Събота, 16 Февруари 2019, 10:05

Владимир Атанасов със скандални разкрития относно уволнението му. Ще търси правата си в съда

13 Февруари 2018, 17:12
(1) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 4055 28

„Първопричината за действията, които са започнали преди 6 месец, е свързана с искането за освобождаване на работното място „Директор” на ТД”Бюро по труда”, за да бъде назначено друго конкретно лице”. Така досегашният ръководител на институцията в Ботевград Владимир Атанасов коментира уволнението си на пресконференция днес, пред местните медии. Да припомним, че заповедта за освобождаването му бе връчена на 8-и февруари 2018г, от директора на Регионалната служба по заетост Полина Маринова и главен експерт „Човешки ресурси” към същата служба.

Атанасов не пожела да коментира, кои лица са евентуалните кандидати за неговото работно място, като подчерта, че времето ще покаже това. По думите му атаките срещу него са започнали още през лятото на миналата 2017 година. „Беше ми подсказвано, че е добре да се оттегля самостоятелно от работа, защото имало налични компромати, които могат да бъдат използвани срещу мен, за да се почерни името ми или да се срине имиджа ми в региона, в който работя или живея. Първоначално не обърнах внимание на тези неща”, заяви Владимир Атанасов.

Конкретните действия по уволнението му са започнали на 2 ноември 2017г по време, когато той е бил в отпуск. Бил е извикан от директора на Агенцията по заетостта и са му предложени два варианта – да приеме преназначаване на по-ниска длъжност или да напусне доброволно. Атанасов е отказал да приеме категорично и двата варианта. След това той чака повече от час и половина, за да му бъдат предявени конкретни обвинения, за които е трябвало да дава обяснения. Вследствие на тях по-късно му е издадена заповед за наказание.

Ако наистина съм имал нарушения, които да изискат моето освобождаване от работа, защо първо се започна с предлагане на друго преназначение. Аз не виждам връзка между тези две неща. Предложиха ми същата заплата за по-ниска длъжност, макар че тя не е толкова голяма, както мнозина биха си мислили. Още тогава за мене бе ясно, че информацията, която получих относно подготовката за моето освобождаване, още от лятото на миналата година, се оказа вярна”, посочи уволненият директор.

Владимир Атанасов заяви, че е работил в продължение на 13 години с 6 правителства (редовни и служебни) от различни политически сили и с не по-малко от 6 министри. През цялото това време никога не е ставало на въпрос за неговата некомпетентност или за освобождаването му от работа, под каквато и да е форма.

След като на 2 ноември 2017 г Владимир Атанасов категорично отказва да напусне доброволно, започват няколко проверки, по част от които и до ден днешен няма протоколи за резултатите от тях. По отношение на това той е поставил въпроси пред агенцията, но така и отговор не му е даден.

Причините за уволнението на Владимир Атанасов като директор на ТД”Бюро по труда” Ботевград са изписани в 13 страници. В основата на обвиненията стои това, че е нарушил служебните си задължения при осъществяване на контрол върху служителите в дирекцията. Атанасов подчерта точно обратното, като заяви, че може би на подчинените му понякога е омръзвало дори от прекаления контрол, който е осъществявал . „Старал съм се обаче да бъда много коректен, на принципна основа, разбира се”, посочи Атанасов.

Останалите причини за уволнението му са:
- Не се е съобразявал със задълженията в длъжностната си характеристика, което е довело до „бездействие с виновното нарушаване на тези задължения”.

- Нанесени са вредни последици за държавната служба, изразяващи се в бездействие по изпълнение на няколко нормативни документи. Атанасов тук посочва, че в основанието не е дадена конкретика.

- Влошени са предоставените услуги на клиентите на Бюро по труда в Ботевград – и тук конкретика липсва.

- Знаел е за задълженията си като директор и умишлено не ги е изпълнявал.

В едно от обвиненията срещу Атанасов се твърди, че документацията не е подредена. „Работодателите, с които сме работили, знаят какви настъпателни действия сме предприемали към тях, тогава когато е било необходимо, за да се оформи дадена преписка и да се окомплектова дадено досие. Това са нелепи измислици, които изобщо ги подминавам”, коментира той.

В последния работен ден от 2017 г (29 декември), точно един час преди края на работното време, му е връчена заповед за наказание по първото дисциплинарно производство. Заедно с нея му е връчена и втора заповед с нови 14 обвинения, за които срокът на даване на обяснения е бил 1 януари 2018г. „Аз трябваше да подготвям обясненията на 30 и 31 декември 2017 г и на 1 януари 2018 г, когато всички хора празнуваха. Направих го, тъй като това искане бе по закон”, добави Атанасов. Внасяйки на 1-ви януари 2018 г обясненията, с всички подкрепящи ги документи, в 17.20ч същия ден, от Агенцията по заетостта са се обадили, за да се извинят за това, че не са се съобразили с трите почивни дни и удължили срока за даване на обяснения до 8 януари 2018г. Атанасов е отказал.

