Вторник, 22 Януари 2019, 17:03

Планови прекъсвания на тока в общините Своге, Елин Пелин за периода 6.03-09.03.2018г

5 Март 2018, 10:38
(0) (0)
Своге - Новини
Прочетена: 1188 9

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 06 - 09 март 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Горна Малина
На 06.03.2018 г. /13:00 - 14:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Горна Малина: 101, Блокове; Макоцево: В.З. Овче Бърдо Имот №219, местност Крушака, местност Овчо Бърдо, Овче Бърдо, Овчо Бърдо, ПИ 093013, ПИ 385 Кад.Район 232, ПИ 463 Кад.Р.232 М.Овче Бърдо, УПИ II-49, Кв.3, УПИ ХII -176 Кв. 31; Негушево: 068010, VІІІ-3 Кв.2 Спирка Негушево, Имот 000718 Км 36+961, Общ.Горна Малина, П-Л XVI-27, Кв.3, УПИ Vі-76, Кв.11, УПИ XI-185, Кв. 18, УПИ ІІ-16, Кв.2, УПИ ХVІІІ-195, Кв.18, УПИ ХІV-157, Кв.18, УПИ-87; Осоица: М.Мандрите-Катлъка; Саранци: IХ-42,Кв.7, Іх-95,Кв15, Божанчеви Ливади, УПИ І Кв.37; Чеканчево: II-289, Кв.32, VI-296 Кв.25, П-Л Х-373, Кв.35, П-Л ХVіі, Им.Пл.№317, Кв.24, УПИ Хх-246,Кв.11;
На 07.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 13:00 - 14:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 08.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Байлово;
На 07.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 13:00 - 14:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 08.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Белопопци;
На 07.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 13:00 - 14:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 08.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Горна Малина: Втора, Двадесет и Първа, УПИ VIII-82а;
На 07.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:00 - 14:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Априлово, Общ. Горна Малина: 000317, Втора, Двадесет и Осма, Двадесет и Първа, Двадесет и Шеста, Двадесета, Осемнадесета, Пл.Іі-45,Кв.43, УПИ VIII-250, УПИ І-67 и УПИ Хіv-67 Кв.38, Х-274 Кв. 48, Четиридесет и Втора, Четиридесета; Байлово: II-274 Кв.31, III-366,Кв.41, VI Общ Кв 1, Пи048007, УПИ-XV-110,Кв.25; Белопопци: ПИ 035049-Нива Земед.Земя, III-354, Кв. 34, VІ-266, Бивш Стопански Двор, М.Чукарката,Имот№027006, УПИ XII-256 Кв. 12, УПИ ІІІ-324, Кв.35, УПИ ІІІ-43, 44, УПИ ІХ-Общ,Кв.40, УПИ ХІХ-346 Кв.25; Гайтанево: VІІ-155, Кв.10, УПИ II-45, Кв.15, УПИ VІІІ-230, Кв.23, Центъра на селото; Голема Раковица: I-209 Кв. 70, XXIV-81 Кв.2, П-Л IV, Кв.58, П-Л VIII-194, Кв.28, П-Л ІV-73, Кв.1, П-Л ІІ-272, Кв.37, Стопански Двор, УПИ VIII-519, Кв.52, УПИ VІІ-139, Кв.13, УПИ ІІ-531, УПИ ХVІІ-197, Кв.28; Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Иван Вазов;
На 08.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Горна Малина: 11-та*, I-215 Кв.12, IV-164, Кв.6, XIII-462, Кв.40, XVII-886 Кв. 54, Блокове, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесета, Дванадесета, Единадесета, Кв52 УПИ XIII-607.608, Осемнадесета, П-Л Хііі-18, Кв.29, Парцел 9 Кв.25, ПИ 83057, Първа, Родолюбие, Тринадесета, УПИ I-821 Кв.92, УПИ III-Общ Кв.14, УПИ Iх Кв 14, УПИ VI-827, Кв. 90, УПИ XIII-52 Кв. 3, УПИ Іі-405,Кв.55, УПИ Х -519 Кв.8, УПИ ХVіі-315, Кв.29, УПИ Хі -Общ, Кв.14, УПИі-262 Кв.20, Четринадесета, Шеста, Юг;

