Петък, 29 Май 2020, 10:59

Планови прекъсвания на тока в общините Елин Пелин, Своге, Костинброд, Драгоман, Сливница за периода 28.10-01.11

29 Октомври 2019, 06:39
(0) (0)
Елин Пелин - Новини
Прочетена: 548


Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 28 октомври - 01 ноември  2019 г, включително:

Община Своге
На 29.10.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ - Владо Тричков: УПИ III-318, Кв. 218, Упи12 Кв72, 016031. 11510. 16. 32, 1-ва 14, 16, 3, 20, 18, 10, 1, 1, 10-та 5 Бунгало, 10, 100 1, 2, 1, 104-та 36, 52, 50, 13, 48, 24, 32, 10, 68 Вила, 64, 6, 28, 44, 58, 4, 60, 30, 54, 38, 8, 56, 42, 46, 105-та 1, 106-та 1, 107-ма 2, къща, 16, 109-та 10, 110-та 3, 19, 4, 11, 13, 111-та 15, 6, 17, 1, 11, 7, 4, 13, 16, 12, 19, 112-та 23, 113-та 1, 3, 9, 7, 114-та 1, 5, 6, 9, 2, 12, 10, 8, 16, 115-та 13, 3, 12, 8, 14, 10, 9, 7, 1, 116-та 15, 19, 23, 8, 16, 17, 6 В. З. Ромча, 4, 7, 10, 117-та 1, 119-та 3, 120-та 3, 2, 1, 4, 5, 126-та 67а, 79, 153-та 13, 17-та 2, 18-та 8, 4, 6, 19-та 53, 41, 37, 32, Вила, 31, 20, 5, 3, 21, 12, 4, 26, 35, 29, 11, 1, 7, 17, 30, 33, 2, 24, 14, 28, 22, 16, 2-ра 26, 24, 30, 22, 11, 12, 17, 13, 7, 3, 4, 28, 1, 9, 2, 19, 10, 6, 5, 8, 20-та 8, 2, 4, 11, 9, 3, 12, 1, 10, 4, 13, 21-ва 7, 22-ра 1, 23-та 2, 1, 25-та 12, 5, 14, 8, 12, 25, 8а, 4, 9, 11, 26-та 2, 1, 28-ма 1, 3-та 1, 9, 2, 3, 30-та Кв. 22, 13, 32-ра 11, 19, 9, 34-та 13, 29, 36-та 1, 37-ма 4 къща, 15, 40-та 59, 33, 41-ва 4, 42-ра 6, 2, 43-та 4, 44-та 16, 5, 45-та 1, 5-та 10, №6, 16, 24, 61, 59, 38, 46, 50, 37, 55, 48, 32, 54, 36, 47, 29, 31, 41б, 34, 57, 49, 26, 20, 53, 44, 22, 52, 18, 43, 45, 16, 33, 42, 52-ра 4, 70, 55-та 7 къща, 57-ма № 2, 58-ма 9, 59-та № 4, 42, 40 къща, 6-та 2, 8, 1, 8а, 3, 10, 60-та 5 Вила, 59 къща, 10а къща, 61-ва 18, 62-ра 6, 4 къща, 69 Та 16 Вила, 7-ма 10, 5, 3, 4, 11, 2, 7, 9, 21, 19, 1, 15, 17, 71-ва 25, 73-та 18 Вила, 16 Кв. Клисура, 74-та 8 къща, 75-та 1, 76-та 7, 8-ма 4, 8, 1, 5, 6, 7, 10, 3, 2, 84-та 23, 7 къща, 9-та 27, 25, 28, 55, 2, 10, 4а, 9, 6, 1, 1а, 4, 3, 7, 91-ва 3, 92-ра 1 къща, XII - 538, XVііі-272 Кв. 20, Имот 3267, Клисура УПИ XV-23, Кв. 3, Кметство Втори Етаж, М. Падината, М. Ровините, махала Вранил-Тунела, махала Голяма Лъка Вила, УПИ VIII-31, Кв. 15, махала Калугерица УПИ ІV-853, Кв. 7, Вила, махала Клисура Строеж, УПИ Хі-8 Кв. 2, Вила, къща, УПИ XxV-244, Кв. 17, Строеж, УПИ ХхіV-218, Кв. 16, къща, Вила, махала Куклите, махала Орешец, махала Пехчаница Вила, махала Ромча Вила, Вила, къща, Вила, 6 къща, Синия Камък, Стр. Полигон Горни Говедарник, Ул. 126 махала Голема Лъка, Ул. 148 и Ул. 149 махала Калугерица, УПИ 2-184, Кв. 20, УПИ 8 Кв 30, УПИ IV Кв. 99, УПИ Ix-550 Кв. 45, УПИ V-526, 527, Кв. 33, УПИ VII-298, Кв. 23, УПИ XI-539 Кв. 41, УПИ XV-623 Кв. 36, УПИ XxIII-33 Кв. 4, УПИ Х-39, 43, Вила, Вилна Сграда, махала Калугерица, Вила
На 29.10.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ - Реброво: Батулийска Битка 1, Владимир Заимов 1, Георги Раковски 302, 50, Любен Каравелов 28, махала Бивола, махала Кори, махала Огорелица Вила Нов Живот, махала Старо Село Вила, Стара Планина 24, 40
На 29.10.2019 г. /08:15 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /08:15 - 16:00 ч./ - Томпсън: УПИ VI-241 Кв. 6, УПИ VI-267, Кв. 3, Франк Томпсън 26, 2, 2
На 29.10.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Реброво: махала Преслъп Вила
На 29.10.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Томпсън: махала Купен, махала Равнище, махала Брънбарите, Тодор Каблешков 14, къща, Вила, къща
На 29.10.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Церецел: Общ. Своге МТП Церецел, Вила, Вила, Вила
На 29.10.2019 г. /08:45 - 09:30 ч./ На 30.10.2019 г. /08:45 - 09:30 ч./ - Реброво: Батулийска Битка Вила, Васил Левски 1, Искърско Дефиле 17, 19, махала Бивола, махала Брестово Вила, махала Кори Вила, махала Реката Вила, махала Слатина Вила, Пейо К. Яворов 3, Търговска 6, УПИ Vіі - 345 Кв. 25, УПИ XV 221, Кв 25, Хаджи Димитрър УПИ VIII-336, Кв. 16, Хан Аспарух 6, Хан Крум 5, Христо Смирненски 29, Вила, Вила, 0, Вила, махала Брестово
