Сряда, 21 Февруари 2024, 16:58

Общински съвет Сливница ще заседава по осем докладни този месец

22 Февруари 2019, 14:56
(0) (0)
Сливница - Новини
Прочетена: 1488 0


На 25 февруари / понеделник/ от 11.00 часа в заседателната зала на Община Сливница, ще се проведе редовно заседание на общински съвет Сливница. В дневния ред на заседанието са включени осем докладни, сред които са: Приемане отчетния доклад за дейността на Обществения съвет за контрол на дейностите по социално подпомагане за 2018 г., Приемане на Общинска програма на МКБППМН /Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/ –Сливница за 2019г., както и Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Сливница за 2018.
Останалите са: Одобряване на пазарната оценка и възлагане провеждането на публичен търг за продажба на следния имот, находящ се в гр. Сливница, а именно: Поземлен имот кадастрален номер 67372.41.25, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ПЕЩЕРИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия неизползвана нива /угар, орница/, НТП Земеделска, площ 345 кв.м., стар номер 041025, Вземане на решение за откриване процедура за отдаване под наем на общински терен, находящ се в квартал 117 – зона „Г“ по плана на гр.Сливница, съгласно схема на преместваемите обекти и обекти за търговски, и други обслужващи дейности в ЦГЧ, Именуване на улици в община Сливница, Възлагане на кмета на община Сливница да организира провеждането на публично оповестен търг за . Административна сграда със застроена площ от 40 кв.м., на два етажа, масивна конструкция, построена през 1979 г. и Гаражи със застроена площ от 150 кв.м., на един етаж, полумасивна конструкция, построени през 1979 г., построени в Урегулиран поземлен имот X - 666 ( десети - имот пл. номер шестстотин шестдесет и шест ) с площ от 2980 (две хиляди деветстотин и осемдесет ) кв.м., кв.28 по плана на гр.Сливница и Възмездно придобиване на имоти.


Източник: balkanec.bg

Ключови думи: Сливница , ОбС

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (5)

Трябва ли общината да финансира Балкан със 100 000лв?

Анкета » коментари (5)

Трябва ли общината да финансира Балкан със 100 000лв?

отговори
Да (75)
70% Complete
Не (152)
70% Complete
Не знам (14)
70% Complete
Сумата трябва да е по-малка (24)
70% Complete