Сряда, 7 Декември 2022, 15:26

Планови прекъсвания на тока в общините Ботевград, Правец и Етрополе за периода 12-16 април

11 Април 2021, 08:33
(0) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 584


Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 12 април – 16 април 2021г, включително:

Община Ботевград
На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Боженица: Махала Ласковци
На 14.04.2021 г. /12:46 - 16:16 ч. / - Ботевград: 003036 , 05815.13.34 , Vi-453, Кв.25а , Ам Хемус Кв.Зелин Кв.13 Пл№1, Божура 14, Ботева Чета 5, Бреза 7, 21, 13, В.З. Чеканица , В.З.Зелин , В.З.Зелин, Ул.4-та 1 , Войкински Вир 33, 9, 29а, 21, Войкински Рът 31, Здравец 36а, Зелин УПИ XxIX -781, Кв.35, 3, Зелин 12-А 25, Зелин-10-А , Зелин-11-А 1, Зелин-13-А 17, 40, 6 Вила, Зелин-14-А 5, 6, Зелин-15-А 24, 17, 22, 2, 10, Зелин-16-А 4, 2 Вила, 52, 7, 5, 42, Зелин-17-А 15, 8, 2, Вила, 9, 10, Зелин-18-А 3, 1, 9, Зелин-19-А 13, Зелин-20-А 15, 3, 10, 20, Зелин-22-А 1 Вила, 22, Зелин-24-А 12, 6 Вила, Зелин-25-А 15, 3, 7, 8, Зелин-26-А 3, 9 Вила, 2, Зелин-30-А 3, 4, Зелин-31-А 27, Зелин-34-А 12, Зелин-35-А 22, Зелин-36-А 8 Къща, 8 Къща, 8 Къща, 8 Къща, 8, 8 Къща, Зелин-37-А , Зелин-38-А 14 Вила, Зелин-4-та 39, 17, 47, 8, Зелин-40-А 19, 21 Вила, Зелин-42-А 6, 8, 22, 26, 38, 34, Зелин-43-А 2, Зелин-5-та 5, 13, 4, 10, 1, 11, 6 Вила, Зелин-6-та 20, 40, 30, 3, 38, Зелин-7-А 23, 11, 6, 18, Зелин-8-А 6, 24, 17, 2, Зелин-9-А 13, 1 Вила, 3, 9, Зелин-А 6, Зелин-Д-Р Асен Златаров 70 Вила, 2б, 70 Вила, Цветарски Център, 1ж, 1а, 29, 21, 70 Вила, 19, 4, 4, 4 Жил.Сграда, 4ж, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 107, 78, 70 Вила, 70 Вила, 74, 70 Вила, 45б, 70 Вила, 70 Вила, 70, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 8, 34, 48, 51 Вила, 43, 40, 70 Вила, 69, 42, 70 Вила, 50, 50, 70 Вила, 36, 70 Вила, 70 Вила, Зелин-Комката 43, 4, 11 Вила, Зелин-Леската 30, 19, 5, 17, 37, Зелин-Средния Път Вила, 1, 2а, 2б, 3, 5а, 21, 8, 7, 2, 44, 68, 8, 35, Зелин-Тодор Петров 18, 6, 40 Вила, Йошовски Трап , Казармен Вила, Кошарата , Курорт Зелин УПИ ІІІ-293, Временна Постройка, 309, 284, 5, Бунгало, 15, 9, 15 Вила, 320, 340, 320, 29, 83, 283, УПИ II -12 Кв.1, 340, УПИ XVII i-1261 Кв.1, 32, 268, 52, 20, Бунгало, 3773, Парцел С Барака, Стопанска Сграда, Имот 322, Вила №5, Вила №5, Музикален Клуб Охрид, 1, 71, 64, Строеж, 8, Люляк 31, Мария Милтенова 7, Междуречна 23, Местност Пръдлювец 062040 Имот 062040, Местност Чеканица , Местност Широко Ливаде , Мухалница 1, 2, Никола Попчовски 6, Павитта 30, Рачо Джамбов 3, 27, Родолюбец 20, Стубеля 53, Сурсувул 15, Тодор Петров 11, 30, УПИ Iv-737.75 , УПИ XLV-1283, Кв.1, В.З Зелин , УПИ XXIV-755, Кв.60 Вилна Зона Зелин, Христо Ботев 9, Цанкинска Воденица , Чеканица 5 Вила, Вила, 16, Вила, 5 Ул.13 Та, Червена Киселица 23, 7, 5, Почивна Станция,
На 14.04.2021 г. /12:46 - 13:16 ч. ; 15:46 - 16:16 ч. / - Ботевград: 003036 , 05815.13.34 , Vi-453, Кв.25а , Ам Хемус Кв.Зелин Кв.13 Пл№1, Божура 14, Ботева Чета 5, Бреза 7, 21, 13, В.З. Чеканица , В.З.Зелин , В.З.Зелин, Ул.4-та 1 , Войкински Вир 33, 9, 29а, 21, Войкински Рът 31, Здравец 36а, Зелин УПИ XxIX -781, Кв.35, 3, Зелин 12-А 25, Зелин-10-А , Зелин-11-А 1, Зелин-13-А 17, 40, 6 Вила, Зелин-14-А 5, 6, Зелин-15-А 24, 17, 22, 2, 10, Зелин-16-А 4, 2 Вила, 52, 7, 5, 42, Зелин-17-А 15, 8, 2, Вила, 9, 10, Зелин-18-А 3, 1, 9, Зелин-19-А 13, Зелин-20-А 15, 3, 10, 20, Зелин-22-А 1 Вила, 22, Зелин-24-А 12, 6 Вила, Зелин-25-А 15, 3, 7, 8, Зелин-26-А 3, 9 Вила, 2, Зелин-30-А 3, 4, Зелин-31-А 27, Зелин-34-А 12, Зелин-35-А 22, Зелин-36-А 8 Къща, 8 Къща, 8 Къща, 8 Къща, 8, 8 Къща, Зелин-37-А , Зелин-38-А 14 Вила, Зелин-4-та 39, 17, 47, 8, Зелин-40-А 19, 21 Вила, Зелин-42-А 6, 8, 22, 26, 38, 34, Зелин-43-А 2, Зелин-5-та 5, 13, 4, 10, 1, 11, 6 Вила, Зелин-6-та 20, 40, 30, 3, 38, Зелин-7-А 23, 11, 6, 18, Зелин-8-А 6, 24, 17, 2, Зелин-9-А 13, 1 Вила, 3, 9, Зелин-А 6, Зелин-Д-Р Асен Златаров 70 Вила, 2б, 70 Вила, Цветарски Център, 1ж, 1а, 29, 21, 70 Вила, 19, 4, 4, 4 Жил.