На 29.10.2019 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Бакьово: къща, УПИ Іх-208, Кв. 24, 14 Вила
На 29.10.2019 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Батулия: 02899. 249. 9973, махала Сирман, Кв. 176в, Община Своге, М. Белчовица, махала Кукура, местност Манастиро и Градо, къща, Вила, Вила, Вила, Вила, къща, Вила, къща
На 29.10.2019 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Буковец, Общ. Своге: Мала Татрива
На 29.10.2019 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Огоя: II-24, 075039, М. Влаков Дол, махала Ябланишка, махала Войкин Дол-Реката, махала Исказница, Вила, Вила, Вила, къща
На 29.10.2019 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Ябланица, Общ. Своге: 200909, махала Две Реки Вила, Вила, Общ. Своге МТП Тихов Дол, Под Равни Дел
На 29.10.2019 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Владо Тричков: махала Клисура, махала Ромча Барака, Вила №59, Бунгало, Вила, Вила, Бунгало
На 29.10.2019 г. /09:30 - 11:00 ч./ - Своге: 13
На 29.10.2019 г. /09:30 - 11:00 ч./ - Церово, Общ. Своге: VII, XIV-368, Александър Стамболийски 9, Балкан 3, Бор 2, 1, Възраждане 24, 15, 6, 1, Мир 9, Освобождение 12, 2, УПИ III-524, Читалище Христо Ботев, Явор 4
На 29.10.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Реброво: Батулийска Битка 1, Владимир Заимов 1, Георги Раковски 50, Любен Каравелов 28, махала Кори, Стара Планина 24, 40
На 29.10.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 31.10.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 01.11.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Томпсън: Витоша 1, Димитър Полянов №9, 1, Иван Вазов 5, 18, 4, Любен Каравелов 2, 8, 10, 4, Люлин, Мах Момчилов Лаг, махала Прокопаник 2, Никола Й. Вапцаров 17, 1, 5, Пирин 4, 2, Средна Гора 5 Вила, 3 Вила, Стара Планина 1, Странджа 3, Хаджи Димитър 8, 6, 4, 10, 2, Христо Ботев 7, 27, 35, 15, 26, 3, 6, 33, 1, 51, 13, 5, 37, 10, 4, 25, 11, 23, 8, 29, 21, 31, 2, 9, Христо Смирненски 5, 6, Вила
На 29.10.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Церово, Общ. Своге: XVII-234, Кв. 48, Простор 13, Свобода 5, Шипка 1
На 29.10.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /08:45 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Томпсън: Александър Стамболийски, Божур 4, Кирил и Методий 39, 47, Кокиче 1, Пробуда 4, Теменуга 4 Вила, Топола 17, УПИ VI-241 Кв. 6, УПИ VI-267, Кв. 3, Устрем 8 Вила, 1, Франк Томпсън 26, 2, Хан Аспарух 19, 20, 25, 2
На 29.10.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Луково: Купeн, М. Лазар, Общ. Своге МТП Орничето, Общ. Своге ТП Сърце, Вила, М. Соватски Дол, махала Лъки, Вила, махала Грашница-Ележ, М. Грашница-Елеш, Вила, Вила, къща, Вила, Вила, къща, местност Орничето, Вила, къща, Сушина Дъбрава, Общ. Своге, М-Ла Сърце
На 29.10.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Нови Искър: В. З. Кореа Клон А Ст. 2, Клон А Ст. 24, Клон А Ст. 53, Клон А Ст. 38, Клон Б Ст. 7, Клон Б Ст. 32, Клон Д Ст, Клон Б Ст. 13, Клон Б Ст. 36, Клон А Ст. 21, Клон А Ст. 15, Клон А Ст. 78, Клон Б Ст. 21, Клон А Ст. 59, къща, Клон А Ст. 31, Клон А Ст. 52, Клон А Ст. 14, Клон А Ст. 13, Клон Б Ст, Клон А Ст. 23, Клон А Ст. 5, Клон А Ст. 82, Клон А Ст. 87, Клон Б Ст. 10, Клон А Ст. 26, Клон А Ст. 40, Клон А Ст. 27, Клон А Ст. 58, Клон А Ст. 39, Клон А Ст. 16, Клон А Ст. 80, Клон Б Ст. 35, Клон А Ст. 60, Клон Б Ст. 27, Клон А Ст. 76, Клон Б Ст. 25, Клон Б Ст. 19, Клон Б Ст. 15, Клон А Ст. 74, Клон А Ст. 6, Клон А Ст. 86, Клон А Ст. 45, Клон А Ст. 30, Клон Б Ст. 2, Клон Б Ст. 11, Клон А Ст. 25, Клон А Ст. 51, Клон Б Ст. 28, Клон Б Ст. 29, Клон А Ст. 84, Клон А Ст. 4, Клон А Ст. 35, Клон А Ст, Клон Б Ст. 18, Клон А Ст. 85, Клон А Ст. 22, Клон Б Ст. 12, Клон А Ст. 79, Клон Б Ст. 9, Клон Б Ст. 16, Вила, Клон Б Ст. 8, Клон А Ст. 75, Клон Б Ст. 14, Клон А Ст. 11, Вз. Радеви Круши, Гниляне, местност Радеви Круши 999 ПИ 905, къща, Пл. №165 и 166 В. З. Кореа, Радеви Круши Клон А Ст. 83
