Неделя, 24 Октомври 2021, 22:38

Заповедта на РЗИ относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки в София област

13 Октомври, 20:15
(0) (1)
Етрополе - Новини
Прочетена: 468 0


На основание чл.63, ал.7 във връзка с ал.4, чл. 63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение No 629 на
Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка,  удължена с Решение No 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение No 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение No 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение No 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение No 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение No 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение No 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение No 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение No 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение No 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение No 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. след съгласуване на временните противоепидемични мерки с доц. д-р Ангел Кунчев - Главен държавен здравен инспектор на Република България, Решение от 11.10.2021г. на Областния кризисен щаб за превенция разпространението на коронавирус COVID-19 в Софийска област с оглед изключително усложнената епидемиологична обстановка на разпространение и заболеваемост от COVID-19 на територията на Софийска област с цел осигуряване живота и здравето на жителите на областта

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област, считано от 12.10.2021 г. до 24.10.2021г., както следва:

1. Преустановяват се провежданията на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.
2. Преустановяват се провежданията на масови спортни събития на закрито.
Спортните мероприятия на открито се провеждат без публика.
3. Посещенията на кина, театри и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 30 % от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от най- малко 1 ,5 м. между посетителите и носене на защитни маски за лице.
4. Преустановяват се организирани групови посещения на музеи и галерии.
5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски и административни обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.
6. На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
7. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове, танцови, музикални и други школи.
8. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
9. Събирания от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) се провеждат в присъствие на максимум 15 човека.
10. За учениците от Софийска област се въвежда ротационен принцип на обучение както следва:
- за периода от 12.10.2021 г. до 17.10.2021 г., класовете 1, 2, З, 4, 7, 8 и 12 клас се обучават присъствено, а класовете 5, 6, 9, 10 и 11 клас преминават в Обучение от разстояние в електронна среда;
- за периода от 18.10.2021 г. до 24.10.2021 г., класовете 1, 2, З, 4, 5, 7 и 10 клас се обучават присъствено, а класовете 6, 8, 9, 11 и 12 клас преминават в Обучение от разстояние в електронна среда.
11. Детските градини и ясли са отворени, като работят при строго спазване на противоепидемични мерки.
12. Площадки за игра и паркове са отворени при специален режим на посещение - спазване на дистанция и избягване на струпване на хора;
13. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт от Софийска област.
14. Преустановяват се посещенията/свижданията в лечебните заведения. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на лечебното заведение и въведени конкретни мерки, и др.).
15. Преустановяват се посещенията/свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на институцията и въведени конкретни мерки, и др.).

II. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед РД-01-748/02.09.2021 г. и Заповед No РД-01-74З от З1.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

III. Областен управител на Софийска област организира и координира изпълнението и контрола на въведените противоепидемични мерки с настоящата заповед на територията на Софийска област, като може да разпорежда извършването на действия от органите на местното самоуправление и местната администрация, териториалните звена на централната администрация, физическите и юридическите лица на територията на областта.

IV. Контрол за спазване на противоепидемични мерки въведени с настоящата заповед на територията на Софийска област се осъществява от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, или длъжностни лица, определени от кметовете на общини.

V. Заповедта влиза в сила от 12.10.2021г.;

VI. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ Софийска област;

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на РЗИ Софийска област, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не опира изпълнението ѝ.Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (7)

Смятате ли, че днес България е независима държава?

Анкета » коментари (7)

Смятате ли, че днес България е независима държава?

отговори
Да, напълно независима е (32)
70% Complete
Не, не е независима (451)
70% Complete
Частично независима е (56)
70% Complete
Нямам мнение по въпроса (21)
70% Complete