Първото дисциплинарно наказание, наложено на Атанасов, е отменено от съда на 7 февруари. Втората заповед, изискваща нови обяснения,  е основанието за второ наказание, което е пряко свързано с уволнението му. Вследствие на това, на 8 февруари му е връчена заповед за освобождаване на длъжността „Директор”. 


През 2017 г по силата на един вътрешно-нормативен документ ТД”Бюро по труда” Ботевград е оценяван три пъти - на всяко тримесечие. В резултат на тях директорът Владимир Атанасов и подчинените му служители са били оценени с много високи коефициенти. Въз основа на тях са раздадени премии. На практика до есента на миналата година Атанасов е високо оценен, след което бил станал недисциплиниран и безотговорен, което според него е пълен абсурд. През юни 2017 г за втори пореден път дирекцията е посетена в Ботевград от работна група на Европейската комисия, което е свързано с това, да се оцени напредъка в реформирането на Агенцията по заетостта за изминалите две години. На практика агенцията е представена от дирекцията в Ботевград. На едно регионално съвещание през 2017 г, е докладвано за високата оценка, която е направена на базата от посещението на дирекцията, ръководена от Вл.Атанасов. Тогава благодарствени думи към директора в Ботевград и неговите подчинени, е отправил именно този човек, който само след няколко месеца изкарва Владимир Атанасов неработещ. Той заяви, че до този момент никъде , в нито един акт до лятото на 2017 г не е упоменато за злоупотреби от негова страна, било то финансови или документални.

И до днес Атанасов недоумява – какви са причините за неговото уволнение! Според него извършените спрямо него проверки, не са от професионално естество, както и не са поради липса на резултати. „Те са продиктувани от чисто физическо освобождаване на работното място, за да бъде назначен друг човек на това място. Аз нямам претенции, че мога да бъда вечен, но не това е цивилизованият път по който може да се направи една смяна, когато има доказана вина, некомпетентност, неизпълнение на работата или лоши резултати в една структура, в която работят живи хора”, категоричен е уволнения директор Владимир Атанасов.

Владимир Атанасов обяви нещо, което е много скандално. Резултатите, които е постигнало Бюрото по труда в Ботевград през 2017 г, в голямата си част са подменени от Агенцията по заетостта. „Показателите в цифрово изражение, които отчитаме в нашия годишен отчет, в един момент са подменени от Агенцията по заетостта”. За това обстоятелство Атанасов е възразил, но никой не му е обърнал внимание, защото според него „не са били изгодни”. Изводите, които Владимир Атанасов прави са, че в Агенцията по заетостта няма чуваемост и обективизмът е поставен под съмнение.

Нещата не спират до тук! В последните дни, след уволнението, е издадено разпореждане от Агенцията по заетостта, Владимир Атанасов да няма достъп до дирекцията, която 13 години е ръководил. „Аз безспорно съм решил, че няма да притеснявам колегите си, макар и те да имат нужда от моето съдействие, за да се продължи това, което оставих на 8-ми януари. Необходимо е да се подпишат документи, които са били в процес на обработка и трябва да бъдат завършени с оглед на това, дадена преписка да бъде приключена нормално. Не бих си позволил да уязвя никого, защото това е против всякакви европейски ценности. Говорим за цивилизован начин на поведение в 21 век. В този ред на мисли, на един гражданин в цивилизована държава се забранява достъп до една публична държавна институция. Давам си сметка, че понякога безсилието, се компенсира със силата властта”, подчерта Владимир Атанасов.

Уволненият директор на ТД”Бюро по труда” заяви, че е възможно да има политически натиск и той да е бил в основата на действията срещу него, в продължение на повече от 6 месеца, но заяви:”Никога досега този елемент не е прозирал, макар и да е бил скрит”. Според него натискът не почива на професионална основа и е изцяло по линия на Агенцията по заетостта и на регионалната структура.

Уволненият неправомерно директор ще търси правата си в съда, със всички цивилизовани и законови начини и средства. „Ще търся компенсации за всички морални щети, неудобства и проблеми”.

Владимир Атанасов заяви, че през последните месеци ТД”Бюро по труда” е работила в силно намален кадрови състав. През цялото това време той е правил постъпки пред Агенцията да бъдат разрешени конкурси, тъй като те се провеждат с нейно разрешение. Всякакви негови опити за попълване състава на дирекцията се оказали напразни. Мотивите за отказа не са били сведени до неговото знание. Няколко месеца два отдела работят без началници. Работата им я поема доброволно самият Владимир Атанасов, без дори да иска допълнително възнаграждение, както го позволява законът. „Работил съм по над 8 часа на ден, включително събота и неделя, и изведнъж от есента на миналата година аз съм един некадърник”.