На 29.10.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Реброво: Батулийска Битка Вила, Васил Левски 1, Искърско Дефиле 17, 19, М. Чуклата, махала Старо Село, махала Бивола, махала Брестово Вила, махала Кори Вила, махала Реката Вила, махала Слатина Вила, махала Старо Село Вила, махала Старо Село М. Света Троица, Пейо К. Яворов 3, Старо Село Електрическо Котле, Вила Мест. Старо Село, Търговска 6, УПИ Vіі - 345 Кв. 25, УПИ XV 221, Кв 25, Хаджи Димитрър УПИ VIII-336, Кв. 16, Хан Аспарух 6, Хан Крум 5, Христо Смирненски 29, Вила, Вила, 0, Вила, махала Брестово
На 29.10.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ - София: 1-ва 1
На 29.10.2019 г. /15:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /15:45 - 16:00 ч./ - Нови Искър: местност Бранишки Лозя Пл. №74
На 30.10.2019 г. /09:30 - 11:00 ч./ - Церово, Общ. Своге: Възраждане 34, Искърско Дефиле 1, Кирил и Методий 23, махала Гламек, Неофит Рилски 3, 12, Тодор Каблешков 12, Хан Аспарух 1, Явор
На 30.10.2019 г. /11:45 - 12:15 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /10:15 - 10:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Лесковдол: Дренето Лозе, Общ. Своге МТП Размерица, Общ. Своге Уо, УПИ Х- 438 М. Валога, Вила, Вила, къща, махала Кокелени Бабки, махала Кокелини Бабки, Вила
На 30.10.2019 г. /11:45 - 12:15 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /10:15 - 10:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Реброво: махала Брестово Вила, Вила, махала Умец
На 30.10.2019 г. /11:45 - 12:15 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /10:15 - 10:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Редина: . махала Рединска Китка, и 73040, М. Шурдилица, М. Текьова Нива, местност Чуклата
На 30.10.2019 г. /11:45 - 12:15 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /10:15 - 10:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Своге: 1778, V-2106, Акация 1, Алеко Константинов 1, Ангел Кънчев 3а, 16, Витоша 2, 1, 3, 4, 6, Вихрен 7, 5, 4, 2, 1, 3, 6, Воденицата 1, Горски Пътник 4, Дреновско Храсте къща, 1, 1, УПИ 425. Кв. 166, 1, Дунав 47, 23, 35, 31, 33, Желенско Шосе 8, 6, 2 Апартамент, Искър, Люлин 23, 15, 8, 24, 16, 12, 25, 13, 18, 11, 21, 29, 20, 27, 3, 19, 31, 7, 17, 10, 22, Мальовица 11, 13, 6, 4, 9, 1, 3, 14, 16, 7, 18, 8, 5, 15, 12, 10, махала Орлин, Неврелов Дол 32, 16, Никола Йонков Вапцаров 17, 7, 20, 24, 4, 2, 23, 21, 9, 11, 3, 14, 19, 8, 15, 5, 22, 18, 16, 10, 6, 13, 3, 41, 49, 5, 29, 33, 31, 43, 18, 34, 42, 48, 27, 36, 25, 26, 35, 23, 45, 38, 40, 37, Опълченска 3, 4, 12, 5, 6, 1, 15, 16, 11, 7, 17, 10, 9, 13, 2, 8, 18, Орлин Вила, къща, Петър Берон 10, 8, 14, 7, 1, 5, 16, 32, 24, 31, 23, 36, 17, 41, 38, 44, 35, 37, 15, 18, 20, 46, 30, 42, 43, 40, 28, 22, 9, 29, 13, 26, 11, 34, Райко Даскалов 16, 23, 11, 7, 20, 12, 17, 30, 24, 14, 9, 26, 2, 22, 10, 13, 8, 18, 15, 21, 1, 4, 25, 19, 28, 3, 5, Рединска Китка 6, 4, 5, 8, №8, 9, 2, 7, №8, Рила 10, 1, 6, 4, 12 Жилищна Сграда Б, 2, 3, 12 Жилищна Сграда А, 9, 8, 7, 11, Сердика, Средна Гора 40, 28, 48, 43, 37, 24, 44, 35, 42, 30, 36, 26, 29, 41, 33, 49, 39, 32, 34, 38, 47, 45, 27, Стефан Караджа 14, 21, 25, 27, 19, 18, 33, 23, Табаните 9, УПИ Ix-2252 Кв. 164, УПИ XII-2077 Кв. 154, Устрем 39, 8, Цар Симеон 11, 11, Черно Море 4, 2, 11, 14, 18, 24, 5, 3, 9, 16, 8, 21, 26, 6, 22, 28, 7, 1, 30, 10, 13, 12, Юрий Гагарин 42, 152
