Събота, 23 Февруари 2019, 00:34

Планови прекъсвания на тока в общините Костинброд и Елин Пелин за периода 9-13 юли

8 Юли 2018, 21:45
(0) (0)
Елин Пелин - Новини
Прочетена: 318

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 09 - 13 юли 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Горна Малина
На 09.07.2018 г. /08:45 - 12:15 ч./ - Горна Малина: Блокове
На 09.07.2018 г. /08:45 - 12:15 ч./ - Негушево: Имот 000718 Км 36+961
На 09.07.2018 г. /13:00 - 16:15 ч./ - Макоцево: УПИ II-49, Кв. 3, УПИ ХII -176 Кв. 31
На 10.07.2018 г. /09:15 - 12:15 ч./ - Горна Малина
На 10.07.2018 г. /13:30 - 16:15 ч./ - Горна Малина: Блокове, Осемнадесета, УПИ XIII-52 Кв. 3
На 13.07.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 16:15 - 16:45 ч./ - Горна Малина: 101, Блокове
На 13.07.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 16:15 - 16:45 ч./ - Макоцево: В. З. Овче Бърдо Имот №219, Местност Крушака, Местност Овчо Бърдо, Овче Бърдо, Овчо Бърдо, Пи 093013, Пи 385 Кад. Район 232, Пи 463 Кад. Р. 232 М. Овче Бърдо, УПИ II-49, Кв. 3, УПИ ХII -176 Кв. 31
На 13.07.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 16:15 - 16:45 ч./ - Негушево: 068010, Vііі-3 Кв. 2 Спирка Негушево, Имот 000718 Км 36+961, Общ. Горна Малина, П-Л XVI-27, Кв. 3, УПИ Vі-76, Кв. 11, УПИ XI-185, Кв. 18, УПИ Іі-16, Кв. 2, УПИ ХVііі-195, Кв. 18, УПИ ХіV-157, Кв. 18, УПИ-87
На 13.07.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 16:15 - 16:45 ч./ - Осоица: М. Мандрите-Катлъка
На 13.07.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 16:15 - 16:45 ч./ - Саранци: Iх-42, Кв. 7, Іх-95, Кв15, Божанчеви Ливади, УПИ І Кв. 37
На 13.07.2018 г. /09:15 - 09:45 ч.; 16:15 - 16:45 ч./ - Чеканчево: II-289, Кв. 32, VI-296 Кв. 25, П-Л Х-373, Кв. 35, П-Л ХVІІ, Им. Пл. №317, Кв. 24, УПИ ХХ-246, Кв. 11