По отношение на Ружа Аначкова, назначена за временно изпълняващ длъжността „Директор”, Владимир Атанасов заяви, че е един от двамата останали най-дългогодишни служители в Бюрото по труда в Ботевград. „Тя е достатъчно компетентна, познава всички нормативни документи. Тя е като мен - педант в работата си”.

Владимир Атанасов се чувства обиден, защото по думите му, „се мъчат по един недостоен и нецивилизован начин да игнорират един труд, положен в продължение на 13години”!


Източник: balkanec.bg

Коментари (28)

 • Отговори (27) (4)
  1. добавен от: Анонимен 13 Февруари, 17:30

  За съжаление това е голата истина в България,и после се чудят защо хората бягат в чужбина и то кадърните.Сега ще сложат някой мухльо или някоя свиркаджийка! Не се давай Владо,съди ги до дупка.

 • Отговори (18) (7)
  2. добавен от: Анонимен 13 Февруари, 17:33

  Натискай мутренските протежета Владо,ама не само в съда!Дай гласност на това което се случва в мутренската държава!Държава в която Цв.Цв.,Г.Г.,Москов и т.н.са във властта и на свобода,вместо в килиите!Всичко ще продължава така,докато народа ги избира,а после псува на масата и пред компа,вместо да излезе на улицата и да ги измете!Всичко се връща обаче,има Видовден!Лошото е,че удря на друго място!Москов го усети,жалко че си отиде невинна душичка!Той да си беше строшил голямата глава,да си плати за всичко което е откраднал!Това ги чака всички,които нямат грам съвест и морал!Е,сладки ли ще са ви тия патри и длъжности,ако трябва да платите такава цена?Хайде,взимайте мястото на Владо Атанасов и си чакайте възмездието!

  • (12) (12)
   1. добавен от: Анонимен 13 Февруари, 17:48

   Изключително грозен коментар, №2.

  • (4) (4)
   2. добавен от: Анонимен 13 Февруари, 18:12

   Кое му е грозното? И аз искам същото

  • (6) (2)
   3. добавен от: Анонимен 13 Февруари, 18:35

   под коментар номер 1 ти си изключително проста овца човека си е мн прав елава вс идиоти който си мислят че света е техен това ги чака и на Тулата чще му дойде реда колелото се върти това съм го забелязал :)

  • (3) (1)
   4. добавен от: Анонимен 13 Февруари, 19:50

   Какво искаш, №2/2, да ти се случи същото като на министър Московски ли?

 • Отговори (11) (3)
  3. добавен от: Анонимен 13 Февруари, 17:39

  Браво номер 2 ,само че министърът се казва московски.Всички крадци и политици това ги чака,_ божието провидение!

 • Отговори (17) (6)
  4. добавен от: Анонимен 13 Февруари, 17:41

  Владо с теб сме,но искаме ГЛАСНОСТ!

  • (11) (2)
   1. добавен от: Анонимен 13 Февруари, 18:13

   Изкарай мръсните дела и на прокуратурата, защото те са следващата бухалка на властта, след проверките по служба

 • Отговори (7) (2)
  5. добавен от: Анонимен 13 Февруари, 18:21

  Погледни от хубавата страна Владе.Сега ще имаш вэзможност да свириш баскетите на спокойствие.

 • Отговори (6) (13)
  6. добавен от: Анонимен 13 Февруари, 18:32

  и Гавалюгата си ги слага мякакви недоразомения като оня на БКС

 • 7.

  Коментарът беше изтрит поради използването на нецензурни или неуместни изрази!

 • Отговори (18) (5)
  8. добавен от: AZ 13 Февруари, 18:53

  Човек, който заслужава уважение! Успех в съда!

 • Отговори (12) (2)
  9. добавен от: Анонимен 13 Февруари, 19:48

  Мандатност за всички директори на държавна служба! И следващият директор ще заслужи уважение.

 • Отговори (5) (7)
  10. добавен от: Виктория 13 Февруари, 20:01

  Подкрепяме те и вярваме в теб. Успех!

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (3)

Одобрявате ли идеята бившето училище в Липница да се превърне в обучителен център по иновативни дисциплини

Анкета » коментари (3)

Одобрявате ли идеята бившето училище в Липница да се превърне в обучителен център по иновативни дисциплини

отговори
Да (54)
70% Complete
Не (6)
70% Complete
Страхотна идея. Това ще възроди селото (24)
70% Complete
Мисля, че не е добра идея (1)
70% Complete
Не ме интересува (4)
70% Complete