На 30.10.2019 г. /11:45 - 12:15 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /10:15 - 10:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Томпсън: Александър Стамболийски 13, Бор 2, Борис I, Витоша 1, Даскалов, Димитър Полянов №9, 1, Иван Вазов 5, 18, 4, Любен Каравелов 2, 8, 10, 4, Люлин, Мах Момчилов Лаг, махала Бабол 147 Вила, Вила, къща, Вила, 15, махала Бабул, махала Прокопаник 2, Никола Й. Вапцаров 5, 19, 17, 1, 5, Пирин 4, 2, Средна Гора 5 Вила, 3 Вила, Стара Планина 1, Странджа 3, Хаджи Димитър 8, 6, 4, 10, 2, Хан Аспарух 30, Христо Ботев 7, 27, 35, 15, 26, 3, 6, 33, 1, 51, 13, 5, 37, 10, 4, 25, 11, 23, 8, 29, 21, 31, 2, 9, Христо Смирненски 5, 6, махала Ябълката, къща, Вила, Вила, Вила
На 30.10.2019 г. /12:15 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /10:45 - 16:30 ч./ - Своге: Цар Симеон 11
На 30.10.2019 г. /12:15 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /10:45 - 16:30 ч./ - Томпсън: махала Бабол 147 Вила, Вила, махала Бабул, махала Ябълката, къща, Вила
На 30.10.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Церово, Общ. Своге: Явор 3, 4, 2, 1
На 31.10.2019 г. /09:30 - 11:00 ч./ - Луково: Вила
На 31.10.2019 г. /09:30 - 11:00 ч./ - Реброво: Искърско Дефиле, М. Чуклата, махала Старо Село, махала Старо Село Вила, махала Старо Село М. Света Троица, Старо Село Електрическо Котле, Вила Мест. Старо Село
На 31.10.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Луково: къща, Вила
На 01.11.2019 г. /09:30 - 11:00 ч./ - Искрец: 048015, Габер, ПИ 32843. 50. 9, Христо Ботев 119, 121, 111, 140, 154, 113, 136, 131, 107 къща, 125, 146, Вила
На 01.11.2019 г. /11:00 - 12:30 ч./ - Искрец: махала Баломир Вила, Самоковска, 0
На 01.11.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Искрец: махала Севкинци, махала Тонинци, 125

Община Костинброд
На 28.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 29.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 31.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 01.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Бучин Проход: Местн. Раниславци, УПИ III-10, Вила, М. Балач, 1, Вилна Зона, къща
На 28.10.2019 г. /12:00 - 15:00 ч./ - Петърч: Ален Мак 26, 16, 20, 34, 41, 28, 29, 13, 2а махала Хаджия, 21, 2, 42, 6, 11, 15, 24, 5, 4, 14, 9, 19, 18, 43, 39, 38, 44, 3, 40, 30, 36, 27, 22, 32, 35, 31, 23, Добруджа 2, 4, Дравски Бой 11, 7, 1, Строеж В УПИ Vі-113, Кв. 77а, 5, 3, 9, Липа 1, 7, 4, 9, 11, 5, 3, Мах . Хаджия, Осъм 10, 30, 4, 16, 18, 8, 28, 14, 6, 12, 2, 20, Ракита 2, 6, 8, 1, 3, 5, 4, 7, Рожен 2, 8, 6, 10, 12, 4, Спортист 4, Средна Гора 6, Тракия 3, 5, 1, УПИ 7-113 Кв. 77, Упиxxі-211, 207 Кв. 72, Хаджия, Хаджията, Хан Крум 2 къща, 1, 4, 7, 6, 3, 5
На 29.10.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 30.10.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 01.11.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Петърч: Васил Левски 5, Детска Радост 2, 4, 1, 3, Еделвайс 13, 15, 29, 2, 19, 23, 6 Вила, 17, 25, 6, Искър 6, 2, 5, 3, 4, 1, Кап. Петко Войвода 29, 30, 4, 2, 35, 19, 32, 22, 34, 31, 18, 17, 25, 5, 33, 23, 24, 26, 11, 10, 9, 13, 20, 8, 21, 16, 28, 27, 3, 14, 37, 15, 12, Незабравка 7, 12, 1, 10, 14, 6, 2, 8, 4, 3, Осми Март 14, 9, 18, Площада, Първи Май 4, 2, Родопи 7, 4, 15, 17, 10, 21, 12, 11, 3, 5, 1, 2, 14, 6, 13, Тантил Стойчев 3, 5, 14, 6, 12, 4, 11, 20, 7, 19, 2, 1, 8, 16, Теменуга 3, 10, 1, 7, 6, 13, 2, 9, 5, 8, 4, УПИ I- 574 Кв. 39, УПИ Ix-651, Кв. 41, УПИ VII Кв. 34, Хан Аспарух 83, 85, 73, 63, 79, 61, 81, 87, Христо Ботев 34, 37, 23, Шести Септември 5, 9, 7, 11, 3, Шопска Комуна 35, 30, 32, 38, 41, 33, 43, 37, 28, 26, 39, 45, 85
На 29.10.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Безден: Ix-60, Кв. 12, С. Безден Общ. Костинброд УПИ Хііі-78, УПИ Хіі-47, Кв. 10 В. З. Бистрица, Вила, Вз Бистрица
На 30.10.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ На 01.11.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Костинброд: Еделвайс 6а, 4, 2, 6, местност Бачийте, Момина Сълза 9а, 6, 7, 13, 9, 6а, 8, 14, 11а, 5а, 11, 15, 5, 10, 12, Обединена 21, 5, 36, 14, 26, 57, 22, 39, 50, 16, 29, 27, 40, 18, 37, 54, 52, 7, 31, 56, 19, 23, 35, 41, 20, 1, 11, 38, 25, 24, 13, 29б, 15, 48, 33, 3, 41а, УПИ XVIII-1600, Кв. 61, Упи-ХVII-1758, Шияковци УПИ 38978, 38 Кв. 42, Шияковци УПИ XVII-4234 Кв. 63
