Събота, 13 Юли 2024, 00:46

ЕЛАЦИТЕ - МЕД АД обяви свободни работни позиции

14 Юни, 12:53
(2) (0)
Правец - Новини
Прочетена: 4547


Свободна позиция за Електромонтьор
Накратко за позицията:
Електромонтьорът контролира и осигурява нормалното функциониране и техническо състояние на електрооборудването, включително електрически машини, съоръжения и инсталации.
Отговорности:
- Извършване на планови и аварийни ремонти по електрическата инсталация, електрическите машини, съоръжения и уредби.
- Разчитане на електрически схеми и създаване на такива при необходимост.
- Извършване на оперативни превключвания в електрическите уредби с напрежение до 1000 V и над 1000 V.
Изисквания:
- Средно електротехническо образование.
- III-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.
- Отговорност, прецизност и комуникативност.
- Умения за работа в екип.
Ние предлагаме:
- Допълнително здравно осигуряване.
- Пакет социални придобивки.
- Обучение.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе
Тип: Пълно работно време, работа на смени.
Кандидатстване:
Ако проявяваш интерес и отговаряш на изискванията, моля подай своята автобиография онлайн на: https://jobs.geotechmin.com до 10.07.2024 г.

Свободна позиция за Механошлосер
Накратко за позицията:
Механошлосерът извършва дейности, свързани с монтаж, демонтаж и ремонт на машините и съоръженията. Окачествява и изпитва монтираните или ремонтираните машини и съоръжения.
Отговорности:
- Извършване на дейности по поддръжка, инсталиране, ремонт и откриване на неизправности по механооборудването по безопасен начин.
- Монтаж, демонтаж и ремонт на машините и съоръженията.
- Участие в реконструкции, модернизации и изпитвания на съществуващите машини и съоръжения.
Изисквания:
- Средно техническо образование.
- Свидетелство за правоспособност за придобита квалификация по професията.
- Познания по основите на механиката и технологията на металите.
- Отговорност, комуникативност и умения за работа в екип.
Ние предлагаме:
- Допълнително здравно осигуряване.
- Пакет социални придобивки.
- Обучение.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе
Тип: Пълно работно време, работа на смени.
Кандидатстване:
Ако проявяваш интерес и отговаряш на изискванията, моля подай своята автобиография онлайн на: https://jobs.geotechmin.com до 10.07.2024 г.

Шофьор, автобус
Накратко за свободната позиция:
• Управлява и обслужва автобус, съгласно установено разписание, по установен маршрут в градски и междуградски условия.
Ще допринесеш за нашето успешно развитие като:
• Управляваш и обслужваш автобуса за извършване на превоз на хора, съгласно установеното разписание и по установен маршрут;
• Участваш при изготвянето на графиците за техническите прегледи и обслужвания на автобуса;
• Извършваш преглед на техническата изправност на автобуса.
Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:
• Средно образование;
• Свидетелство за управление на МПС – категория „D“;
• Валидно удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници, ще се счита за предимство;
• Дигитална карта, ще се считат за предимство;
• Познания по устройството и принципа на действие на автомобилите, начина на обслужването им, общите правила за работа с тях и техническата им характеристика.
Ние ти предлагаме още:
• Допълнително здравно осигуряване;
• Пакет социални придобивки;
• Обучение.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе | Тип: Пълно работно време, работа на смени.
Ако проявяваш интерес и отговаряш на изискванията, моля подай своята автобиография онлайн на: https://jobs.geotechmin.com до 10.07.2024 г.

Шофьор на тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона/над 25 тона и автомонтьор
Накратко за свободната позиция:
- Управлява и обслужва специализиран кариерен товарен автомобил. Транспортира минната маса от забоите до приемните пунктове.
Ще допринесеш за нашето успешно развитие като:
- Управляваш тежкотоварния автомобил, съгласно техническите изисквания, като следиш за нормалната работа на двигателя и механизмите;
- Участваш с помощни действия при извършването на текущите ремонтни и технически обслужвания на тежкотоварния автомобил;
- Извършваш преглед на техническата изправност на тежкотоварния автомобил.
Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:
- Средно образование;
- Свидетелство за управление на МПС – категория „C“;
- Познания по устройството и принципа на действие на автомобилите, начина на обслужването им, общите правила за работа с тях и техническата им характеристика, както и да има познания за двигатели с вътрешно горене;
- Познаване на правилата за поддръжка на техническото състояние на автомобилите;
- Две години опит, като шофьор на тежкотоварен автомобил над 12 тона;
- Работа в минната индустрия ще се счита за предимство.
Ние ти предлагаме още:
- Допълнително здравно осигуряване;
- Служебен транспорт;
- Пакет социални придобивки;
- Обучение.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе | Тип: Работа на смени.
Ако проявяваш интерес и отговаряш на изискванията, моля подай своята автобиография онлайн на: https://jobs.geotechmin.com до 10.07.2024 г.

Зидаромазач

Накратко за свободната позиция:
- Изгражда или ремонтира носещи и вътрешни стени и други конструкции.
Ще допринесеш за нашето успешно развитие като:
- Извършваш зидарски, облицовъчни и мазачески работи с различна сложност;
- Извършваш подготвителни, спомагателни и обслужващи дейности при зидарските и мазачески работи;
- Измерваш и изчисляваш необходимите основни и спомагателни материали, като ползваш нормативите за извършваните работи.
Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:
- Средно образование;
- Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
- Способност за работа в екип;
- Мотивация за работа и спазване на трудовата дисциплина, отговорност, прецизност и комуникативност.
Ние ти предлагаме още:
- Допълнително здравно осигуряване;
- Пакет социални придобивки;
- Обучение.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе | Тип: Пълно работно време.
Ако проявяваш интерес и отговаряш на изискванията, моля подай своята автобиография онлайн на: https://jobs.geotechmin.com до 12.07.2024 г.

Електромеханошлосер КИП и А
Накратко за свободната позиция:
• Електромеханошлосерът КИП и А извършва дейности, свързани с монтиране, инсталиране, превантивна поддръжка, планови и аварийни ремонти на контролно-измервателни уреди и системи за автоматизация.
Ще допринесеш за нашето успешно развитие като:
• Контролираш системите за регулиране и наблюдение заедно с прилежащите им периферия, датчици и софтуер;
• Следиш за правилното функциониране на предпусково - сигнализационните средства и комуникационна техника;
• Управляваш цялостния технологичен процес и всички основни механизми и отделни поточни линии при пускане, работа и спиране.
Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:
• Средно/средно специално техническо образование, специалност – „Промишлена електроника“, „Контролно-измервателни прибори и автоматика“, „Автоматизация“, „Комуникационни технологии“ и други сродни;
• Компютърна грамотност;
• Техническа грамотност и способност да разчиташ и разработваш електрически схеми;
• Да притежаваш трета квалификационна група по електробезопасност;
• Умения за работа в екип, отговорност, прецизност и комуникативност.
Ние ти предлагаме още:
• Допълнително здравно осигуряване;
• Пакет социални придобивки;
• Обучение.
Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе | Тип: Пълно работно време, работа на смени.
Ако проявяваш интерес и отговаряш на изискванията, моля подай своята автобиография онлайн на: https://jobs.geotechmin.com до 10.07.2024 г.


Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (8)

Доволни ли сте от изборните резултати?

Анкета » коментари (8)

Доволни ли сте от изборните резултати?

отговори
Да (44)
70% Complete
Не (128)
70% Complete
Не гласувам. Предпочитам други да избират вместо мен. (12)
70% Complete
Не виждам алтернатива. (32)
70% Complete
Всички са маскари. (58)
70% Complete