Сграда, 4ж, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 107, 78, 70 Вила, 70 Вила, 74, 70 Вила, 45б, 70 Вила, 70 Вила, 70, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 8, 34, 48, 51 Вила, 43, 40, 70 Вила, 69, 42, 70 Вила, 50, 50, 70 Вила, 36, 70 Вила, 70 Вила, Зелин-Комката 43, 4, 11 Вила, Зелин-Леската 30, 19, 5, 17, 37, Зелин-Средния Път Вила, 1, 2а, 2б, 3, 5а, 21, 8, 7, 2, 44, 68, 8, 35, Зелин-Тодор Петров 18, 6, 40 Вила, Йошовски Трап , Казармен Вила, Кошарата , Курорт Зелин УПИ ІІІ-293, Временна Постройка, 309, 284, 5, Бунгало, 15, 9, 15 Вила, 320, 340, 320, 29, 83, 283, УПИ II -12 Кв.1, 340, УПИ XVII i-1261 Кв.1, 32, 268, 52, 20, Бунгало, 3773, Парцел С Барака, Стопанска Сграда, Имот 322, Вила №5, Вила №5, Музикален Клуб Охрид, 1, 71, 64, Строеж, 8, Люляк 31, Мария Милтенова 7, Междуречна 23, Местност Пръдлювец 062040 Имот 062040, Местност Чеканица , Местност Широко Ливаде , Мухалница 1, 2, Никола Попчовски 6, Павитта 30, Рачо Джамбов 3, 27, Родолюбец 20, Стубеля 53, Сурсувул 15, Тодор Петров 11, 30, УПИ IV-737.75 , УПИ XLV-1283, Кв.1, В.З Зелин , УПИ XXIV-755, Кв.60 Вилна Зона Зелин, Христо Ботев 9, Цанкинска Воденица , Чеканица 5 Вила, Вила, 16, Вила, 5 Ул.13 Та, Червена Киселица 23, 7, 5, Почивна Станция, Почивна Станция,
На 12.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 13.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 14.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / - Ботевград: 1866 Година 7, 13, 9, 5, 1, 11, Васил Левски , Кооперативен Пазар , Кооперативен Пазар Закрит , Освобождение 7, 7, 7, Просвета 2а, 2, 6, Саранск 2, 7, 9, 2, 5, 2б, 4, 5, 2а, 4а, 4-3, 1, 4-2, 4-1, 4а, Стара Планина 1, 1, 4, 2, 1, 2, 3, Трети Март 73, 64, 64, 62, Христо Ботев 6
На 12.04.2021 г. /09:01 - 10:00 ч. / На 16.04.2021 г. /15:30 - 16:30 ч. / - Ботевград: Автомагистрали ЕАД , Витиня
На 17.04.2021 г. /10:01 - 17:16 ч. / - Ботевград: Академик Стоян Романски 41
На 12.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / На 13.04.2021 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 14.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / - Ботевград: Александър Стамболийски 98, 96, Божко Божилов 85, 72, 87, 76, 81, 83, 91, 80, 74, 89, 93, 78, Васил Левски Жск Зора, 23, 26, 28 28, 28, 22, 27, 29, 27, 30, 21, 25, 24, Гробищен Парк , Захари Стоянов 12, 51а, 22, 51, 20, Иван Вазов 76, 70, 25, 22, 29, 86, 6, 26, 78, 84, 5, 21, 28, 23, 74, 27, 80, 72, 82, 24, Опълченска 11, 31, 18, 30, 13, 15, 16, 34, 20, 32, 28а, 17, 14, 27, 12, 10, Орхание 9, 5, Стара Планина 44, 51, 48, 62, 54, 60, 42, 52, 56, 59, 53, 68, 60, 57, 45, 66, 43, 64, 55, 46, 49, 47, 46, 58, 50
На 13.04.2021 г. /09:15 - 16:16 ч. ; 12:15 - 16:16 ч. / На 14.04.2021 г. /12:15 - 16:16 ч. ; 13:15 - 16:16 ч. / На 15.04.2021 г. /09:15 - 16:16 ч. ; 12:15 - 16:16 ч. / На 16.04.2021 г. /12:15 - 16:16 ч. ; 13:15 - 16:16 ч. / - Ботевград: Курорт Зелин
На 12.04.2021 г. /12:15 - 16:16 ч. / - Ботевград: Курорт Зелин ,
