Събота, 9 Декември 2023, 04:13

Планови прекъсвания на тока в общините Ботевград, Правец и Етрополе за периода 26-29 април

25 Април 2021, 08:11
(0) (1)
Ботевград - Новини
Прочетена: 844


Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 26 април – 29 април 2021г., включително:

Община Ботевград
На 26.04.2021 г. /09:31 - 09:45 ч./ - Ботевград: 003036 , 05815.13.34 , Vi-453, Кв.25а , Ам Хемус Кв.Зелин Кв.13 Пл. №1, Божура 14, Ботева Чета 5, Бреза 7, 21, 13, В.З. Чеканица , В.З. Зелин , В.З. Зелин, Ул.4-та 1 , Войкински Вир 33, 9, 29а, 21, Войкински Рът 31, Здравец 36а, Зелин УПИ XXIX-781, Кв.35, 3, Зелин 12-А 25, Зелин-10-А , Зелин-11-А 1, Зелин-13-А 17, 40, 6 Вила, Зелин-14-А 5, 6, Зелин-15-А 24, 17, 22, 2, 10, Зелин-16-А 4, 2 Вила, 52, 7, 5, 42, Зелин-17-А 15, 8, 2, Вила, 9, 10, Зелин-18-А 3, 1, 9, Зелин-19-А 13, Зелин-20-А 15, 3, 10, 20, Зелин-22-А 1 Вила, 22, Зелин-24-А 12, 6 Вила, Зелин-25-А 15, 3, 7, 8, Зелин-26-А 3, 9 Вила, 2, Зелин-30-А 3, 4, Зелин-31-А 27, Зелин-34-А 12, Зелин-35-А 22, Зелин-36-А 8 Къща, 8 Къща, 8 Къща, 8 Къща, 8, 8 Къща, Зелин-37-А , Зелин-38-А 14 Вила, Зелин-4-та 39, 17, 47, 8, Зелин-40-А 19, 21 Вила, Зелин-42-А 6, 8, 22, 26, 38, 34, Зелин-43-А 2, Зелин-5-та 5, 13, 4, 10, 1, 11, 6 Вила, Зелин-6-та 20, 40, 30, 3, 38, Зелин-7-А 23, 11, 6, 18, Зелин-8-А 6, 24, 17, 2, Зелин-9-А 13, 1 Вила, 3, 9, Зелин-А 6, Зелин-Д-Р Асен Златаров 70 Вила, 2б, 70 Вила, Цветарски Център, 1ж, 1а, 29, 21, 70 Вила, 19, 4, 4, 4 Жил.Сграда, 4ж, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 107, 78, 70 Вила, 70 Вила, 74, 70 Вила, 45б, 70 Вила, 70 Вила, 70, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 8, 34, 48, 51 Вила, 43, 40, 70 Вила, 69, 42, 70 Вила, 50, 50, 70 Вила, 36, 70 Вила, 70 Вила, Зелин-Комката 43, 4, 11 Вила, Зелин-Леската 30, 19, 5, 17, 37, Зелин-Средния Път Вила, 1, 2а, 2б, 3, 5а, 21, 8, 7, 2, 44, 68, 8, 35, Зелин-Тодор Петров 18, 6, 40 Вила, Йошовски Трап , Казармен Вила, Кошарата , Курорт Зелин УПИ Ііі-293, Временна Постройка, 309, 284, 5, Бунгало, 15, 9, 15 Вила, 320, 340, 320, 29, 83, 283, УПИ Ii-12 Кв.1, 340, УПИ Xviii-1261 Кв.1, 32, 268, 52, 20, Бунгало, 3773, Парцел С Барака, Стопанска Сграда, Имот 322, Вила №5, Вила №5, Музикален Клуб Охрид, 1, 71, 64, Строеж, 8, Люляк 31, Мария Милтенова 7, Междуречна 23, Местност Пръдлювец 062040 Имот 062040, Местност Чеканица , Местност Широко Ливаде , Мухалница 1, 2, Никола Попчовски 6, Павитта 30, Рачо Джамбов 3, 27, Родолюбец 20, Стубеля 53, Сурсувул 15, Тодор Петров 11, 30, УПИ IV-737.75 , УПИ XLV-1283, Кв.1, В.З Зелин , УПИ XXIV-755, Кв.60 Вилна Зона Зелин, Христо Ботев 9, Цанкинска Воденица , Чеканица 5 Вила, Вила, 16, Вила, 5 Ул.13 Та, Червена Киселица 23, 7, 5, Почивна Станция, Почивна Станция, Вила
