Понеделник, 2 Октомври 2023, 11:35

Бюджет и увеличение на заплатите на кметовете ще приема Общинският съвет

29 Март 2022, 14:45
(0) (0)
Божурище - Новини
Прочетена: 1338 0


Общински съвет - Божурище ще заседава на 31.03.2022 г. /четвъртък/, от 10:00 часа. Първа точка в проекта за дневен ред е приемането на Бюджет 2022. Основният акцент в него са ремонтите на двата главни пътя в Пролеша и Храбърско, за които Balkanec.bg писа наскоро. В друга точка съветниците ще решават за вдигане заплатите на кмета на община Божурище с 20 % и кметовете на кметства с 15 %. Така се предвижда възнаграждението на градоначалника да стане 3 550 лв., а на кметовете на Пролеша, Хераково и Храбърско да станат 1 380 лв.
Вижте и целия проект за дневен ред:

1. ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2022 ГОДИНА
2. Актуализирана бюджетна прогноза на община Божурище за периода 2023 – 2025 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – първи етап.
3. Определяне на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства
4. Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище
5. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.15.78, м. „Новините”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.15.155 по КККР на с.Гурмазово, общ. Божурище.
6. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.21.29, м. „Новините”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват полски път с идентификатор 18174.21.21 по КККР на с.Гурмазово, общ. Божурище.
7. Промяна предназначението на поземлен имот №479 както и имоти с номера №489, и №488 и частта от имот № 487 попадащи в УПИ ІІ – градина, кв. 7, по плана на с. Храбърско (частна собственост)
8. Промяна предназначението на поземлени имоти №490 и № 491 представляващи част от УПИ ІІ-градина, кв. 7, по плана на с. Хераково (частна собственост)
9. Промяна на вида общинската собственост от частна в публична на сграда с идентификатор 05027.601.1161.5
10. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица
11. Опрощаване и освобождаване от публични вземания на физически лица
12. Именуване на улица в с. Пролеша, община Божурище
13. Разни


Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (38)

Кой трябва да бъде националният празник на България?

Анкета » коментари (38)

Кой трябва да бъде националният празник на България?

отговори
3 март – Денят на Освобождението (624)
70% Complete
24 май – Денят на българската писменост и култура (83)
70% Complete
6 септември – Денят на Съединението (45)
70% Complete
22 септември – Денят на Независимостта (51)
70% Complete
Тази дискусия е излишна, само се чудят как да разделят хората (106)
70% Complete