На 12.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / На 13.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / На 14.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / На 15.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / На 16.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / - Врачеш: Александър Стамболийски 10, 2, 8, 6, 1, 5, 3, Витиня 31, 21, 10, 26, 34, 29, 20, 13, 15, 12, 33, 38, 9а, 40, 27, 23, 17, 11, 9, 25, 36, 19, 22, 14, 16, 24, 32, Калето 13, 11, 5, 8, 10, 9, 4, 3, 6, 1, Кольо Видин 5, 1, 17, 8, 14, 4а, 12, 6, 2, 9, 7, 15, 4, 21, 11, Освобождение (9-Ти Септемвр 12, Патриарх Евтимий (Д.Гълъбов 34, 32, 27, 37, 40, 33, 36, 35, 43, 38, 30, Славейков (Васил Коларов) 2, Софрони Врачански 1, Трети Март (Иван Гълъбов) 8, 18, 20, Хан Аспарух 3, 1, 4, 2, 5
На 12.04.2021 г. /13:30 - 16:30 ч. / На 13.04.2021 г. /13:30 - 16:30 ч. / На 14.04.2021 г. /13:30 - 16:30 ч. / На 15.04.2021 г. /13:30 - 16:30 ч. / На 16.04.2021 г. /13:30 - 16:30 ч. / - Врачеш: Ален Мак 1, 2, 4, 1а, Бузлуджа 84, 62а, 149, 71, 83, 123, 117, 67, 88, 82, 109, 77, 73, 147, 102, 103, 78, 79, 106, 92, 72, 69, 143, 145, 129, 99, 131, 89, 141, 91, 76, 65, 100, 119, 62, 82а, 101, 105, 68, 74, 127, 96, 115, 53, 86, 70, 80, 104, 75, 90, 133, 81, 85, 151, 94, 66, 97, 64, 111, 93, 87, Гео Милев 1, Гурко 78, 66, 67, 56, 71, 41, 63, 45, 73, 80, 57, 74, 49, 58, 70, 43, 47, 37, 72, 53, 82, 68, Захари Стоянов (Петър Янков 40, 54, 50, 13, 29, 10, 38, 27, 22, 5б, 25, 52, 24, 12, 17, 37, 36, 3, 33, 15, 31, 28, 42, 2, 21, 35, 34, 11, 19, 16, 32, 5а, 20, 5, 18, 23, 30, 1, 44, 48, 7, Иглика 2, 1, 15, 7, 19, 9, 3, 21, 11, 4, Извън Регулация До С. Врачеш , Кв.81 , Кирил И Методий 1, Люляк 10, 1, 3, 12, 6, 2а, 5, 7, 2, Малчика 6, Мургаш 21, 22, 41, 18, 33, 45, 7, 9, 26, 5, 13, 1, 16, 23, 36, 29, 3, 38, 15, 11, 4, 31, 28, 46, 20, 37, 51, 12, 35, 14, 24, 47, 49, 19, 2, Опълченска (Яташка) 2, 3, Осеница , Радовец 2, 1, Розова Долина 8, 14, 11, 5, 3, 7, 13, 25, 17, 10, 21, 15, 23, 19, Стара Планина 12, 3, 7, 21, 6, 10, 18, 28, 30, 25, 26, 1, 14, 16, 24, 5, 19, 9, 11а, 2, 32, 23, 17, 4, 13, 20, 15, 8, Трети Март (Иван Гълъбов) 191а, 182а, 168, 165, 176, 156, 188а, 178, 190, 180, 164, 189, 151, 1980, 214, 181, 155, 161, 162, 196, 166, 153, 207, 206, 173, 175, 195, 158, 154, 197, 152, 205, 174, 215, 160, 188, 216, 186, 208, 231, 184, 179, 169, 199, 225, 193, 157, 142, 227, 159, 201, 210, 163, 146, 177, 148, 221, 194, 172, 212, 218, 144, 200, 182, 167, 149, 170, 171, 204, 183, 150, 187, 213, 223, Чешкоград 2, 6, 10, 1, 8, Шипка 26, 27, 22, 23, 14, 32, 30, 29, 31, 33, 21, 28, 20, 24
На 12.04.2021 г. /12:15 - 16:16 ч. / - Врачеш: Баба Тонка 2, 7, 2а, 3, 1, 6, 8, Баба Тонка 2, 7, 2а, 3, 1, 6, 8, Бузлуджа 12, 29, 30, 21, 18, 7, 24, 36, 34, 38, 10, 32, 17, 5, 20, 27, 9, 31, 22, 25, 19, 28, 13, 15, 23, 11, 14, 16, Бузлуджа 12, 29, 30, 21, 18, 7, 24, 36, 34, 38, 10, 32, 17, 5, 20, 27, 9, 31, 22, 25, 19, 28, 13, 15, 23, 11, 14, 16, Васил Левски 30, 33, 27, 29, 26, 32, 35, 31, Васил Левски 30, 33, 27, 29, 26, 32, 35, 31, Витиня 2, 7, 1, 6, 8, 3, 5, Витиня 2, 7, 1, 6, 8, 3, 5, Оборище 13, 1, 14, 10, 8, 2, 7, 3, 12, 5, 6, Оборище 13, 1, 14, 10, 8, 2, 7, 3, 12, 5, 6, Освобождение (9-Ти Септемвр 5, 6б, 19, 11, 13, 14, 5, 17, 16, 15, 8, 21, 18, 22, 4, 20, 4, 5, 6, 9, 12, 7, Освобождение (9-Ти Септемвр 5, 6б, 19, 11, 13, 14, 5, 17, 16, 15, 8, 21, 18, 22, 4, 20, 4, 5, 6, 9, 12, 7, Отец Пайсий 9, 5, 2, 7, 4, 3, Отец Пайсий 9, 5, 2, 7, 4, 3, Патриарх Евтимий (Д.Гълъбов 48, 47, 53, 55, 42, 41, 58, 50, 46, 39, 56, 51, 56 А, 57, 45, 43, 49, 52, 59, Патриарх Евтимий (Д.Гълъбов 48, 47, 53, 55, 42, 41, 58, 50, 46, 39, 56, 51, 56 А, 57, 45, 43, 49, 52, 59, Преслав 9, Преслав 9, Синчец 2, 5, 3, 4, Синчец 2, 5, 3, 4, Софрони Врачански 8, 6, 9, 5, 3, 7, 2, 4, Софрони Врачански 8, 6, 9, 5, 3, 7, 2, 4, Страншки Рът 2, Страншки Рът 2, Теменуга 9, 5, 11, 7, Теменуга 9, 5, 11, 7, Трети Март (Иван Гълъбов) Сграда Пк - Селянин, Трети Март (Иван Гълъбов) Сграда Пк - Селянин, Цар Освободител( 17 Ятаци) 5, Цар Освободител( 17 Ятаци) 5