На 30.10.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Безден
На 30.10.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 31.10.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Костинброд: Димчо Дебелянов 6, 19, 14, Никола Й Вапцаров 4б, 12, 12 Единство, Охрид 1, 11, 13a
На 30.10.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Петърч: Виолина 7, 8, 1, 6, 9, 5, 3, Еделвайс 10, 39, 16, 55, 41, 47, 45, 49, 33, 14, 20, 31, 35, 12, 26, 18, 53, 37, 43, 24, 51, Здравец 8, 6, 3, 1, 10, 4, 5, Осми Март 3, 5, 8, 1, 2, 10, 7, 4, 6, Площада, Синчец 2, 3, Теменуга 15, 11, УПИ VII-596 Кв. 50, Хан Аспарух 65, 64, 19, 82, 57, 58, 35, 39, 67, 51, 47, 52, 41, 49, 37, 48, 70, 54, 43, 78, 76, 68, 66, 72, 56, 60, 74, 80, 50, 71, 53, 69, 59, 61, 62, Шопска Комуна 24, 29, 9, 20, 12, 2, 14, 18, 15, 7, 19, 13, 5, 27, 23, 21, 8, 6, 25, 10, 11

Община Драгоман
На 28.10.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Калотина
На 29.10.2019 г. /10:30 - 11:30 ч.; 10:30 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Драгоил
На 29.10.2019 г. /10:30 - 11:30 ч.; 10:30 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Летница, Общ. Драгоман: къща
На 29.10.2019 г. /10:30 - 11:30 ч.; 10:30 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Прекръсте
На 29.10.2019 г. /10:30 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Беренде Извор: УПИ I-1 Кв. 1, Вила
На 29.10.2019 г. /10:30 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Беренде, Общ. Драгоман: УПИ IV-2 Кв. 1, къща, Вила
На 29.10.2019 г. /10:30 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Букоровци: УПИ V 130кв. 13, УПИ XIII-33 Кв. 5, Вила
На 29.10.2019 г. /10:30 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Върбница: къща, Вила
На 29.10.2019 г. /10:30 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Драгоман: Акация 1, Владимир Поптомов 21, 7, 29, 31, 9, 11, 27, 5, 3, 23, 25, 1, 13, 19, Врътковица, Върбица 2, 4, Генерал Гурко 14, 17, 21, 11, 13, 9, 7, 19, 18, Георги Бенковски 4, 8, 5, 6, 2, 14, 7, Димитър Полянов 8, 2, 3, 10, 9, 4, 5, 1, 14, 12, Дрян 8, 4, 10, 6, Дунав 1, 3, 6, Евлоги Георгиев 6, 1, 5, 9, 4, 3, Елин Пелин 22, 3, 18, 5, 12, 2, 1, 14, 9, Иван Вазов 36, 32, 50, 6, 12, 30, 18, 1, 2, 20, 43, 2 Вила, 10, 34, 4, 3, Калина 1, Козлодуй 3, Кондел 24, 6, Липа 1, 4, 3, 6, Люлин 2, 14, 16, 12, Международно Шосе 14, 13, 16, 3, 7, 8, 4, 9, 2, 15, 11, 20, 6, 24, Билборд, Миньор къща, 20, Мусала 3, 1, 2, 5, Осми Март 4, Осогово 3, 1, Патриарх Евтимий 9, Поп Андрей 6, 3, 10, 4, 1, 8, Поток 19, 17, Свети Георги 1, 10, 8, 18, Свети Иван Рилски 2, 19, 40, 33, 38 къща, 34, 55 Вила, 80, 41, Струма 2а, УПИ IV-1038 Кв. 78, УПИ XXI-392 Кв. 31, УПИ Х-966 Кв. 105, Филип Тотю 7, 20, Шейново 1, Явор 13, 20, 11, 32, 10, 7, 18, 4, 22, 8, 35, 21, 27, 42, 13, 36, 17, 5, 29, 14, 46, 6, 3, 24, 12, 26, 20, 1, 9, 16, 11, 15, 23, 31, 28, 38, 25, 30, 44, 53, 58, 72, 78, 10, 62, 43, 82, 68, 54, 47, 4, 61, 70, 45, 49, 3, 52, 8, 42, 60, 74, 2, 14, 64, 66, 48, 65, 57, 50, 63, 56, 51, 41, 59
На 29.10.2019 г. /10:30 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Каленовци: XI-83, Кв. 22, УПИ XI-4 Кв. 2, УПИ-ХІ-257, Кв. 12
На 29.10.2019 г. /10:30 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Калотина: Втора 6 къща, 1, Калотина Военен, къща, Първа 78, 1 Бензиностанция, къща, къща, къща, Ул. Границата
На 29.10.2019 г. /10:30 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Липинци: Вила, къща
На 29.10.2019 г. /10:30 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Мургаш: УПИ XIII- 96 Кв. 10, УПИ Хіі-17, Кв2, къща, къща
На 29.10.2019 г. /10:30 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Ново Бърдо: Вила, къща
На 29.10.2019 г. /10:30 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Разбоище: Мес Стойков Връх, къща, № .
