Събота, 25 Май 2019, 14:35

Планови прекъсвания на тока в общините Своге, Костинброд и Елин Пелин за периода 16-20 юли

15 Юли 2018, 07:40
(0) (0)
Своге - Новини
Прочетена: 418


Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 - 20 юли 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Горна Малина

На 16.07.2018 г. /10:00 - 11:00 ч.; 16:15 - 16:45 ч./ - Горна Малина: 101, Блокове
На 16.07.2018 г. /10:00 - 11:00 ч.; 16:15 - 16:45 ч./ - Негушево: 068010, Vііі-3 Кв.2 СПИрка Негушево, Имот 000718 Км 36+961, Общ.Горна Малина, П-Л XVI-27, Кв.3, УПИ Vі-76, Кв.11, УПИ XI-185, Кв. 18, УПИ Іі-16, Кв.2, УПИ ХVііі-195, Кв.18, УПИ ХіV-157, Кв.18, УПИ-87
На 16.07.2018 г. /10:00 - 11:00 ч.; 16:15 - 16:45 ч./ На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 15:00 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ На 20.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 09:00 - 15:00 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ - Саранци: Iх-42,Кв.7, Іх-95,Кв15, Божанчеви Ливади, УПИ І Кв.37
На 16.07.2018 г. /10:00 - 11:00 ч.; 16:15 - 16:45 ч./ На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ На 20.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ - Осоица: М.Мандрите-Катлъка
На 16.07.2018 г. /10:00 - 11:00 ч.; 16:15 - 16:45 ч./ На 19.07.2018 г. /09:00 - 15:00 ч.; 09:00 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ На 20.07.2018 г. /09:00 - 15:00 ч.; 09:00 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ - Макоцево: В.З. Овче Бърдо Имот №219, Местност Крушака, Местност Овчо Бърдо, Овче Бърдо, Овчо Бърдо, ПИ 093013, ПИ 385 Кад.Район 232, ПИ 463 Кад.Р.232 М.Овче Бърдо, УПИ II-49, Кв.3, УПИ ХII -176 Кв. 31
На 16.07.2018 г. /10:00 - 11:00 ч.; 16:15 - 16:45 ч./ На 19.07.2018 г. /09:00 - 15:00 ч.; 09:00 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ На 20.07.2018 г. /09:00 - 15:00 ч.; 09:00 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ - Чеканчево: II-289, Кв.32, VI-296 Кв.25, П-Л Х-373, Кв.35, П-Л ХVіі, Им.Пл.№317, Кв.24, УПИ Хх-246,Кв.11
На 18.07.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ - Байлово: VI Общ Кв 1
На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ На 20.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ - Горна Малина: 101
На 19.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ На 20.07.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч./ - Негушево: 068010, Vііі-3 Кв.2 СПИрка Негушево, Общ.Горна Малина, П-Л XVI-27, Кв.3, УПИ VІ-76, Кв.11, УПИ XI-185, Кв. 18, УПИ ІІ-16, Кв.2, УПИ ХVІІІ-195, Кв.18, УПИ ХІV-157, Кв.18, УПИ-87
На 19.07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Белопопци: ПИ 035049-Нива Земед.Земя, III-354, Кв. 34, Vі-266, М.Чукарката,Имот№027006, УПИ XII-256 Кв. 12, УПИ Ііі-324, Кв.35, УПИ ІІІ-43, 44, УПИ ІХ-Общ,Кв.40, УПИ ХІХ-346 Кв.25
На 20.07.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ - Байлово: II-274 Кв.31, III-366,Кв.41, ПИ048007
На 20.07.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Иван Вазов
На 20.07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Байлово: УПИ-XV-110,Кв.25

Община Елин Пелин

На 16.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:45 ч.; 09:00 - 16:15 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Саранци: 000020 По Квс
На 16.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:45 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Ботевград: Витиня, ПИк
На 16.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:45 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Горна Малина
На 16.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:45 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Горно Камарци: . УПИ VI-61 Кв 11, УПИ VI-38, Кв.7
На 16.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:45 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Долно Камарци: VIII-9 Кв.7, Вилна Зона, Жп Гара, П-Л І-160,Кв.8, Седма, Тп Център, Трета, Хііі-108 Кв.14, Четвърта
На 16.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:45 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Негушево: УПИ 9 - 020019
На 16.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:45 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Осоица: 10, 33-та, III-271 Кв.37, XI-400 Вилна Зона, XxV-256, Общ.Горна Малина, П-Л III-276, Кв.37, П-Л VI-137, Кв.1, Парцел VIII От Кв.53 В.З. Осоица, Парцел Vі-54, Кв.28, УПИ IV-249, Кв.22, УПИ XI-317, Кв.39, УПИ Х-404 Кв 1, УПИ Хііі-373,Кв.34
На 16.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:45 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Столник
На 16.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:45 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Стъргел: Имот 024027, Парцел Іі-269, Кв.39, УПИ, УПИ I-390, Кв.47, УПИ V-467, Кв.30, УПИ VII-309, Кв.52, УПИ Vі-275, Кв.39
На 16.07.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ На 17.07.2018 г. /09:00 - 09:45 ч.; 10:00 - 15:00 ч.; 10:00 - 10:30 ч.; 14:30 - 15:00 ч.; 15:30 - 16:15 ч./ - Врачеш: Бела, Севаст Огнян (Партизанска)
На 16.07.2018 г. /09:45 - 11:15 ч./ - Нови Хан: Местност Милковица
На 16.07.2018 г. /13:15 - 15:00 ч./ - Потоп
На 17.07.2018 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Ботевград: ПИк
На 18.07.2018 г. /09:00 - 13:00 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Витоша, Георги Бенковски, Иван Вазов, Кирил и Методий, Климент Охридски, Максим Горки, Новоселци, Пазар Автогара, Синчец, София, Стара Планина, УПИ 1-161165, УПИ Х-292,Кв.23, Цар Симеон, Чаталджа
На 18.07.2018 г. /09:00 - 13:00 ч./ - Елисейна: Безименна
На 18.07.2018 г. /13:00 - 16:15 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Борис I, Васил Априлов, Калоян, Климент Охридски, Околовръстен Път, УПИ XIx-164, Кв.32, Хан Аспарух, Цар Симеон
На 18.07.2018 г. /13:00 - 16:15 ч./ - Копривщица: Любен Каравелов
На 18.07.2018 г. /15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: 196014, II-242,Кв. 6а, III-242 Кв 6а, Битов Комбинат, Граничар, Искър, Керамик, Левски, Марица, Местн.Гара Елин Пелин, Път 105, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Рила, Спартак, Средна Гора, Стара Планина, Трепетлика, УПИ Хіі-278,Кв. 4, Ххі-Общ,Кв.5, Ххііі Кв. 5, Цар Симеон, Шипка
На 18.07.2018 г. /15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Акация, Алеко Константинов, Верила, Витоша, Граничар, Елин Пелин, Искър, Керамик, Левски, Мак, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Рила, Спартак, Средна Гора, Стара Планина, Цар Симеон, Шипка
На 18.07.2018 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Нови Хан: Александър Стамболийски, Борова Гора, Бреза, Върба, Геренска, Еледжик, Елин Пелин, Здравец, Иглика, Калоян, Марица, Мургаш, Николина Здравкова, Оборище, Отец Паисий, Пловдивско Шосе, Рибарица, Рила, Самуил, Студеница, Съединение, Трета, Търнава, УПИ Vі -647 Кв.29, Червен Бряг, Шипка, Юрий Гагарин