На 13.04.2021 г. /09:15 - 16:16 ч. ; 12:15 - 16:16 ч. / На 14.04.2021 г. /12:15 - 16:16 ч. ; 13:15 - 16:16 ч. / На 15.04.2021 г. /09:15 - 16:16 ч. ; 12:15 - 16:16 ч. / На 16.04.2021 г. /12:15 - 16:16 ч. ; 13:15 - 16:16 ч. / - Врачеш: Баба Тонка 2, 7, 2а, 3, 1, 6, 8, Бузлуджа 12, 29, 30, 21, 18, 7, 24, 36, 34, 38, 10, 32, 17, 5, 20, 27, 9, 31, 22, 25, 19, 28, 13, 15, 23, 11, 14, 16, Васил Левски 30, 33, 27, 29, 26, 32, 35, 31, Витиня 2, 7, 1, 6, 8, 3, 5, Оборище 13, 1, 14, 10, 8, 2, 7, 3, 12, 5, 6, Освобождение (9-Ти Септемвр 5, 6б, 19, 11, 13, 14, 5, 17, 16, 15, 8, 21, 18, 22, 4, 20, 4, 5, 6, 9, 12, 7, Отец Пайсий 9, 5, 2, 7, 4, 3, Патриарх Евтимий (Д.Гълъбов 48, 47, 53, 55, 42, 41, 58, 50, 46, 39, 56, 51, 56 А, 57, 45, 43, 49, 52, 59, Преслав 9, Синчец 2, 5, 3, 4, Софрони Врачански 8, 6, 9, 5, 3, 7, 2, 4, Страншки Рът 2, Теменуга 9, 5, 11, 7, Трети Март (Иван Гълъбов) Сграда Пк - Селянин, Цар Освободител( 17 Ятаци) 5
На 16.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / - Врачеш: Георги Бенковски 7, 5, 15, 11, 13, 9, 6, 8, Ивайло 4, 6, 12, 11, 3, 9, 10, 2, 116, 7, 8, Кирил И Методий 7, 4, 5, 8, 14, 2, 6, 10, Оборище 14, 1, Оборище 14, 1, Околчица 6, Околчица 6, Орлово Гнездо 4, 10, 3, 5, 8, 143, 6, 2, Освобождение (9-Ти Септемвр 1, Освобождение (9-Ти Септемвр 1, Райна Княгиня (Вела Пеева) 1, 2, Райна Княгиня (Вела Пеева) 1, 2, Розова Долина 17, Розова Долина 17, Синчец 8, 11, 19, 7, 15, 18, 6, 21, 12, 20, 17, 16, 4а, 10, 14, 13, 9, Синчец 8, 11, 19, 7, 15, 18, 6, 21, 12, 20, 17, 16, 4а, 10, 14, 13, 9, Съединение (Рада Докова) 3, 2, 1, Съединение (Радка Докова) 1, Теменуга 17, Теменуга 17, Теменуга 38, 36, 40, Цар Иван Шишман (М.Найденов 1, 6, 16, 10, 8, 7, 8 8, 22, 24, 4, 5, 20, 2, 14, 3, 13, 12, 26, 11, 23, 9, 18, Цар Освободител( 17 Ятаци) 10, 17, 8, 2, 21, 6, 7, 4, Цар Освободител( 17 Ятаци) 10, 17, 8, 2, 21, 6, 7, 4, Цар Освободител( 17 Ятаци) 48, 23, 30, 51, 21, 26, 49, 17, 28, 38, 18, 56, 50, 31, 27, 135, 16, 42, 12, 40, 39, 20, 24, 22, 45, 52, 14, 29, 36, 43, 35, 44, 46, 53, Шипка 12, 5, 2а, 19, 34, 204, 17, 15, 2, 8, 10, 4, 6, 18а, 13, Явор 12, Явор 12, Ясен 4, 2
На 12.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / - Врачеш: Георги Бенковски 7, 5, 15, 11, 13, 9, 6, 8, Ивайло 4, 6, 12, 11, 3, 9, 10, 2, 116, 7, 8, Кирил И Методий 7, 4, 5, 8, 14, 2, 6, 10, Оборище 14, 1, Оборище 14, 1, Околчица 6, Околчица 6, Орлово Гнездо 4, 10, 3, 5, 8, 143, 6, 2, Освобождение (9-Ти Септемвр 1, Освобождение (9-Ти Септемвр 1, Райна Княгиня (Вела Пеева) 1, 2, Райна Княгиня (Вела Пеева) 1, 2, Розова Долина 17, Розова Долина 17, Синчец 8, 11, 19, 7, 15, 18, 6, 21, 12, 20, 17, 16, 4а, 10, 14, 13, 9, Синчец 8, 11, 19, 7, 15, 18, 6, 21, 12, 20, 17, 16, 4а, 10, 14, 13, 9, Съединение (Рада Докова) 3, 2, 1, Съединение (Радка Докова) 1, Теменуга 17, Теменуга 38, 36, 40, Теменуга 17, Цар Иван Шишман (М.Найденов 1, 6, 16, 10, 8, 7, 8 8, 22, 24, 4, 5, 20, 2, 14, 3, 13, 12, 26, 11, 23, 9, 18, Цар Освободител( 17 Ятаци) 10, 17, 8, 2, 21, 6, 7, 4, Цар Освободител( 17 Ятаци) 10, 17, 8, 2, 21, 6, 7, 4, Цар Освободител( 17 Ятаци) 48, 23, 30, 51, 21, 26, 49, 17, 28, 38, 18, 56, 50, 31, 27, 135, 16, 42, 12, 40, 39, 20, 24, 22, 45, 52, 14, 29, 36, 43, 35, 44, 46, 53, Шипка 12, 5, 2а, 19, 34, 204, 17, 15, 2, 8, 10, 4, 6, 18а, 13, Явор 12, Явор 12, Ясен 4, 2
