Събота, 15 Декември 2018, 01:52

Планови прекъсвания на тока в общините Своге, Костинброд и Елин Пелин за периода 26.02-02.03.2018г

25 Февруари, 23:13
(1) (0)
Своге - Новини
Прочетена: 964 13

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 26 февруари – 02 март 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Горна Малина
На 26.02.2018 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Априлово, Общ. Горна Малина: V-26 кв 34, Десета, Единадесета, Стопански Двор, Тридесет и Осем, УПИ III-393, кв. 50, УПИ XIX-159,Кв. 13, УПИ XXII-26, кв. 34, Четвърта, Шеста; Долна Малина: М. Край Село, Стопански Двор, УПИ II-180 кв. 190, УПИ V-18057 кв. 5, УПИ ХІV-278 кв. 24; Петково, Общ. Елин Пелин: Оборище, Площада, С. Петково, С. Петково Тп Входа На Ткзс, С. Петково ул. Кирил и Методий, С. Петково ул. Н. Рилски 10, С. Петково ул. Хан Аспарух 29, С. Петково ул. Хан Аспарух 33, С. Петково ул. Хан Аспарух 37, С. Петково ул. Хан Аспарух 39, ул. В. Левски №7, УПИ II-127, кв. 38, УПИ XV-26 кв. 4, УПИ ІV-232, Кв 36, УПИ ХI-239, кв. 36; Столник: XXII-57, Св. Св. Кирил и Методии, ул. Бот. Шосе № 32, ул. Бот. Шосе № 40, ул. Св. Св. Кирил и Методий №2, УПИ ІV-124;
На 26.02.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ На 27.02.2018 г. /13:00 - 14:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Горна Малина: 101, Блокове; Макоцево: вилна зонаОвче Бърдо Имот №219, местност Крушака, местност Овчо Бърдо, Овче Бърдо, Овчо Бърдо, ПИ 093013, ПИ 385 Кад. Район 232, ПИ 463 Кад. Р. 232 М. Овче Бърдо, УПИ II-49, кв. 3, УПИ ХII -176 кв. 31; Негушево: 068010, VIII-3 кв. 2 Спирка Негушево, Имот 000718 Км 36+961, Общ. Горна Малина, П-Л XVI-27, кв. 3, УПИ Vі-76, кв. 11, УПИ XI-185, кв. 18, УПИ ІІ-16, кв. 2, УПИ ХVIII-195, кв. 18, УПИ ХІV-157, кв. 18, УПИ-87; Осоица: М. Мандрите-Катлъка; Саранци: IХ-42,Кв. 7, ІХ-95,Кв15, Божанчеви Ливади, УПИ І кв. 37; Чеканчево: II-289, кв. 32, VI-296 кв. 25, П-Л Х-373, кв. 35, П-Л ХVІІ, Им. Пл. №317, кв. 24, УПИ ХХ-246,Кв. 11
На 28.02.2018 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 13:00 - 14:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ На 01.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Байлово; Белопопци; Горна Малина: Втора, Двадесет и Първа, УПИ VIII-82а;