Община Елин Пелин
На 06.03.2018 г. /09:30 - 14:30 ч./ - Габра: Миньор, Ален Мак, Бисер, Божур, Бор, Васил Левски, Върбата, Детелина, Еверест, Здравец, Зора, Иван Ст.Туев, Иглика, Изгрев, Йордан П. Кусаров, Крум Г.Стойнов, Лилия, Любен Каравелов, Люляк, Маргарита, Минчо Н.Кунев, Миньор, Михалкова Чешма, Могилата, Момина Сълза, Нарцис, Незабравка, Панайот Волов, Раковска, Реката, Роса, Синчец, Соленика, Средна Гора, Теменуга, Ул.Средна Гора №3, УПИ Vіі-221, Кв.12, Христо Ботев, Христо Проданов, Шипка, Ясна Поляна;
На 06.03.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Лесново: 129048, IV-19, XI-276,Кв.61, XVII-148, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Десета, Осма, П-Л №Хіі-87, Кв.9, Пета, Петнадесета, ПИ 129012, Седма, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесета, УПИ VIII-60, Кв.10, УПИ XIII-62, УПИ ІІІ-219, Кв.33, УПИ ХVIII-230, УПИ ХVІІ-236, Кв.34, УПИ-518 Кв. 1а, ХХ-424 Кв 55, Четвърта, Четринадесета, Шеста;
На 06.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 07.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 08.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 09.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Караполци: V-39,Кв.3, XI,Кв.12, XVII-11, УПИ XI-6 Кв.1;
На 06.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: VI-142, Борис I, Васил Априлов, Васил Левски, Екзарх Антим I, Калоян, Кирил и Методий, Кочо Честименски, Марица, Мургаш, Новоселци, Панайот Хитов, Пейо К.Яворов, Плиска, Хан Аспарух, Цар Асен I, Цар Симеон;
На 06.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Крушовица, Общ. Елин Пелин: УПИ VI-104, Кв.13, УПИ VI-4, Кв.1, УПИ Іх-5, Кв.1, УПИ ХхV-91, Кв.9;
На 06.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Равно Поле: Верила;
На 06.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Чурек: местност Жерково, П-Л ХI-275, Кв.4;
На 06.03.2018 г. /09:30 - 14:30 ч./ - Крушовица, Общ. Елин Пелин: I, Кв.7, М. Гладно Поле, Гладно Поле, Гладно Поле-вили, Имот 036024, М. Гладно Поле, Месност Гладно Поле, УПИ VI-104, Кв.13, УПИ VI-4, Кв.1, УПИ ІХ-5, Кв.1, УПИ ХХV-91, Кв.9;
На 06.03.2018 г. /09:30 - 14:30 ч./ - Нови Хан: Вилна Зона Побит Камък;
На 06.03.2018 г. /10:00 - 14:00 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: М.Шеовица ПИ -031155;
На 07.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Григорево: 017009, Георги Раковски, Никола Вапцаров, УПИ ІV-102 Кв.11, УПИ VІІІ-25, Кв. 3, УПИ XI-319, Кв.32, УПИ XV-128, Кв.15, УПИ ХI-264 Кв. 18, УПИ ХІХ-262, Кв.18, Черковна; Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Лесновска, Липа, Топола; Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: 08832, Акация, Баба Тонка Обретенова, Бузлуджа, България, Васил Левски, Витоша, Вихрен, Върбето, Гео Милев, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иглика, Йоан Екзарх, Кирил и Методий, Кочо Честименски, Лесновска, М.Шеовица ПИ -031155, Мургаш, Независимост, Никола Петков, Новоселци, Патриарх Евтимий, Пейо К.Яворов, Петър Берон, Пирин, Плиска, Росица, София, Средец, Средна Гора, Страцин, Тодор Каблешков, Топола, Уо Кв.Върбето, УПИ 1-За Ожс, Кв.71, УПИ ХV -182 Кв. 65, Чавдар Войвода, Шейново, Шиовица, Янтра; Столник: XIII-178, Кв.24, Мтп Складова База, П-Л І-38, Кв.9, УПИ -272;
На 07.03.2018 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Липа, Топола;
На 07.03.2018 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: България, Витоша, Върбето, Иглика, Росица, Средец, Топола, Уо Кв.Върбето;
На 08.03.2018 г. /11:00 - 13:00 ч./ - Равно Поле: Верила, Индустриална Зона Верила, М.Конска Ливада;
На 08.03.2018 г. /11:00 - 13:00 ч./ - София: Елин Пелин;