На 14.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / - Врачеш: Георги Бенковски 7, 5, 15, 11, 13, 9, 6, 8, Ивайло 4, 6, 12, 11, 3, 9, 10, 2, 116, 7, 8, Кирил И Методий 7, 4, 5, 8, 14, 2, 6, 10, Оборище 14, 1, Оборище 14, 1, Околчица 6, Околчица 6, Орлово Гнездо 4, 10, 3, 5, 8, 143, 6, 2, Освобождение (9-Ти Септемвр 1, Освобождение (9-Ти Септемвр 1, Райна Княгиня (Вела Пеева) 1, 2, Райна Княгиня (Вела Пеева) 1, 2, Розова Долина 17, Розова Долина 17, Синчец 8, 11, 19, 7, 15, 18, 6, 21, 12, 20, 17, 16, 4а, 10, 14, 13, 9, Синчец 8, 11, 19, 7, 15, 18, 6, 21, 12, 20, 17, 16, 4а, 10, 14, 13, 9, Съединение (Рада Докова) 3, 2, 1, Съединение (Радка Докова) 1, Теменуга 17, Теменуга 38, 36, 40, Теменуга 17, Цар Иван Шишман (М.Найденов 1, 6, 16, 10, 8, 7, 8 8, 22, 24, 4, 5, 20, 2, 14, 3, 13, 12, 26, 11, 23, 9, 18, Цар Освободител( 17 Ятаци) 48, 23, 30, 51, 21, 26, 49, 17, 28, 38, 18, 56, 50, 31, 27, 135, 16, 42, 12, 40, 39, 20, 24, 22, 45, 52, 14, 29, 36, 43, 35, 44, 46, 53, Цар Освободител( 17 Ятаци) 10, 17, 8, 2, 21, 6, 7, 4, Цар Освободител( 17 Ятаци) 10, 17, 8, 2, 21, 6, 7, 4, Шипка 12, 5, 2а, 19, 34, 204, 17, 15, 2, 8, 10, 4, 6, 18а, 13, Явор 12, Явор 12, Ясен 4, 2
На 13.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / На 15.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / - Врачеш: Георги Бенковски 7, 5, 15, 11, 13, 9, 6, 8, Ивайло 4, 6, 12, 11, 3, 9, 10, 2, 116, 7, 8, Кирил И Методий 7, 4, 5, 8, 14, 2, 6, 10, Оборище 14, 1, Оборище 14, 1, Околчица 6, Околчица 6, Орлово Гнездо 4, 10, 3, 5, 8, 143, 6, 2, Освобождение (9-Ти Септемвр 1, Освобождение (9-Ти Септемвр 1, Райна Княгиня (Вела Пеева) 1, 2, Райна Княгиня (Вела Пеева) 1, 2, Розова Долина 17, Розова Долина 17, Синчец 8, 11, 19, 7, 15, 18, 6, 21, 12, 20, 17, 16, 4а, 10, 14, 13, 9, Синчец 8, 11, 19, 7, 15, 18, 6, 21, 12, 20, 17, 16, 4а, 10, 14, 13, 9, Съединение (Рада Докова) 3, 2, 1, Съединение (Радка Докова) 1, Теменуга 38, 36, 40, Теменуга 17, Теменуга 17, Цар Иван Шишман (М.Найденов 1, 6, 16, 10, 8, 7, 8 8, 22, 24, 4, 5, 20, 2, 14, 3, 13, 12, 26, 11, 23, 9, 18, Цар Освободител( 17 Ятаци) 48, 23, 30, 51, 21, 26, 49, 17, 28, 38, 18, 56, 50, 31, 27, 135, 16, 42, 12, 40, 39, 20, 24, 22, 45, 52, 14, 29, 36, 43, 35, 44, 46, 53, Цар Освободител( 17 Ятаци) 10, 17, 8, 2, 21, 6, 7, 4, Цар Освободител( 17 Ятаци) 10, 17, 8, 2, 21, 6, 7, 4, Шипка 12, 5, 2а, 19, 34, 204, 17, 15, 2, 8, 10, 4, 6, 18а, 13, Явор 12, Явор 12, Ясен 4, 2
На 14.04.2021 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 15.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / На 16.04.2021 г. /09:01 - 16:16 ч. / - Новачене, Общ. Ботевград: Ангел Кънчев 4, 7, 2, 5, Ген.Скобелев 26, 28, 22, 14, 30, 24, 20, 7, 16, 3, 2, 7, 6, Георги Бенковски 31, 24, Искър 5, 9, 1, 15, 13, 17, 11, 3, Кубрат (Христо Ветовски) 20, 3, 4, 2, 8, 12, Любен Каравелов 23, 26, 11а, 6, 17, 9, 20, 11, 4, 7, 3, 15, 1, 12а, 8, 19, 22, 14, 24, 15, 13, 21, Оборище 2, Паисий 19, 17, 20, 9, 6, 26, 8, 14, 15, 7, 10, 23, 4, 2, 16, 24, 12, 3, 22, 21, Панайот Волов 5, 6, 3, Петко Войвода (Иван Гешков) 9, Седма 5, 1, 14, 5, 10, 6, 4, 7, 2, 3, 12, Стара Планина 3, Филип Тотьо (Тодор Доков) 4, 18, 35, 29, 23, 25, 39, 24, 16, 20, 22, 2, 45, 8, 37
На 15.04.2021 г. /09:31 - 16:16 ч. / - Новачене, Общ. Ботевград: Извън Регулацията Вила, Местност Камен Дол , Павилион
На 12.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / На 13.04.2021 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 14.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / На 15.04.2021 г. /09:01 - 16:16 ч. / На 16.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / - Радотина: Никола Богданин 2, Пи №055008 , УПИ XvII i-50, Кв.39 , Вила, Къща