На 28.02.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:00 - 14:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Априлово, Общ. Горна Малина: 000317, Втора, Двадесет и Осма, Двадесет и Първа, Двадесет и Шеста, Двадесета, Осемнадесета, Пл. ІІ-45,Кв. 43, УПИ VIII-250, УПИ І-67 и УПИ ХІV-67 кв. 38, Х-274 кв. 48, Четиридесет и Втора, Четиридесета; Байлово: II-274 кв. 31, III-366,Кв. 41, VI Общ Кв 1, Пи048007, УПИ-XV-110,Кв. 25; Белопопци: ПИ 035049-Нива Земед. Земя, III-354, кв. 34, Vі-266, Бивш Стопански Двор, М. Чукарката,Имот№027006, УПИ XII-256 кв. 12, УПИ ІІІ-324, кв. 35, УПИ ІІІ-43, 44, УПИ ІХ-Общ,Кв. 40, УПИ ХІХ-346 кв. 25; Гайтанево: Vіі-155, кв. 10, УПИ II-45, кв. 15, УПИ VIII-230, кв. 23, Центъра Населото; Голема Раковица: I-209 кв. 70, XXIV-81 кв. 2, П-Л IV, кв. 58, П-Л VIII-194, кв. 28, П-Л ІV-73, кв. 1, П-Л ІІ-272, кв. 37, Стопански Двор, УПИ VIII-519, кв. 52, УПИ VІІ-139, кв. 13, УПИ ІІ-531, УПИ ХVІІ-197, кв. 28; Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: Иван Вазов;
На 01.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Горна Малина: 11-та*, I-215 кв. 12, IV-164, кв. 6, XIII-462, кв. 40, XVII-886 кв. 54, Блокове, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесета, Дванадесета, Единадесета, Кв52 УПИ XIII-607. 608, Осемнадесета, П-Л XIIІ-18, кв. 29, Парцел 9 кв. 25, ПИ 83057, Първа, Родолюбие, Тринадесета, УПИ I-821 кв. 92, УПИ III-Общ кв. 14, УПИ Iх Кв 14, УПИ VI-827, кв. 90, УПИ XIII-52 кв. 3, УПИ ІІ-405,Кв. 55, УПИ Х -519 кв. 8, УПИ ХVІІ-315, кв. 29, УПИ ХІ -Общ, кв. 14, УПИі-262 кв. 20, Четринадесета, Шеста, Юг;
На 02.03.2018 г. /08:30 - 09:15 ч.; 09:45 - 13:00 ч.; 12:30 - 13:15 ч./ - Богданлия: XXIII-45, местност Богдалия кв. 17, ПИ 097010, УПИ IV-35, кв. 20; Караполци: V-39,Кв. 3, XI,Кв. 12, XVII-11, УПИ XI-6 кв. 1; Огняново, Общ. Елин Пелин: І-282,Кв. 9, кв. 32,Упи. XIV-148, ПИ 046001, УПИ ХV-283, кв. 16;
На 02.03.2018 г. /08:30 - 09:15 ч.; 12:30 - 13:15 ч./ - Априлово, Общ. Горна Малина; Доганово: II-000369, кв. 1, М. Могилата; І кв. 34, местност С. Доганово, УПИ IX-304, кв. 26, УПИ ІІ-230, кв. 44, УПИ ХXII-357,358, кв. 8; Лесново: 068012, IV-523 кв. 19, X-568 кв. 17, XXI-248, кв. 62, Втора, Двадесета, кв. 16, Петдесет и Втора, Петдесета, Седма, Уо С. Лесново, УПИ Х-525,Кв. 19, ХIV-164 кв. 53, Четвърта, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Четвърта, Шеста; На 02.03.2018 г. /09:45 - 13:00 ч./ - Доганово: УПИ ІІ-230, кв. 44, УПИ ХXII-357,358, кв. 8;