На 26.04.2021 г. /09:31 - 14:16 ч./ - Ботевград: 003036 , 05815.13.34 , VI-453, Кв.25а , Ам Хемус Кв.Зелин Кв.13 Пл№1, Божура 14, Ботева Чета 5, Бреза 7, 21, 13, В.З. Чеканица , В.З. Зелин , В.З. Зелин, Ул.4-та 1 , Войкински Вир 33, 9, 29а, 21, Войкински Рът 31, Здравец 36а, Зелин УПИ XXIX-781, Кв.35, 3, Зелин 12-А 25, Зелин-10-А , Зелин-11-А 1, Зелин-13-А 17, 40, 6 Вила, Зелин-14-А 5, 6, Зелин-15-А 24, 17, 22, 2, 10, Зелин-16-А 4, 2 Вила, 52, 7, 5, 42, Зелин-17-А 15, 8, 2, Вила, 9, 10, Зелин-18-А 3, 1, 9, Зелин-19-А 13, Зелин-20-А 15, 3, 10, 20, Зелин-22-А 1 Вила, 22, Зелин-24-А 12, 6 Вила, Зелин-25-А 15, 3, 7, 8, Зелин-26-А 3, 9 Вила, 2, Зелин-30-А 3, 4, Зелин-31-А 27, Зелин-34-А 12, Зелин-35-А 22, Зелин-36-А 8 Къща, 8 Къща, 8 Къща, 8 Къща, 8, 8 Къща, Зелин-37-А , Зелин-38-А 14 Вила, Зелин-4-та 39, 17, 47, 8, Зелин-40-А 19, 21 Вила, Зелин-42-А 6, 8, 22, 26, 38, 34, Зелин-43-А 2, Зелин-5-та 5, 13, 4, 10, 1, 11, 6 Вила, Зелин-6-та 20, 40, 30, 3, 38, Зелин-7-А 23, 11, 6, 18, Зелин-8-А 6, 24, 17, 2, Зелин-9-А 13, 1 Вила, 3, 9, Зелин-А 6, Зелин-Д-Р Асен Златаров 70 Вила, 2б, 70 Вила, Цветарски Център, 1ж, 1а, 29, 21, 70 Вила, 19, 4, 4, 4 Жил.Сграда, 4ж, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 107, 78, 70 Вила, 70 Вила, 74, 70 Вила, 45б, 70 Вила, 70 Вила, 70, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 8, 34, 48, 51 Вила, 43, 40, 70 Вила, 69, 42, 70 Вила, 50, 50, 70 Вила, 36, 70 Вила, 70 Вила, Зелин-Комката 43, 4, 11 Вила, Зелин-Леската 30, 19, 5, 17, 37, Зелин-Средния Път Вила, 1, 2а, 2б, 3, 5а, 21, 8, 7, 2, 44, 68, 8, 35, Зелин-Тодор Петров 18, 6, 40 Вила, Йошовски Трап , Казармен Вила, Кошарата , Курорт Зелин УПИ ІІІ-293, Временна Постройка, 309, 284, 5, Бунгало, 15, 9, 15 Вила, 320, 340, 320, 29, 83, 283, УПИ II-12 Кв.1, 340, УПИ XVIII-1261 Кв.1, 32, 268, 52, 20, Бунгало, 3773, Парцел С Барака, Стопанска Сграда, Имот 322, Вила №5, Вила №5, Музикален Клуб Охрид, 1, 71, 64, Строеж, 8, Люляк 31, Мария Милтенова 7, Междуречна 23, Местност Пръдлювец 062040 Имот 062040, Местност Чеканица , Местност Широко Ливаде , Мухалница 1, 2, Никола Попчовски 6, Павитта 30, Рачо Джамбов 3, 27, Родолюбец 20, Стубеля 53, Сурсувул 15, Тодор Петров 11, 30, УПИ Iv-737.75 , УПИ XLV-1283, Кв.1, В.З Зелин , УПИ Xxiv-755, Кв.60 Вилна Зона Зелин, Христо Ботев 9, Цанкинска Воденица , Чеканица 5 Вила, Вила, 16, Вила, 5 Ул.13 Та, Червена Киселица 23, 7, 5, Почивна Станция, Вила