На 29.10.2019 г. /10:30 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Туден: 015065, IV-86 Кв. 3, XxVII-280 Кв. 26, Кв. Мрамор УПИ VІІІ-155 Кв. 23, М. Марков Дол, М. При Дома ПИ 73417. 13. 341, махала Панинци, Мрамор Кв. 22 УПИ XVІ- 150, ПИ 73417. 7. 217, Труден, УПИ I Кв. 6, Вила, къща, Вила, Вила
На 29.10.2019 г. /10:30 - 11:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:45 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:30 ч./ - Чепърлинци
На 29.10.2019 г. /10:30 - 16:30 ч./ - Драгоман: Врътковица
На 30.10.2019 г. /11:15 - 12:00 ч.; 11:15 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Вишан
На 30.10.2019 г. /11:15 - 12:00 ч.; 11:15 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Горно Село: Вила
На 30.10.2019 г. /11:15 - 12:00 ч.; 11:15 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Долно Ново Село, Общ. Драгоман
На 30.10.2019 г. /11:15 - 12:00 ч.; 11:15 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Несла: 000136, къща, къща
На 30.10.2019 г. /11:15 - 12:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Бахалин: Вила
На 30.10.2019 г. /11:15 - 12:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Габер, Общ. Драгоман: Vіі-99, Бурел 2, Градище 1, Ул. Елин Пелин 3, УПИ I-318. Kb 34, УПИ XVI-152 Кв. 17, Вила, 37, 6, УПИ Хі-24, Кв. 3
На 30.10.2019 г. /11:15 - 12:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Драгоман: Акация 9, 4, 1, Еделвайс 10, 8, 18, 2, 12, 16, 22, 4, 6, 14, 28, 20, 24, Железничар 55, 75, 73, 53, 77, 25, 7, 57, 29, 17, 5, 13, 41, 69, 11, 55, 31, 59, 45, 63, 9, 21, 77, 1, 3, 27, 61, 33, 67, 71, 23, 65, 15, 19, 43, 51, 49, 47, Иглика 8, 2, 6, 4, 9, 1, Игрище За Минифутбол УПИ І, Кольо Фичето 18, Космина 3, 4, 28, 1, Международно Шосе 1, Нишава 1, 5, 2, 10, 9, 3, 7, 6, 11, 8, 13, Петнадесети Кантон 15, Спортист 4, 6, 3, 2, 5, 4, 1, 7, Средна Гора 2, 1, 4, 11, 9, 13, 3, 6, 5, Странджа 11, 2, 10, 8, 7, 12, 9, 6, 5, 1, Христо Ботев 42, Шести Септември 36, 30, 32, 28, 42, 38, 34, 40, 7, Ярловци, 2, 1
На 30.10.2019 г. /11:15 - 12:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Камбелевци: ХІІ-22, Вила, УПИ Іх-Общ. Кв. 6
На 30.10.2019 г. /11:15 - 12:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Начево: Вила
На 30.10.2019 г. /11:15 - 12:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Чеканец, Общ. Драгоман: къща, Вила
На 30.10.2019 г. /11:15 - 12:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Чуковезер: Упи-II, Вила
На 30.10.2019 г. /11:15 - 12:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Ялботина
На 30.10.2019 г. /11:15 - 16:30 ч.; 11:15 - 12:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Владиславци: УПИ XVII-36, УПИ VI-37, УПИ VII-33, къща, УПИ Хі-239, Кв. 23
На 30.10.2019 г. /11:15 - 16:30 ч.; 11:15 - 12:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Грълска Падина: махала Горно Ново Село
На 30.10.2019 г. /11:15 - 16:30 ч.; 11:15 - 12:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Долна Невля: Вила
На 30.10.2019 г. /11:15 - 16:30 ч.; 11:15 - 12:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Круша, Общ. Драгоман: къща

Община Елин Пелин
На 31.10.2019 г. /09:30 - 09:45 ч.; 11:00 - 11:30 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: XXVII - За Псдодо, Кв. 80, Гара Елин Пелин За Пстд-Исвевк Кв. 23, Индустриална 7, Кв. 80, УПИ XXVI- За Псдодо, Кв. 80
На 31.10.2019 г. /09:30 - 09:45 ч.; 11:00 - 11:30 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: УПИ 36-За Псдодо Кв 80, УПИ ХххIII, Кв. 80, 1, Гара Елин Пелин, УПИ І, Кв 23
На 31.10.2019 г. /09:30 - 09:45 ч.; 11:00 - 11:30 ч./ - Нови Хан: 035009, 035010 и 035011, 91, XIx-12- За Жс Кв 91, В. З. Побит Камък П-Л І-519, Кв. 5, Вз Побит Камък УПИ ІV-520, Кв. 4, Вилна Зона Побит Камък № , Землището С. Нови Хас Асф. База, Мес. Милковица Бл 7, Месност Милковица 4, местност Милковица Асф. База, 21, 15, 13, 11, 24, 22, 18, 14, 12, 19, 17, 20, 16, 23, Бл. 1, Бл. 1, 10, Бл. 3, Милковица Бл. 6, Търговски Център, 9, Сентрал Парк Вилидж, Сентрал Парк Вилидж, Стефан Караджа 9, УПИ 4-13 Кв91, УПИ II-13 Кв. 91, УПИ VI-13, Кв. 91
