Събота, 11 Юли 2020, 04:36

Планови прекъсвания на тока в общините Горна Малина, Костинброд, Драгоман, Сливница за периода 10-14.06

9 Юни 2019, 20:53
(0) (0)
Елин Пелин - Новини
Прочетена: 545 0


Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 10-14 юни 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Горна Малина
На 11.06.2019 г. /09:00 - 15:15 ч./ - Негушево: УПИ VII-176, Кв. 19, УПИ ХіV-157, Кв. 18, УПИ VI-48. 72, Кв. 9, Вила, УПИ -42, Кв. 21
На 12.06.2019 г. /09:30 - 15:15 ч./ - Долна Малина: IV-132, Кв. 15, УПИ -285, Кв. 23, УПИ XxI-339, 340, Кв. 25, УПИ ХіV-278 Кв. 24, Упи-XII-341, Кв. 26, УПИ Хі-35, Кв. 26, № , Къща, УПИ Ііі-152, Кв. 34
На 13.06.2019 г. /09:30 - 16:15 ч./ - Саранци: Божанчеви Ливади, УПИ VII-273 Кв. 29, 1
На 13.06.2019 г. /10:00 - 16:15 ч./ - Саранци: IХ-42, Кв. 7, VII Кв. 24, XIx-185, Кв. 27, УПИ V-73, Kв. 24, УПИ І Кв. 37, УПИ ІХ, Кв. 17, УПИ ІІІ, Кв. 16, Къща

Община Драгоман
На 10.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 11.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 13.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 14.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Големо Малово: УПИ І-340, Кв. 32а, УПИ ХI-92, Кв. 15, Къща, УПИ Vііі-233, Кв. 16, Вила
На 11.06.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./ На 12.06.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./ На 13.06.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./ - Чеканец, Общ. Драгоман: Къща, Вила
На 12.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 13.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 14.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Драгоил: М. Крива Бара / Кв. 12, Местн. Локва Пи-025022

Община Костинброд
На 10.06.2019 г. /09:30 - 13:00 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: В. З. Градец Кв. 48, М. Страната, Вила
На 10.06.2019 г. /09:30 - 14:00 ч./ На 11.06.2019 г. /09:30 - 14:00 ч./ На 12.06.2019 г. /09:30 - 14:00 ч./ - Костинброд: II-3772, Кв 76в, III-900. 7309, XV-3434 Кв. 76в, Бели Брези 8, 10, 12, 9, 14, Белица 36, 10, 34, 28, 33, 24, 16, 29, 39, 31, 22, 25, 21а, 27, 37, 41, 14, 23, 21б, 18а, 11, 8, 13, 21, 18, 30, 39а, 26, 34а, 35, 19, 17, 20, 12, 15, 19а, Г. М. Димитров 21 УПИ ХіV-3745, Кв. 76, 17, Дванадесети Април 1, 5, 3, 4, 2, Захари Стоянов 2, Кап. Петко Войвода 2, 5, 6, Кв 76 Апарцел Хіі, Копривщица 4, Малина 5, махала Лешков Връх, Момчил Войвода 27, 38, 41, 49, 33, 53, 31, 6, 26, 32, 18, 25, 51, 24, 14, 29, 28, 24б, 22, 43, 36, 23, 37, 17, 20, 47, 10, 12, 39, 40, 8, 30, 35, Никола Д. Петков 12а, 8, 9, 49, 12, 38, 18, 10, 36, 40, 1, 24, 51, 16, Поп Харитон 2, 5, 6, 3, 7, 4, 8, УПИ XXV-3317, Кв. 76г, УПИ ХIII-3346, Кв. 76а, 5, 15, 44, 3, 7, 43, 1, 11, 14, 45, 13, 9, 10, 76, 42, 12
На 10.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 11.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 12.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 13.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 14.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Дръмша: 87, 331 М. Над Училището, Къща
На 12.06.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: VIII-476 Кв. 27, местност Лешке, Парцел VIII, УПИ Ix-275 Кв. 35, УПИ Xxx-16 Кв. 44
На 12.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: 11, Кв 152, М. Пояке, местност Пояке Имот 150. 8, Поляке, С. Градец, УПИ ІІ-323, Кв. 20, УПИ ІІІ-321, Кв. 20, Вила, УПИ 431, Кв. 26
На 13.06.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: УПИ VІ-225 Кв. 30, УПИ XVII-180, Вила
На 13.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: 3479, Кв. 239, Александър Стамболийски 81, Балван, Безименна Хладилен Склад, Ломско Шосе 31, Маслово, Рила 5, 1, 14, 7, 4, 2, 10, 8, 6, София 8, 6, 1, 10, Стефан Караджа 5а, 7, Стопански Двор, УПИ XIx-3709 Кв. 221, Хаджи Димитър 18, 14, 20, ХхIII-2787 Кв. 154, ПИ 3473, Кв. 239, 1 Море 1, Стопански Двор Сушилня, Стопански Двор
На 14.06.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Костинброд: Детелина 2, 9, 7, 1, 3, 5, 4, 9 1, 6, Димчо Дебелянов 3, 5, 9, 15, 1, 4, 6, 7, 17а, 17, 2, Никола Й Вапцаров, Обединена 30, 32, 28, 34, Охрид 9, 9 3, 44, 5, 7, 9, Розова Долина 1, 3, 4, 5, 2, Христо Смирненски 10, 4, 2, 1, 12, 8а, 9а, 7, 6, 9 А, 3, 8, 9, 11
На 14.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: 38978. 624. 23, Братя Миладинови 16, 28, 5, 2, 22, 26, 30, 3, ПИ 3877, Кв. 50, 32, 1, 12, 24, Генерал Влад. Заимов 16, 17, 11, 12, 19, 3, 1, 9, № 12, 18, 15, 13, 21, 2, 4, 8, 10, 23, 14, 5, 6, Добри Чинтулов 6, 5, 13, 11, 12, 15, 3, 2, 10, 8, 9, 4, Дравски Бой 16, 3, 1, 23, 25, 6, 21а, 15, 27, 12, 4, 17, 13, 8, 19, 5, 2, 14, 9, 10, 7, Иван Асен II 5, 14, 4, 8, 15, 1, 6, 2, 12, 11, 9, 3, 16, 18, 13, 10, 7, Индже Войвода 2, Обединена 141, 135, 184, 139, 172, 127, 170, 170а, 176, 178, 188, 182, 174, 131, 125, 180, 133, 137, Опълченска 3, 1, Сергей Румянцев 13, Слана Бара 3, 1, 5, 4, Средорек ПИ 622032 М. Средорек, Стефан Стамболов 6, 6а, Страцински Бой 3, Упи/Парцел4155, Кв. 50, Хан Аспарух 12, 2, 4, 8, 1, 10, 6, 5, 7, Хан Крум 9, 1а, 3, 7, 2, 11, Шияковци 7, 3, 5, 1, Фургон, 9, Юрий Гагарин Обединена, 25