Община Елин Пелин
На 26.02.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 27.02.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 28.02.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 01.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 02.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Караполци: V-39,Кв. 3, XI, кв. 12, XVII-11, УПИ XI-6 кв. 1; Потоп; На 26.02.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: VI-142, Борис I, Васил Априлов, Васил Левски, Екзарх Антим I, Калоян, Кирил и Методий, Кочо Честименски, Марица, Мургаш, Новоселци, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Плиска, Хан Аспарух, Цар Асен I, Цар Симеон
На 26.02.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Крушовица, Общ. Елин Пелин: УПИ VI-104, кв. 13, УПИ VI-4, кв. 1, УПИ ІХ-5, кв. 1, УПИ ХХV-91, кв. 9
На 26.02.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Чурек: местност Жерково, П-Л ХI-275, кв. 4
На 26.02.2018 г. /14:00 - 16:15 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: II кв. 143, Андрешко, България, Васил Левски, Дунав, Екзарх Йосиф, Независимост, Неофит Рилски, Плиска, София;
На 27.02.2018 г. /09:30 - 14:30 ч./ - Габра: Миньор, Ален Мак, Бисер, Божур, Бор, Васил Левски, Върбата, Детелина, Еверест, Здравец, Зора, Иван Ст. Туев, Иглика, Изгрев, Йордан П. Кусаров, Крум Г. Стойнов, Лилия, Любен Каравелов, Люляк, Маргарита, Минчо Н. Кунев, Миньор, Михалкова Чешма, Могилата, Момина Сълза, Нарцис, Незабравка, Панайот Волов, Раковска, Реката, Роса, Синчец, Соленика, Средна Гора, Теменуга, ул. Средна Гора №3, УПИ VІІ-221, кв. 12, Христо Ботев, Христо Проданов, Шипка, Ясна Поляна
На 27.02.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:30 ч./ - Лесново: 129048, IV-19, XI-276,Кв. 61, XVII-148, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Десета, Осма, П-Л №XII-87, кв. 9, Пета, Петнадесета, ПИ 129012, Седма, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесета, УПИ VIII-60, кв. 10, УПИ XIII-62, УПИ ІІІ-219, кв. 33, УПИ ХVIII-230, УПИ ХVІІ-236, кв. 34, УПИ-518 Кв1а, Хх-424 Кв 55, Четвърта, Четринадесета, Шеста
На 27.02.2018 г. /09:30 - 14:30 ч./ - Крушовица, Общ. Елин Пелин: I, кв. 7, М. Гладно Поле, Гладно Поле, Гладно Поле-вили, Имот 036024, М. Гладно Поле, Месност Гладно Поле, УПИ VI-104, кв. 13, УПИ VI-4, кв. 1, УПИ Іх-5, кв. 1, УПИ ХХV-91, кв. 9
На 27.02.2018 г. /09:30 - 14:30 ч./ - Нови Хан: Вилна Зона Побит Камък
На 28.02.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Григорево: 017009, Георги Раковски, Никола Вапцаров, УПИ ІV-102 кв. 11, УПИ VIII-25, кв. 3, УПИ XI-319, кв. 32, УПИ XV-128, кв. 15, УПИ ХI-264 кв. 18, УПИ Хіх-262, кв. 18, Черковна
На 28.02.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Лесновска, Липа, Топола
На 28.02.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: 08832, Акация, Баба Тонка Обретенова, Бузлуджа, България, Васил Левски, Витоша, Вихрен, Върбето, Гео Милев, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иглика, Йоан Екзарх, Кирил и Методий, Кочо Честименски, Лесновска, М. Шеовица ПИ -031155, Мургаш, Независимост, Никола Петков, Новоселци, Патриарх Евтимий, Пейо К. Яворов, Петър Берон, Пирин, Плиска, Росица, София, Средец, Средна Гора, Страцин, Тодор Каблешков, Топола, Уо кв. Върбето, УПИ 1-За Ожс, кв. 71, УПИ ХV -182 кв. 65, Чавдар Войвода, Шейново, Шиовица, Янтра
На 28.02.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Столник: XIII-178, кв. 24, МТП Складова База, П-Л І-38, кв. 9, УПИ -272
На 28.02.2018 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Елин Пелин, Гара Елин Пелин: Липа, Топола
На 28.02.2018 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин: България, Витоша, Върбето, Иглика, Росица, Средец, Топола, Уо кв. Върбето
На 28.02.2018 г. /11:00 - 12:00 ч./ - Равно Поле: Верила, Индустриална Зона Верила, М. Конска Ливада
На 28.02.2018 г. /11:00 - 12:00 ч./ - София: Елин Пелин

