Събота, 13 Юли 2024, 18:29

Бюджета на община Драгоман за 2019 година е 6.5 милиона лева

14 Февруари 2019, 19:05
(1) (0)
Драгоман - Новини
Прочетена: 1168 0


На свое редовно заседание общински съвет Драгоман гласува и прие бюджета на общината за 2019 година в размер на 6 604 897 лева. Приходите предвидени в бюджета са 2 849 228,00 лв. държавни средства и 3 755 669,00 лв. местни приходи.
Най-много средства са предвидени за жилищно строителство, БКС и околна среда - 1 824 460 лв. Средствата за образование са в размер 1 391 187лв., като почти всички са от държавен характер. За социално подпомагане и социални грижи са предвидени 563 328 лева от държавното финансиране и 131 265 лв. от местни приходи. В сферата на здравеопазването са предвидени общо 115 810 лв. Спорта в общината, ще може да разчита на 203 105лв.


Разходи държавна дейност  -             2 849 228,00 лв.

в т.ч. капиталови разходи      -                0,00 лв.


Дейност

Общо за

Общината

ОА

Драгоман

Кметство

с.Габер

Образование

1

2

3

4

5

І.Общинска администрация

613 375

579 655

33 720

0

ІІ. Отбрана и сигурност

150 457

150 457

0

0

ІІІ. Образование

1 291 457

0

0

1 291 457

ІV. Здравеопазване

106 770

106 770

0

0

V. Соц.подпомагане и грижи

563 328

563 328

0

0

VІ. Спорт

 471

 471

0

0

VII. Култура

123 370

94 900

28 470

0

VIII. Резерв

0

0

0

0

О Б Щ О :

2 849 228

1 495 581

62 190

1 291 457Местна дейност         -              3 487 385,00 лв.

в т.ч. капиталови разходи     -     994 516,00 лв.

Дейност

Общо за

общината

ОА

Драгоман

Кметство

с.Габер

Образование

1

2

3

4

5

І.Общинска администрация

625 323

601 973

23 350

0

ІІ.Отбрана и сигурност

19 277

19 277

0

0

ІІІ.Образование

99 730

0

0

99 730

ІV.Здравеопазване

9 040

9 040

0

0

V.Соц.подпомагане и грижи

131 265

131 265

0

0

VІ.Жил.строителство, БКС и опазване околна среда

 

1 824 460

 

1 771 960

 

52 500

 

0

* В и К

605

 605

0

0

* Улично осветление

624 676

572 176

52 500

0

* Ремонт улична мрежа

453 817

453 817

0

0

* Проект МРРБ

131 731

131 731

0

0

* Озеленяване

36 000

36 000

 

 

* Чистота

524 188

524 188

0

0

* Инспекторат

53 443

53 443

0

0

VІІ.Поч.дело, култура и религиозни дейности

317 495

317 495

0

0

*Физкултура  и спорт

203 105

203 105

0

0

*Други дейности по култура

103 890

103 890

0

0

*Обредни домове и зали

10 500

10 500

0

0

VІІІ.Икономически дейности и услуги – в т.ч.

274 705

274 705

0

0

*Служби и дейности по поддръжка и ремонт пътища

 

269 705

 

269 705

 

0

 

0

*Международни програми и споразумения

 

5 000

 

5 000

 

0

 

0

ІХ.Разходи некласифицирани в други дейности – в т.ч.

 

186 090

 

186 090

 

0

 

0

*Други разходи некласифицирани в други дейности

173 338

173 338

0

0

* Резерв

12 752

12 752

0

0

ОБЩО :

3 487 385

3 311 805

75 850

99 730

 


Дофинансиране от местна дейност -           268 284,00 лв.

 

Дейност

Общо за

общината

ОА

Драгоман

 

Образование

1

2

3

4

І.Общинска администрация

227 800,00

227 800,00

0,00

II.Детска градина „Радост”

40 484,00

0,00

40 484,00

ОБЩО :

268 284,00

227 800,00

40 484,00
Източник: balkanec.bg

Ключови думи: Драгоман , бюджет

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (8)

Доволни ли сте от изборните резултати?

Анкета » коментари (8)

Доволни ли сте от изборните резултати?

отговори
Да (44)
70% Complete
Не (131)
70% Complete
Не гласувам. Предпочитам други да избират вместо мен. (12)
70% Complete
Не виждам алтернатива. (32)
70% Complete
Всички са маскари. (59)
70% Complete