Община Сливница
На 10.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 11.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 13.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 14.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: Васил Априлов 17, 23, 24, 25, 20, 22, 28, 19, 27, 29, 26, 21, Васил Петлешков 7, 3, 9, 5, 2, 1, 9а, 4, Войнишка Махала, Георги Бенковски 3, 1, 5, 2, Георги С. Раковски 8 А, 21, 38, 22, 12, 16, 35, 10, 24, 40, 28, 17, 33, 37, 34, 41, 23, 36, 32, 30, 20, 18, 19, 15, 14, 16а, 42, 29, 26, 25, 43, 27, Гургулят 7, 16, 9, 5, 11, 14, 13, 12, 3, 15, 8, 10, 1, 6, Иван Вазов 48, 2, 42, 9, 44, 30, 7, 35, 15, 46, 12, 10, 18, 37, 19, 4, 34, 11, 32, 3, 20а, 24, 33, 22, 36, 17, 29, 8, 38, 23, 20, 40, 27, 9а, 1, 16, 25, 28, 13, 14, 6, 5, Капитан Атанас Узунов 2, 4, 6, 1, 1а, Капитан Радко Димитриев 46, 48, Максим Горки 6, 7, 6, Михаил Георгиев Кенин 27, 19, 28, 30, 36, 38, 35, 34, 15, 26, 25, 21, 32, 24, 17, Нешо Бончев 3, 6, 5, 2, 4, 1, 8, 7, Паисий Хилендарски 6, Паисий Хилендарски 18, 17, 26, 23, 10, 25, 16, 15, 12, 4а, 21, 27, № 23, 28, 8, 22, 19, 14, 24, 6, Панайот Волов 1, 3, 9, 11, 7, 5, 13, 2, 15, Пейо Яворов 2, 3, 10, 6, 15, 9, 19, 18, 7, 12, 14, 11, 4, 8, 5, 1, Сливница УПИ ХІ-997, Кв. 65, Стефан Караджа 1, 3, Цар Симеон Велики 17, 39, 5, 11 Къща, 13, 45, 35, 33, 9, 43, 15, 19, 31, 21, 41, 29, 37, 25, 3, 27, 11, Шейново 2, Юрий Гагарин 31, 27, 110 УПИ V-1624 Кв. 35, 84, 86, 100, 74, 98, 35, 114, 80, 76, 37, 82, 108, 39, 78, 25, 96, 102, 29, 43, 112, Юрий Гагарин 6, 12, 10, 8, 14, 16, 2, 4, -
На 11.06.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./ - Алдомировци: Алдомировска (Г. Димитров) 33, 11, 6, Парцел Три, Кв. 19, Седма 3 Къща, Четвърта 2, Къща, Вила
На 11.06.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: ТП Мелницата

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.


Източник: balkanec.bg

Ключови думи: ЧЕЗ Разпределение

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (2)

Ще почивате ли това лято предвид ситуацията с коронавируса?

Анкета » коментари (2)

Ще почивате ли това лято предвид ситуацията с коронавируса?

отговори
Да, смятам да почивам както всяка друга година (105)
70% Complete
Ще почивам само ако успея да намеря пари в тази криза (54)
70% Complete
Почивката ми ще е на вилата на село (62)
70% Complete
Ще почивам, но сигурно ще заменя морето с планина (29)
70% Complete