Община Елин Пелин

На 09.07.2018 г. /09:00 - 09:10 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 10.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.07.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 09:15 - 15:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 12.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 09:30 - 15:30 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Долно Камарци: VIII-9 Кв. 7, Вилна Зона, Жп Гара, П-Л І-160, Кв. 8, Седма, Тп Център, Трета, Хііі-108 Кв. 14, Четвърта
На 09.07.2018 г. /09:00 - 09:10 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 10.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.07.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 09:15 - 15:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 12.07.2018 г. /09:30 - 15:30 ч.; 09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Стъргел: Имот 024027, Парцел ІІ-269, Кв. 39, УПИ, УПИ I-390, Кв. 47, УПИ V-467, Кв. 30, УПИ VII-309, Кв. 52, УПИ Vі-275, Кв. 39
На 09.07.2018 г. /09:00 - 09:10 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 10.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.07.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 12.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Ботевград: Витиня, Пик
На 09.07.2018 г. /09:00 - 09:10 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 10.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.07.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 12.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Врачеш: Бела, Севаст Огнян (Партизанска)
На 09.07.2018 г. /09:00 - 09:10 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 10.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.07.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 12.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Горна Малина
На 09.07.2018 г. /09:00 - 09:10 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 10.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.07.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 12.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Горно Камарци: . Упи VI-61 Кв 11, УПИ VI-38, Кв. 7
На 09.07.2018 г. /09:00 - 09:10 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 10.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.07.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 12.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Негушево: УПИ 9 - 020019
На 09.07.2018 г. /09:00 - 09:10 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 10.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.07.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 12.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Осоица: 10, 33-та, III-271 Кв. 37, XI-400 Вилна Зона, XxV-256, Общ. Горна Малина, П-Л III-276, Кв. 37, П-Л VI-137, Кв. 1, Парцел VIII От Кв. 53 В. З. Осоица, Парцел Vі-54, Кв. 28, УПИ IV-249, Кв. 22, УПИ XI-317, Кв. 39, УПИ Х-404 Кв 1, УПИ ХІІІ-373, Кв. 34
На 09.07.2018 г. /09:00 - 09:10 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 10.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.07.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 12.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Саранци: 000020 По Квс
На 09.07.2018 г. /09:00 - 09:10 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 10.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 11.07.2018 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:15 - 15:30 ч./ На 12.07.2018 г. /09:30 - 09:45 ч.; 15:00 - 15:30 ч./ На 13.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Столник
На 09.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч./ - Нови Хан: Александър Стамболийски, Борова Гора, Бреза, Върба, Геренска, Еледжик, Елин Пелин, Здравец, Иглика, Калоян, Марица, Мургаш, Николина Здравкова, Оборище, Отец Паисий, Пловдивско Шосе, Рибарица, Рила, Самуил, Студеница, Съединение, Трета, Търнава, УПИ VІ -647 Кв. 29, Червен Бряг, Шипка, Юрий Гагарин
На 09.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: 196014, II-242, Кв. 6а, III-242 Кв 6а, Битов Комбинат, Граничар, Искър, Керамик, Левски, Марица, Местн. Гара Елин Пелин, Път 105, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Рила, Спартак, Средна Гора, Стара Планина, Трепетлика, УПИ Хіі-278, Кв. 4, Ххі-Общ, Кв. 5, Ххііі Кв. 5, Цар Симеон, Шипка
На 09.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Акация, Алеко Константинов, Верила, Витоша, Граничар, Елин Пелин, Искър, Керамик, Левски, Мак, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Рила, Спартак, Средна Гора, Стара Планина, Цар Симеон, Шипка
На 09.07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ На 10.07.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Стъргел: Парцел Іі-269, Кв. 39, УПИ I-390, Кв. 47, УПИ V-467, Кв. 30, УПИ VII-309, Кв. 52, УПИ VІ-275, Кв. 39
На 09.07.2018 г. /10:00 - 14:00 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин
На 10.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 13:00 - 13:15 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Витоша
На 10.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 13:00 - 13:15 ч./ - Нови Хан: 037044, Александър Стамболийски, Борова Гора, Бреза, В. З Побит Камън М. Търнавска Река Пи 037018, В. З. Побит Камък, УпиххіV-27 Кв. 20, В. З. Побит Камък, Васил Левски, Ватия, Вилна Зона Побит Камък, Върба, Гранит, Детелина, Еледжик, Елин Пелин, Здравец, Иван Вазов, Калоян, Кирил и Методий, Марица, Милин Камък, Никола Зашев, Николина Здравкова, Отец Паисий, Пи 319005, Пловдивско Шосе, Побит Камък, Райна Княгиня, Рибарица, Самуил, Симеон, Синчец, Стефан Караджа, Търнава, Ул. Борова Гора №8, УПИ VІ-66, Кв 86, УПИ І-135 Кв. 20, УПИ ІІ-378, УПИ ІХ-363 Кв 45, Фетовица, Шейново, Шипка, Юрий Гагарин
На 10.07.2018 г. /09:00 - 13:15 ч./ - Нови Хан: 037044, Александър Стамболийски, В. З Побит Камън М. Търнавска Река ПИ 037018, В. З. Побит Камък, УПИХХІV-27 Кв. 20, В. З. Побит Камък, Вилна Зона Побит Камък, Еледжик, Марица, Николина Здравкова, Пи 319005, Пловдивско Шосе, Побит Камък, Стефан Караджа, Търнава, УПИ І-135 Кв. 20, УПИ ІІ-378, Фетовица, Шипка
На 10.07.2018 г. /09:00 - 13:15 ч.; 09:00 - 09:15 ч.; 13:00 - 13:15 ч./ - Герман: Хан Аспарух/29-та/
На 11.07.2018 г. /08:45 - 10:00 ч./ - Равно Поле: II-27 Кв. 69, Ix-16 Кв. 66, V-27 Кв. 69, Верила, Геренска, Двора На Дзс, Житен Клас, Николай Сандов Велев, Равно Поле Кв. 68, Топола, УПИ I, Кв. 58, Ул. Верила, УПИ І-6 Кв. 66, УПИ ХІІ-16, Кв. 66, УПИVіі-16, Кв. 66, УПИVІІІ-16, Кв. 66
На 11.07.2018 г. /09:15 - 15:30 ч./ На 12.07.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Осоица

Община Костинброд
На 10.07.2018 г. /09:30 - 13:30 ч./ - Безден: М. Могилата УПИ77, 24, Пи №243, Кв. 25, УПИ 77. 9
На 10.07.2018 г. /09:30 - 13:30 ч./ - София: Райска Градина/Аврора/

Община Златица
На 11.07.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ - Златица: Генерал Гурко, Драва, Елин Пелин, Еп. Софроний Врачански, Иван Русеков, Киро Стоянов, Македония, Медет, Неделко Неделев, Пирин, Свети Св. Кирил и Методий, Софийско Шосе, Събко Милков, Хан Аспарух, Якуб Враня
На 11.07.2018 г. /09:30 - 12:30 ч./ - Златица: Братя Миладинови, Васил Друмев, Вела Пеева, Генерал Гурко, Димчо Дебелянов, Драва, Захари Стоянов, Иван Русеков, Извън Регулация, Максим Горки, Сава Чукалов, Събко Милков, Юрий Гагарин
На 12.07.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ - Златица: Блок-Енерго, Васил Друмев, Владислав Варненчик, Генерал Гурко, Драва, Захари и Мария Сергиеви, Македония, Медет, Площад Македония, Сава Чукалов, Софийско Шосе, Шипка, Юрий Гагарин

Община Пирдоп
На 09.07.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ - Пирдоп: Васил Левски, Георги Бенковски, Димитър Димов, Княз Борис І, Манол Златанов, Митрополит Серафим, Св. Св. Кирил и Методий, Средна Гора, Тодор Каблешков, Тодор Пирдопски, Цар Освободител, Чавдар Войвода
На 10.07.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ - Пирдоп: Александър Груев, Димитър Савов, Доктор Марков, Извън Регулация, Панагюрско Шосе, Скока

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.


Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (3)

Одобрявате ли идеята бившето училище в Липница да се превърне в обучителен център по иновативни дисциплини

Анкета » коментари (3)

Одобрявате ли идеята бившето училище в Липница да се превърне в обучителен център по иновативни дисциплини

отговори
Да (94)
70% Complete
Не (12)
70% Complete
Страхотна идея. Това ще възроди селото (45)
70% Complete
Мисля, че не е добра идея (1)
70% Complete
Не ме интересува (8)
70% Complete