Събота, 17 Март 2018, 20:01

Три търга на общинска собственост са насрочени за средата на август

31 Юли 2017, 12:50
(1) (0)
Правец - Новини
Прочетена: 1403 1

1. Община Правец организира на 16.08.2017 год. от 09:00 ч. на 1-ви етаж, Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот - частна общинска собственост, представляващ - „Преместваем търговски обект № 6” с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. „Трети март”– пешеходна зона, гр. Правец, община Правец, област София. 
Определя начална тръжна месечна наемна цена - 80.00 (осемдесет) лева без ДДС;
Срок на отдаване - 3 (три ) години; 

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 01.08.2017 г. до 17.30 ч. на 15.08.2017 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева. Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.30 ч. на 15.08.2017 г. на каса или по сметката на община Правец, посочена в тръжната документация. 
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.30 ч. на 15.08.2017 г. в Информационния център на община Правец. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 15.08.2017 год. 
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 23.08.2017 г. 30.08.2017 г., при същия ред и условия. 

2. Община Правец организира на 16.08.2017 год. от 10:00 ч. на 1-ви етаж, Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 58030.112.49 (пет осем нула три нула точка едно едно две точка четири девет) с площ от 424 (четристотин двадесет и четири) кв.м., неурегулирана площ, находящ се в строителен полигон на махала „Скърнава”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1979 -II/31.10.2016 год. 
Определя начална тръжна цена – 12 020.40 лв. (дванадесет хиляди и двадесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС (необлагаема); 

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 01.08.2017 г. до 17.30 ч. на 15.08.2017 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева. Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.30 ч. на 15.08.2017 г. на каса или по сметката на община Правец, посочена в тръжната документация. 
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.30 ч. на 15.08.2017 г. в Информационния център на община Правец. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 15.08.2017 год. 
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 23.08.2017 г. и 30.08.2017 г., при същия ред и условия. 

3. Община Правец организира на 16.08.2017 год. от 11:00 ч. на 1-ви етаж, Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за 5 (пет) стопански години, земеделски имоти – частна общинска собственост, намиращи се в землището на землището на с. Видраре с ЕКАТТЕ 11020, Община Правец, област Софийска. С обща площ от 31.420 дка (тридесет и един декара и четиристотин и двадесет кв.м.) с начална тръжна годишна наемна цена - 30.00 лв. (тридесет лева) на декар без ДДС (необлагаема), или общо начална тръжна годишна наемна цена 942.60 лв. (деветстотин четиридесет и два лева и шестдесет стотинки), без ДДС – (необлагаем). 

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 01.08.2017 г. до 17.30 ч. на 15.08.2017 год. в Информационния център на община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева. Депозит в размер на 10%, представляващ сумата от 94.26 лв. (деветдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки) от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 17.30 ч. на 15.08.2017 г. на каса или по сметката на община Правец, посочена в тръжната документация. Определя стъпка на наддаване в размер на 100 (сто) лева (представляваща 10.61% от началната тръжна годишна наемна цена.
Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 17:30 ч. на 15.08.2017 г. 
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 15.08.2017 год.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 23.08.2017 г. и 30.08.2017 г., при същия ред и условия. 

За справки: гр. Правец, сграда на Общинска администрация ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878


Източник: balkanec.bg

Коментари (1)

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (8)

Какво е вашето мнение относно провеждането на референдум по предложение на Сдружение "За чиста вода"?

Анкета » коментари (8)

Какво е вашето мнение относно провеждането на референдум по предложение на Сдружение "За чиста вода"?

отговори
Подкрепям идеята (41)
70% Complete
Не подкрепям идеята (49)
70% Complete
Мисля, че е безсмислено, защото е ясно, че всички искат да пият чиста вода (99)
70% Complete
Не мисля, че е удачно, защото вложените в референдума пари могат да бъдат изразходвани директно за подмяна на общинската ВиК мрежа (96)
70% Complete
Нямам мнение (3)
70% Complete