо не правят както трябва!!!!

 • Отговори (0) (0)
  6. добавен от: Анонимен 9 Юли, 20:51

  Само тези два квартала май в града за сега не вонят на помийна яма .По-добре да не ги закачат.

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (8)

Доволни ли сте от изборните резултати?

Анкета » коментари (8)

Доволни ли сте от изборните резултати?

отговори
Да (44)
70% Complete
Не (128)
70% Complete
Не гласувам. Предпочитам други да избират вместо мен. (12)
70% Complete
Не виждам алтернатива. (31)
70% Complete
Всички са маскари. (57)
70% Complete