Община Костинброд
На 26.02.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Бучин Проход: УПИ III-10
На 26.02.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Дреново, Общ. Костинброд

Община Своге
На 26.02.2018 г. /09:00 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Бов, Общ. Своге: Дружба, махала Криви Лаг, С. Бов МТП Скакля, Скакля
На 26.02.2018 г. /09:00 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Заселе: III-150,Кв. 22, III-66, УПИ XXVII-13, кв. 21
На 26.02.2018 г. /09:00 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Зимевица
На 26.02.2018 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Бов, Общ. Своге: Волга, Вълчан Войвода, Демокрация, Издримец, Искър, Кокиче, Паисий, Садината, Сирак, Теменуга, Трескавец, УПИ VI-30
На 26.02.2018 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Желен: П-Л ХІ-45, кв. 2
На 26.02.2018 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Своге: Алилица, Възраждане, Градище, Грохотен, Желен, Заря, махала Свиново, Път 16, Слънце, Турист
На 26.02.2018 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Церово, Общ. Своге: VII, Александър Стамболийски, Балатон, Балкан, Бор, Възраждане, Искърско Дефиле, Кирил и Методий, Мах. Гламек, Мах. Орниче, махала Бабин Дол, Мир, Неофит Рилски, Освобождение, Тодор Каблешков, УПИ III-524, Хан Аспарух, Читалище Христо Ботев, Явор
На 27.02.2018 г. /13:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Бов, Общ. Своге: Мини Диабаз
На 28.02.2018 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 11:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Бов, Общ. Своге: Луково; Губислав; Дружево; Лакатник, Общ. Своге: Васил Левски, Венец, Георги Бенковски, Градище, Иван Вазов, Извора, Искър, Ковайски Дол, Кокиче, Кръстат Камък, Куленица, Мах. Радеж Тп Равна Нива, махала Държанчова Нива, Пробойница, Първи Май, Роза, Стара Планина; Левище; Миланово, Общ. Своге: Васил Левски, Ком, Мах. Кат, Мах. Мъжев Дел, Мах. Ръжища, Мах. Свражен, Мъжев Дел, Ропотамо, Стара Планина, УПИ-XV-46; Оплетня: Парцел V-94, кв. 3; София: Костенски Водопад/Васил Дим;
На 28.02.2018 г. /10:00 - 13:00 ч./ - Своге: Александър Стамболийски, Георги Бенковски, Гранит, Джиджовица, Джоджовска, Искър, Каменарска, махала Брезов Рът, Пирин, Първи Май, Стара Планина, Старопланинска, Староселска, Страцин, Христо Смирненски, Цар Симеон;
На 01.03.2018 г. /10:00 - 14:30 ч./ - Искрец: Божица, Бреза, Габер, Иван Вазов, Искра, Калоян, махала Божица, Морава, Тепавицата, Христо Ботев;


Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Източник: balkanec.bg

Ключови думи: ЧЕЗ Разпределение

Коментари (13)

 • 1.

  Коментарът беше изтрит поради използването на нецензурни или неуместни изрази!

 • 2.

  Коментарът беше изтрит поради използването на нецензурни или неуместни изрази!

 • 3.

  Коментарът беше изтрит поради използването на нецензурни или неуместни изрази!

 • 4.

  Коментарът беше изтрит поради използването на нецензурни или неуместни изрази!

 • 5.

  Коментарът беше изтрит поради използването на нецензурни или неуместни изрази!

 • 6.

  Коментарът беше изтрит поради използването на нецензурни или неуместни изрази!

 • 7.

  Коментарът беше изтрит поради използването на нецензурни или неуместни изрази!

 • 8.

  Коментарът беше изтрит поради използването на нецензурни или неуместни изрази!

 • 9.

  Коментарът беше изтрит поради използването на нецензурни или неуместни изрази!

 • 10.

  Коментарът беше изтрит поради използването на нецензурни или неуместни изрази!

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (8)

Подкрепяте ли идеята до 2024г. да бъдат премахнати печките на дърва и въглища, които не отговатят на еконормите

Анкета » коментари (8)

Подкрепяте ли идеята до 2024г. да бъдат премахнати печките на дърва и въглища, които не отговатят на еконормите

отговори
Да (195)
70% Complete
Не (439)
70% Complete
Съгласен съм, това ще подобри качеството на въздуха. (63)
70% Complete
Не смятам, че е необходимо. Това няма да промени качеството на въздуха (234)
70% Complete
Не съм заинтересован (8)
70% Complete