Община Костинброд

На 16.07.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Костинброд: Акация, Драва, Заяковица, Извор, Кокиче, Маслово, Славянска
На 16.07.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: Александър Стамболийски, Георги С. Раковски, Герена, Елин Пелин, Йордан Йовков, Обединена, Патриарх Евтимий, Славянска, София, Стефан Караджа, УПИ Ххх-3981 Кв.154, Хаджи Димитър
На 17.07.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Костинброд: Асен Златаров, Георги С. Раковски, Детелина, Кооперативен Пазар, Никола Й Вапцаров, Обединена, Охрид, ПИ 3675,Кв.99а, Райна Княгиня, Славянска, УПИ III Кв.100, УПИ XII Кв.103, Филип Тотю, Христо Ботев, Цанко Церковски
На 17.07.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: Детелина, Димчо Дебелянов, Никола Й Вапцаров, Обединена, Охрид, Розова Долина, Христо Смирненски
На 18.07.2018 г. /09:00 - 12:00 ч.; 13:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: Дванадесети Април, Жп Кантон, Липа, Малина, Момчил Войвода, Незабравка, Обединена, Петър Берон, Роза, Средна Гора, УПИ XVI 2844 Ul 91, Фондови Жилища, Цар Самуил, Цветна
На 19.07.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Костинброд: Александър Стамболийски, Ален Мак, Бузлуджа, Вишня, Георги Бенковски, Йордан Йовков, Китка, Лилия, Ломско Шосе, Люляк, Мизия, Плиска, Родина, Русе, Славянска, София, Странджа, Шейново, Шипка, Янко Забунов
На 19.07.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: Александър Стамболийски, Букет, Крайбрежна, Лилия, На Площада В Селото, Патриарх Евтимий, Синчец, Славянска, Тодор Спасов, Тунджа, УПИ Vі -3723 Кв.173, Янтра
На 20.07.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Костинброд: Еделвайс, Местност Бачийте, Момина Сълза, Обединена, УПИ-ХVII-1758, Шияковци УПИ 38978,38 Кв.42
На 20.07.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: IV-3944кв 63-А, Витошко Лале, Еделвайс, Местност Бачийте, Св. Георги Победоносец, Спортист, ХV-1642, Шияковци

Община Своге

На 16.07.2018 г. /13:45 - 14:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ - Бов, Общ. Своге: Луково
На 16.07.2018 г. /13:45 - 14:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ - Губислав
На 16.07.2018 г. /13:45 - 14:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ - Дружево
На 16.07.2018 г. /13:45 - 14:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ - Лакатник, Общ. Своге: Васил Левски, Венец, Георги Бенковски, Градище, Иван Вазов, Извора, Искър, Ковайски Дол, Кокиче, Кръстат Камък, Куленица, Мах.Радеж Тп Равна Нива, Махала Държанчова Нива, Пробойница, Първи Май, Роза, Стара Планина
На 16.07.2018 г. /13:45 - 14:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ - Левище
На 16.07.2018 г. /13:45 - 14:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ - Миланово, Общ. Своге: Васил Левски, Ком, Мах.Кат, Мах.Мъжев Дел, Мах.Ръжища, Мах.Свражен, Мъжев Дел, Ропотамо, Стара Планина, УПИ-XV-46
На 16.07.2018 г. /13:45 - 14:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ - Оплетня: Парцел V-94, Кв.3
На 16.07.2018 г. /13:45 - 14:15 ч.; 15:45 - 16:15 ч./ - София: Костенски Водопад/Васил Дим

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.


Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (0)

Подготвихте ли се за лятото?

Анкета » коментари (0)

Подготвихте ли се за лятото?

отговори
Да (6)
70% Complete
Не (1)
70% Complete
Няма да почивам, поради липса на средства (2)
70% Complete