На 31.10.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Нови Хан: 035009, 035010 и 035011, В. З. Побит Камък П-Л І-519, Кв. 5, Вз Побит Камък УПИ ІV-520, Кв. 4, Вилна Зона Побит Камък № , Мес. Милковица Бл 7, Месност Милковица 4, местност Милковица Бл. 1, Бл. 1, 10, Бл. 3, 21, 15, 13, 11, 24, 22, 18, 14, 12, 19, 17, 20, 16, 23, Милковица Бл. 6, Търговски Център, 9, Сентрал Парк Вилидж, Сентрал Парк Вилидж

Община Сливница
На 28.10.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ На 29.10.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ На 31.10.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ На 01.11.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: VII-180, Кв. 140, Безименна 10, Бъдеще 4, Войнишка махала 1, къща, Строеж, Кореняк 3, 6, 2, 9, 15, 8, 10, 13, 12, 7, 5, 1, 4, 11, Лозан Арсов 28, 11, 22, 32, 9, 23, 40, 19, 38, 18, 21, 16, 2, 15, 4, 8, 34, 10, 30, 27, 14, 29, Победа 4, 6, 2, Работник 35, 51, 62, 64, 60, 49, 48, 45, 41, 58
На 28.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 29.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 30.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 31.10.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 01.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: Алеко Константинов 1, Баба Тонка 14, 8, 11, 12, 15, 4, 2, 3, 7, 9, 6, 17, 10, 1, Васил Левски 30, 20, 24, 22, 35, 16, 49, 43, 32, 29, 31, 37, 23, 14, 12, 28, 33, 41, 25, 39, 18, 8, 26, 45, 47, 27, 10, Вишая 1, 2, Капитан Коста Паница 2, 8, 6, 1, 3, 10, 4, Капитан Олимпи Панов 3, 14, 1, 5, 9, 11, 13, 7, Княз Александър I-Батенберг 11, 13, Лев Толстой 1, Мир 4, Паисий Хилендарски 55, 53, 100, 49, 94, 45 3, 78, 45, 88, 82, 51, 76, 72, 74, 86, 80, 98, 47, Паисий Хилендарски 44, 35, 42, 37, 41, 39, 48, 66, 54, 68 68, Магазин За Цветя и Сувенири, 56, 33, 60, 64, 33а, 68, 43, 52, 62, 70, 46, 50, 58, Сливнишки Герой 10, 7, 2, 4, 6, 8, Съединение 2 УПИ ХVіі, Кв. 8, Христо Ботев 12, 8, 6, 10, 5а, 2, 3, 4, 5, Цар Самуил 16, 2, 18, 9, 20, 12, 24, 26, 15, 19, 21, 14, 23, 4, 22, 7, 6, 17, 10, 8, 13, 5, Цар Самуил 81, 1, 3, Цар Симеон Велики 115, Цар Симеон Велики 57, 101, 79, 73, 97, 77, 109, 65, 111, 63, 87, 69, 75, 83, 59, 103, 107, 113, 93, 89, 105, 85, 71, 91, 61, 99, 95, 67, 35
На 29.10.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: Ангел Кънчев 2, 2 2, Васил Левски 21, 43, Вишая 87, 4, 8, 6, Доктор Памукчиев 14, Захари Стоянов 5, 18, 2, 33, 3, 1, 4, Капитан Олимпи Панов 19, 15, 18, Освобождение 13, 4, 13а, 9, 10, 1, 9а, 2, 6, 15, 7, 14, 5, 8, 3, 12, Отец Матей Преображенски 6, 30, 32, 2, 3, 16, 5, 24, 12, 28, 18, 1, 10, 34, 26, 9, 14, 22, 8, 20, 4, 7, Паисий Хилендарски 76, УПИ Хіі-1823, Кв. 17, Патриарх Евтимий 41, 37, 38, 45, 32, 35, 42, 31, 46, 33, 36, 44, 39, 43, 40, Тодор Каблешков 10, 13, 5, 11, 12, 1, 8, 16, 3, 9, 7, УПИ XII - 512, 513, Кв. 116, Хан Омуртаг 5, 3, 7, 1, 11, 9, Христо Ботев 25, Цар Калоян 20, 14, 15, Шипка 4, 10, 9, 8а, 8, 1, 3, 6, 2, 5, 43
На 29.10.2019 г. /11:00 - 11:30 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ На 31.10.2019 г. /10:00 - 10:15 ч.; 12:45 - 13:45 ч./ - Бърдо
На 29.10.2019 г. /11:00 - 11:30 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ На 31.10.2019 г. /10:00 - 10:15 ч.; 12:45 - 13:45 ч./ - Драгоил: М. Крива Бара / Кв. 12, Местност Локва Пи-025022
На 29.10.2019 г. /11:00 - 11:30 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ На 31.10.2019 г. /10:00 - 10:15 ч.; 12:45 - 13:45 ч./ - Калотина: Втора 1, Гкпп Калотина, Калотина, Първа 17, Границата
