Събота, 31 Октомври 2020, 11:47

Единадесето редовно заседание на Общински съвет Етрополе

24 Август, 21:57
(0) (0)
Етрополе - Новини
Прочетена: 571 0


На 27.08.2020 г. /четвъртък / от 17.30 часа в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж, ще се проведе единадесетото редовно заседание на Общински съвет Етрополе при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно: Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе 2016-2020 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Етрополе през 2020 г., ВхОБС-208/18.08.2020г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

2. Предложение относно: Включване на СУ „Христо Ясенов”-гр. Етрополе в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година, ВхОБС-210/18.08.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

3. Предложение относно: Формиране на маломерни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците в паралелките, с по-малко от 10 ученици, през учебната 2020/2021 година, ВхОБС-211/18.08.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

4. Предложение относно: Формиране на маломерни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците в паралелките, с не по-малко от 10 ученици, през учебната 2020/2021 година, ВхОБС-226/20.08.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

5. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, ВхОБС-212/18.08.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

6. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ ХХVII - Общ., квартал 123 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-213/18.08.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

7. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост Имот № 642.25 , находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков“, ВхОБС-214/18.08.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

8. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост Имот № 641.17, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков“, ВхОБС-215/18.08.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

9. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост Имот № 641.61, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков“, ВхОБС-216 /18.08.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

10. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост Урегулиран поземлен имот Х–171, квартал 23 по ПУП на с. Брусен , ВхОБС-217/18.08.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

11. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ ХV–122, квартал 30 по ПУП на с. Рибарица , ВхОБС-218 /18.08 .2020 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

12. Предложение относно: Приемане на решение за разкриване на нова социална услуга – делегирана от държавата дейност, реализираща дейността си на територията на община Етрополе, считано от 01.12.2020 година, ВхОБС-219/18.08.2020 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

13. Предложение относно: Даване на съгласие на Община Етрополе за партньорство с Кандидата Община Елин Пелин във връзка с кандидатстване по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, Процедура BGENVIRONMENT-3.002 – Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност”, ВхОБС-220/18.08.2020 г
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

Марин Маринов: /п/
Председател на Общинския съвет

Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (5)

Какво е Вашето мнение за затварянето на ул."Свобода?

Анкета » коментари (5)

Какво е Вашето мнение за затварянето на ул."Свобода?

отговори
Напълно съм съгласен (550)
70% Complete
Не съм съгласен (307)
70% Complete
Съгласен съм за еднопосочно затваряне на улицата (244)
70% Complete