На 15.04.2021 г. /09:31 - 16:16 ч. / - Рашково: Махала Белчово Къща, Махала Габровница Вила, Къща, Вила, Къща, 6, 0, Къща
На 12.04.2021 г. /13:01 - 16:30 ч. / На 13.04.2021 г. /13:01 - 16:30 ч. / На 14.04.2021 г. /13:01 - 16:30 ч. / На 15.04.2021 г. /13:01 - 16:30 ч. / На 16.04.2021 г. /13:01 - 16:30 ч. / - Скравена: 11-та 30, 13, 15а, 13-та 7, 15-та 2, 3-та 42, 8-Ма 7 Вила, Вилна Зона Лозята Вила, 5

Община Правец
На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Видраре: 157, Кв. 13, Сграда Кметство , Іі Кв. 26, Лъга , Махала Градище , Махала Джамбазите , Махала Кленака , Махала Ликовци В Землището На Стр. Полигон, Махала Мусатете Къща, Махала Печор , Махала Пешната Лъка Къща, Махала Раздолата , Махала Свин Дол , Махала Семкова Къща, Махала Сечковци , Махала Станчовец , Махала Черни Връх , Печор , Пи-083145 М.Мариновото , Сграда, Вила, ТП, Къща, Вила, ТП,
На 12.04.2021 г. /10:01 - 10:16 ч. ; 13:01 - 14:16 ч. / - Видраре: Лъга , Махала Печор , Печор
На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Джурово: Васил Левски 2, 4, 6, 1, 5, 3, 14, 7, 13, Волга 2, 6, 4, 1, Вутьо Миков 39, 35, 28, 32, 30, 3, 9, 2, 5, 13, 14, 29, 15, 18, 20, 11, 25, 19, 10, 16, 21, Генерал Гурко 3, 1, Генерал Елис 10, 5, 7, Георги Димитров 10, 9, 6, 1, 11, 8, 7, 2, 5, 3, 4, 13, 25, 13 3, 50, 38, 14, 29, 40, 17, 13 2, 53, 37, 43, 44, 23, 16, 21, 36, 13 1, 30, 19, 26, 32, 47, 41, 13, 46, 12, 20, 52, 42, 55, 13 4, 27, 45, Гошо Воденичаров 15, Девети Септември 13, 47, 34, 48, 10, 23, 58, 36, 29, 40, 27, 22, 5, 1, 14, 3, 44, 37, 50, 2, 11, 38, 54, 46, 31, 8, 16, 42, 17, 41, 4, 33, 6, 35, 56, 7, 15, 21, 9, Димитър Грънчаров 15, 16 Училище, 11, 10, 30, 38, 14, 3, 24, 17, 7, 18, 36, 22, 28, 32, 20, 2, 13, 8, 34, 4, 21, Иван Мицев 17, 5, 7, 19, 11, 27, 4, 12, 10, 2, 6, Иван Яковенко 4, Камилче 5, 9, 1, 3, 7, 11, Капитан П.Стайков 16, 20, 14, 3, 22, 18, 2, 24, 28, Малък Искър 2, 4, 3, 10, Матю Воденичаров 42, 44, 19, 14, 23, 25, 29, 22, 13, 15, 41, 30, 10, 11, 9 Къща, 41а, 18, 16, 34, 15а, 6, 8, 9, 1, 11, 3, 7, 5, Махала Герановица 1а Къща, 1 Къща, Къща, 11, 12б, ТП, Къща, Махала Камилче Къща, Мико Лаков 2, 14, 4, 6, 3, 22, 24, 20, 16, 28, 26, Млада Гвардия 2, Нератовице 11, 7, 8, 13, 4, Отряд Бенковски 6, 14, 5, 16, 1, 3, Павел Корчагин 2, 8, 4, 7, 5, 3, 1, 9, Петър Томов 1, 16, 2, 6, Първи Май 2, 1, Септемврийци 15, 4, 13, Стара Планина 6, 9, 7, Тодор Христов 2, УПИ II i.Кв.2 , Чавдарци 36, 34, 2, 26, 6, 12, 18, 20, 24, 15, 19, 32, 8, 28, 1, 22, 33, 17, 16, 5, 30, 10, 4, 14, 38, Червена Армия 4, 1, 3, 2, Юрий Гагарин 1, 6, 2, 5, 4, ТП, ТП, ТП, ТП, ТП
На 12.04.2021 г. /10:01 - 10:16 ч. ; 13:01 - 14:16 ч. / - Джурово: Генерал Елис 5, 7, Георги Димитров 13, Гошо Воденичаров 15, Димитър Грънчаров 15, 16 Училище, 11, 10, 30, 38, 14, 3, 24, 17, 7, 18, 36, 22, 28, 32, 20, 2, 13, 8, 34, 4, 21, Матю Воденичаров 42, 44, 19, 14, 23, 25, 29, 22, 13, 15, 41, 30, 10, 11, 9 Къща, 41а, 18, 16, 34, 15а, 6, 8, 9, 1, 11, 3, 7, 5, Махала Герановица 1а Къща, 1 Къща, Къща, 11, 12б, ТП, Къща, Нератовице 7, 8, 13, 4, Отряд Бенковски 1, 3, Павел Корчагин 2, 8, 4, 7, 5, 3, 1, 9, УПИ II i.Кв.2 , ТП, ТП
На 12.04.2021 г. /10:01 - 14:16 ч. / - Джурово: Махала Герановица ТП,
На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Джурово: М.Беляновец Кв.9 УПИ Vііі , Махала Беляновец ТП, Къща, Къща, Махала Мечи Трън Къща, Махала Отявец Къща
На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Калугерово, Общ. Правец: Кирик , Махала Бундаците , Махала Венчарете , Махала Връбчовци Вила, Махала Габрика Мтп, Мтп, Махала Димитровци Къща, Махала Дола , Махала Златовци Къща, Махала Кардашица , Махала Костадиновец Къща, Махала Репавище , Махала Рударец Къща, Махала Свин Дол , Махала Смесите , Махала Стайковци , Махала Трънето , Махала Чекотин Къща, Упи-Хі-8, Кв.4 , ТП, ТП, Стопанска Сграда, Къща, ТП