Община Своге
На 06.03.2018 г. /13:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Бов, Общ. Своге: Мини Диабаз;
На 07.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Бов, Общ. Своге: Луково; Губислав; Дружево; Лакатник, Общ. Своге: Васил Левски, Венец, Георги Бенковски, Градище, Иван Вазов, Извора, Искър, Ковайски Дол, Кокиче, Кръстат Камък, Куленица, Махала Радеж ТП Равна Нива, махала Държанчова Нива, Пробойница, Първи Май, Роза, Стара Планина; Левище; Миланово, Общ. Своге: Васил Левски, Ком, Мах.Кат, Мах.Мъжев Дел, Мах.Ръжища, Мах.Свражен, Мъжев Дел, Ропотамо, Стара Планина, УПИ-XV-46; Оплетня: Парцел V-94, Кв.3; София: Костенски Водопад/Васил Дим;
На 07.03.2018 г. /09:15 - 12:16 ч./ - Бов, Общ. Своге;

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Източник: balkanec.bg

Ключови думи: ЧЕЗ Разпределение

Коментари (9)

 • Отговори (2) (0)
  1. добавен от: кметски наместник 5 Март, 18:48

  Немя да се плашите,нали Емчо ви обещаваше безплатен ток от ВЕЦ-овете.Сега си го искайте,дойде му времето.

 • Отговори (1) (0)
  2. добавен от: Запознат 7 Март, 18:10

  Безплатно е само сиренцето в капана на мишката!!!!!

 • Отговори (0) (1)
  3. добавен от: Българин 7 Март, 18:14

  Няма ли някое поздравление от кмето по-случай националния празник? Или да чакаме курбан байрама,хахахахаха!

  • (1) (0)
   1. добавен от: Анонимен 14 Март, 18:37

   http://www.svoge.bg/?p=19429

 • Отговори (0) (0)
  4. добавен от: Чакащ 8 Март, 16:38

  Чакайте първата част на курбана

 • Отговори (0) (0)
  5. добавен от: Анонимен 17 Март, 13:08

  Е хайде до кога да чакаме , искаме развитие , всичко спи

 • Отговори (0) (0)
  6. добавен от: четец 18 Март, 09:49

  Чети курбана на срички,за да разбереш

 • Отговори (0) (0)
  7. добавен от: Анонимен 19 Март, 06:57

  Чети го ти и си го заври

 • Отговори (0) (0)
  8. добавен от: Фен 24 Март, 15:39

  Не,приятелю,той е за теб,халал да ти е!!!

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (0)

Къде да бъдат вложени най- много средства от Бюджет 2019 на община Ботевград?

Анкета » коментари (0)

Къде да бъдат вложени най- много средства от Бюджет 2019 на община Ботевград?

отговори
Рехабилитация на улици в града (11)
70% Complete
Рехабилитация на улици в селата (23)
70% Complete
Водопроводът в Ботевград и селата (56)
70% Complete
Реконструкция на Градския парк (5)
70% Complete
Благоустрояване на центъра в Ботевград (19)
70% Complete
Ремонт на детски и учебни заведения в Ботевград и селата (2)
70% Complete
Ремонт на обществени сгради в Ботевград и селата (2)
70% Complete
Друго (Напиши в коментар) (6)
70% Complete