На 29.10.2019 г. /11:00 - 11:30 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ На 31.10.2019 г. /10:00 - 10:15 ч.; 12:45 - 13:45 ч./ - Чорул: Упи-Іх-130, Кв. 18
На 29.10.2019 г. /11:15 - 11:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Беренде, Общ. Драгоман
На 29.10.2019 г. /11:15 - 11:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Бърля: УПИ Х, Кв. 24
На 29.10.2019 г. /11:15 - 11:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Връдловци: 82, Вила, 1, къща
На 29.10.2019 г. /11:15 - 11:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Годеч: Александър Стамболийски 1, Асен Златаров 19, Магазин, 16, 2, 10, 1, № 1, 15, 9, 4, 11, 3, 13, 6, Баба Тонка 3, 6, 2, 4, Бор 1, 10, 2, 6, Вила, 8, 12, 4, Борова Гора 3, 1, Брест 15, Васка Емануилова 6, 9, 7, 4, 3, 2, 12, 5, 11, 8, 1, 10, Височка 3, 1, Градина 2, 17, 11, 4, 7, 14, 8, 16, 21, 6, 10, 1, 15, 18, 13, 9, 23, 22, 48, 24, 42, 27, 30, 20, 25, Грамада 19, 17, 2, 13, 1, 7, 15, 9, 3, 5, 11, Елечанова МТП, Вила, Заводска 4, Иван Вазов 27, 7, 9, 11, 3, 2, 6, 15, 13, 1, 8, 5, 19, 12, 10, Иглика 6, Игнат Емануилов 2, 1, 4а, Йовкина № , Ком 9, 21, 19, №10, 17, 22, 20, 28, 16, 14, 13, 3, 34, 18, 8, 12, 35, 4, 32, 30, 37, 15, 26, 24, 11, 39, Липа 3, 1, 2, Люляк 15, 5, 3, 14, 2, 11, 19, 21, 1, 7, 13, 4, 25, М. Молак, махала Елечанова Вила, махала Молак, Молак УПИ Іі-215, Кв. 18, Вила, къща, УПИ I64 Кв. 7, VIII-142, Колиба, Вила, Строеж, Имот. 2036, Молашка 3, 4, 1, 2, 6, Никола Й. Вапцаров 2г, Нишава 2, 11, 7, Новодомска 10, 7, 2, 8, 3, 6, 5, 4, 1, Нягулова 15, 39, 27, 14, 28, 29, 49, 24, 9, 44, 7, 6, 31, 40, 16, 22, 41, 58, 12, 50, 36, 11, 35, 20, 5, 56, 43, 37, 34, 30, 2, 10, 18, 33, 54, 26, 32, 23, 8, 42, 25, 38, 3, 4, 1, 15а, 13, 17, 45, 46, 21, 47, 19, Петров Рид 1, 7, 11, 3, 15, 13, 17, 9, 23, 6, 4, 19, 2, Петрова Бара 4, 11, 19, 8, 9, 1, 5, 13, 2, 15, 3, 7, 6, Пуалица 23, 16, Ракета 16 Фургон, 4, 12, 9, 2, 3, 6, 10, 8, 5, 14, 11, 7, 1, Раковски 5, Свобода 1, 3, 10, Механа, Павилион, 1, 2, 1, Синчец 2, Слънчев Бряг, Стойкина, Теменуга 10, 10, 8, 1, 8, 2, 4, 6, УПИ 4-344, Кв. 45, УПИ VIII-364 Кв. 49, Христо Смирненски 16, 3, 20, 8, 4, 10, 5, 6, 12, 14, 2, 7, Царина 10, Шипка 18, 20, 9, 7, 1, 12, 10, 4, 3, 5, 16, 8, 6, 14, Явор 4, 2, 10, № , 3, 4, 13, 7, 8, 12, 9, 9, 25
На 29.10.2019 г. /11:15 - 11:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Голеш, Общ. Годеч: Парцел Vііі-413, Кв. 26
На 29.10.2019 г. /11:15 - 11:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Губеш: УПИ VII-125, Кв. 18
На 29.10.2019 г. /11:15 - 11:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Комщица: Упи-XII, Вила
На 29.10.2019 г. /11:15 - 11:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Равна, Общ. Годеч: къща
На 29.10.2019 г. /11:15 - 11:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Ропот
На 29.10.2019 г. /11:15 - 11:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Смолча: Вила
На 29.10.2019 г. /11:15 - 11:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Станинци
На 29.10.2019 г. /11:15 - 11:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Чепърлинци: Обект Гърмище
На 29.10.2019 г. /11:15 - 11:45 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 31.10.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 09:00 - 15:30 ч.; 14:00 - 15:30 ч./ - Драгоман
На 31.10.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 09:00 - 15:30 ч.; 14:00 - 15:30 ч./ - Драгоил: Вила
На 31.10.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 09:00 - 15:30 ч.; 14:00 - 15:30 ч./ - Чорул

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (12)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

Анкета » коментари (12)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

отговори
Здраве, защото то е най-важното (1044)
70% Complete
Пари, че сме заникъде без тях (107)
70% Complete
Любов, за да е по-красив всеки наш ден (79)
70% Complete
Мир по Земята (162)
70% Complete