На 12.04.2021 г. /10:01 - 10:16 ч. ; 13:01 - 14:16 ч. / На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Манаселска Река: М. Генчовци Екатте 46961, Махала Буджов Дол , Махала Вила Манаселски Мост , Махала Гараж , Махала Гола Могила , Махала Долна Липа , Махала Драгоица , Махала Липа , Махала Печор , Махала Смолевица Къща, Махала Череша , Махала Чульовци Къща, Вила, Укопете ,
На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Осиковица: Махала 57 Км Ам Хемус , Махала Балинска Къща, Махала Баренска Къща, Махала Вельовци Къща, Махала Витьовци , Махала Владовци Къща, Махала Войновци Жилищна Сграда, Бунгало, Къща, Махала Вълчиновци , Махала Габрика Къща, Махала Гетовци Къща, Махала Господарска Вила, Стопанска Постройка, Махала Дачовци , Махала Дрена Къща, Махала Кратунете Къща, Мтп, Махала Манастира , Махала Манговци , Махала Робовица , Махала Стойковци , Махала Цековци Къща, Махала Чифлика , Махала Ямата , ТП, Къща, Къща, ТП, Къща, ТП
На 12.04.2021 г. /10:01 - 10:16 ч. ; 13:01 - 14:16 ч. / - Осиковица: Махала 57 Км Ам Хемус , Махала Вельовци Къща, Махала Владовци Къща, Махала Вълчиновци , Махала Кратунете
На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Осиковска Лакавица: Бостанището , Луковешки Дол 117001, М.Гайдарско , Махала Гроздене Мтп, Къща, Махала Драйчовци , Махала Нанковска , Махала Рачовци Къща, Общ. Правец, Ам Хемус , П-Л Vi-61, Кв.5 , Мтп, Къща, ТП, Мах.Кръстьовци
На 14.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. ; 13:31 - 15:16 ч. / - Правец: Бор Канцелария Социални Грижи, Васил Левски ТП, 70, 66, Сборен, 56 Сборен, 93, 68, 91, 60, 62, 89, Вълко Цолов 2, 4, Генерал Раух 1, Младост 6, 2, 4, 11, 1, 9, 3, Никола Проданов 5, 12, 10, 2, 3, 6, 7, 1, Трети Март Пешеходна Зона, 29 5, 29 4, 4, Цветко Вълков 3, 8, 11, 5, 6, 7, 9, 5
На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Правец: Елосов Дол , Махала Дивчов Рът Къща, 104, Махала Драганско Къща, Махала Дръвница Къща, Махала Манастирица ТП, Къща, 1, 1 Временен Строителен Обект, Махала Правешки Ханове , Местност Елисов Рът Ограда, Средора
На 12.04.2021 г. /13:16 - 14:16 ч. / - Правец: Трети Март Рум
На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Правешка Лакавица: 001626 , Бивш Стопански Двор , Голямата Ливада , М.Петковичина ПИ 002588, Махала Церица , Къща, Мтп, Къща, *0*, Вила, ТП
На 12.04.2021 г. /10:01 - 10:16 ч. ; 13:01 - 14:16 ч. / На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Равнище: 000809, М. Семковци , I Кв.29 , XVII -290, Кв.46 , Мах. Грозьов Дол , Махала Големанско , УПИ II -196 Кв.8 , УПИ II i-181 Кв.27 , УПИ Iv-327 Кв. 30 , УПИ XII -85 , Къща, Мтп, ТП, Къща, Вила, Фурна, Стопанска Сграда, ТП, ТП, Къща
На 12.04.2021 г. /10:01 - 14:16 ч. / - Равнище: XvII -290, Кв.46 , Мах. Грозьов Дол , Къща, Мтп, ТП, Къща
На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Своде: Махала Бакова Могила , Махала Борова Шума , Махала Бурньовица , Махала Венеца , Махала Габриците , Махала Курман Къща, Махала Лъга 1, Махала Преход Къща, Махала Требеш , Махала Усоето , Махала Чуклата , Махала Чукльовци

Община Етрополе
На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Брусен, Общ. Етрополе: 229001 Вр.Стр.Обект, II , Кв.1 , Кладевски Дол 13, Махала Бобища Къща, Махала Гарсовец , Махала Дупковец , Махала Нейков Дол , Махала Радов Дол , УПИ VI-154 Кв 21 , Вила, Къща, Къща, Вила
На 12.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / На 13.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / На 14.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / На 15.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / На 16.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / - Етрополе: 033119 , Вранащица 48, 25, 63, Къща, 42
На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Етрополе: Местност Равнище , Равнището , ТП 1
На 12.04.2021 г. /09:30 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Етрополе: Ф-Ма Медикет , Ф-Ма Медикет
На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Лопян: 005034 , 061026 , В.З.Лопян, Кв.6 , Васил Левски 2, 1, Втора 1, 3, 5, Георги Димитров 4, 5, 6, 12, 10, 8, 14, Георги Михайлов 13, 21, 16, 297, 19, 2, 14, 4, 18, 5, 10, 1, 17, 11, 23, 3, 8, 15, 7, 6, Девети Май 6, 9, 7, 5, 1, 3, 2, 4, Девети Септември 5, 7, 1, 3, Йончо Ботев 15, 27, 11, 13, 21, 9, 32, 5, 7, 19, 17, 18, 16, 14, 12, 33, 29, Калина Вескова 8, 2, 28, 18, 6, 4, 24, 26, 1, 10, 12, Кв.6, УПИ 6-22, Вилна Зона , Ленин 4, 6, 3, 2, Махала Черешовица Вила, Къща, Местност Растака Къща, Местност Черешова 7, 28, 27, 24, 25, 22, Никола Михайлов 22, 28 \, 8, 5, 16, 4, 14, 7, 32, 20, 44, 11, 34, 24, 30, 6, 12, 10, 18, 38, 42, 238, 276, 310, 123, 234, 246, 302, 236, 228, 121, 111, 262, 274, 308, 105, 264, 119, 296, 286, 113, 280, 127, 244, 258, 125, 107, 250, 230, 131, 294, 260, 254, 129, 312, 284, 232, 242, 252, 266, 278, 256, 282, 272, 133, 248, 304, 101, 85, 69, 210, 186, 71, 81, 200, 93, 83, 222, 202, 172, 178, 182, 192, 170, 99, 162, 176, 208, 67, 216, 220, 65, 95, 77, 59, 61, 226, 103, 218, 212, 174, 75, 180, 63, 87, 204, 79, 57, 97, 224, 190, 184, 206, 196, 54, 68, 120, 74, 126, 138, 158, 140, 43, 48, 128, 122, 98, 27, 104, 112, 21, 156, 162, 134, 76, 150, 86, 124, 50, 66, 52, 116, 90, 84, 144, 152, 64, 106, 41, 94, 82, 25, 33, 23, 7, 114, 35, 45, 130, 80, 56, 142, 110, 88, 146, 136, 13, 49, 78, 72, 92, 15, 148, 108, 96, 37, 160, 60, 154, 100, 102, Никола П.Цановски 2, Пета 1, 6, 4, 2, Планинско Цвете 1 Вила, 1, 3, Първа 1, 3, Свещи Плаз 5, 3, 2, Седма 111, 109, Трета 12, 1, 4, 8, 2, 3, 10, УПИ І-211, Кв.29 , Христо Ботев 10, 6, 22, 4, 2, 12, 3, 14, 18, 1, 16, 5, 20, Цвятко Янков 23, 27, 21, 13, 11, 149, 19, 17, 25, 94, 117, 82, 121, 119, 92, 139, 84, 151, 131, 149, 80, 78, 155, 133, 153, 115, 125, 86, 145, 123, 137, 127, 143, 88, 12, 107, 101, 40, 37, 43, 56, 91, 2, 76, 65, 61, 63, 89, 71, 109, 22, 79, 42, 16, 48, 31, 54, 103, 87, 24, 6, 93, 8, 70, 75, 64, 81, 4, 41, 10, 44, 83, 85, 33, 73, 50, 39, 77, 38, 53, 67, 46, 68, 99, 105, 30, 69, 29, 111, 28, 14, 59, Четвъра 3, 5, 7, Вили
На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Лъга: Местност Пашовото Пл.№2, К.Р-Н 919, Къща, Вила, Къща
На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Лъга
На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Малки Искър: Къща
На 13.04.2021 г. /09:30 - 10:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ - Малки Искър: Къща, Къща
На 12.04.2021 г. /13:30 - 16:00 ч. / - Оселна, Общ. Етрополе: Вила

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (39)

Какво мислите за военното нахлуване на Русия в Украйна

Анкета » коментари (39)

Какво мислите за военното нахлуване на Русия в Украйна

отговори
Абсолютен акт на агресия от Путин и нарушаване на международното право (727)
70% Complete
Русия не е виновна, Украйна и Западът предизвикаха реакцията на Москва (1738)
70% Complete
Напрежението ескалира, но скоро ще спадне, светът не може да си позволи такава война (104)
70% Complete
Голяма грешка на Путин, това ще е краят му (95)
70% Complete
Нека не бързаме с изводите, дано всичко приключи скоро (339)
70% Complete