На 26.04.2021 г. /13:31 - 14:16 ч./ - Ботевград: 003036 , 05815.13.34 , VI-453, Кв.25а , Ам Хемус Кв.Зелин Кв.13 Пл№1, Божура 14, Ботева Чета 5, Бреза 7, 21, 13, В.З. Чеканица , В.З. Зелин , В.З. Зелин, Ул.4-та 1 , Войкински Вир 33, 9, 29а, 21, Войкински Рът 31, Здравец 36а, Зелин УПИ XXIX-781, Кв.35, 3, Зелин 12-А 25, Зелин-10-А , Зелин-11-А 1, Зелин-13-А 17, 40, 6 Вила, Зелин-14-А 5, 6, Зелин-15-А 24, 17, 22, 2, 10, Зелин-16-А 4, 2 Вила, 52, 7, 5, 42, Зелин-17-А 15, 8, 2, Вила, 9, 10, Зелин-18-А 3, 1, 9, Зелин-19-А 13, Зелин-20-А 15, 3, 10, 20, Зелин-22-А 1 Вила, 22, Зелин-24-А 12, 6 Вила, Зелин-25-А 15, 3, 7, 8, Зелин-26-А 3, 9 Вила, 2, Зелин-30-А 3, 4, Зелин-31-А 27, Зелин-34-А 12, Зелин-35-А 22, Зелин-36-А 8 Къща, 8 Къща, 8 Къща, 8 Къща, 8, 8 Къща, Зелин-37-А , Зелин-38-А 14 Вила, Зелин-4-та 39, 17, 47, 8, Зелин-40-А 19, 21 Вила, Зелин-42-А 6, 8, 22, 26, 38, 34, Зелин-43-А 2, Зелин-5-та 5, 13, 4, 10, 1, 11, 6 Вила, Зелин-6-та 20, 40, 30, 3, 38, Зелин-7-А 23, 11, 6, 18, Зелин-8-А 6, 24, 17, 2, Зелин-9-А 13, 1 Вила, 3, 9, Зелин-А 6, Зелин-Д-Р Асен Златаров 70 Вила, 2б, 70 Вила, Цветарски Център, 1ж, 1а, 29, 21, 70 Вила, 19, 4, 4, 4 Жил.Сграда, 4ж, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 107, 78, 70 Вила, 70 Вила, 74, 70 Вила, 45б, 70 Вила, 70 Вила, 70, 70 Вила, 70 Вила, 70 Вила, 8, 34, 48, 51 Вила, 43, 40, 70 Вила, 69, 42, 70 Вила, 50, 50, 70 Вила, 36, 70 Вила, 70 Вила, Зелин-Комката 43, 4, 11 Вила, Зелин-Леската 30, 19, 5, 17, 37, Зелин-Средния Път Вила, 1, 2а, 2б, 3, 5а, 21, 8, 7, 2, 44, 68, 8, 35, Зелин-Тодор Петров 18, 6, 40 Вила, Йошовски Трап , Казармен Вила, Кошарата , Курорт Зелин УПИ Ііі-293, Временна Постройка, 309, 284, 5, Бунгало, 15, 9, 15 Вила, 320, 340, 320, 29, 83, 283, УПИ Ii-12 Кв.1, 340, УПИ Xviii-1261 Кв.1, 32, 268, 52, 20, Бунгало, 3773, Парцел С Барака, Стопанска Сграда, Имот 322, Вила №5, Вила №5, Музикален Клуб Охрид, 1, 71, 64, Строеж, 8, Люляк 31, Мария Милтенова 7, Междуречна 23, Местност Пръдлювец 062040 Имот 062040, Местност Чеканица , Местност Широко Ливаде , Мухалница 1, 2, Никола Попчовски 6, Павитта 30, Рачо Джамбов 3, 27, Родолюбец 20, Стубеля 53, Сурсувул 15, Тодор Петров 11, 30, УПИ Iv-737.75 , УПИ Xlv-1283, Кв.1, В.З Зелин , УПИ Xxiv-755, Кв.60 Вилна Зона Зелин, Христо Ботев 9, Цанкинска Воденица , Чеканица 5 Вила, Вила, 16, Вила, 5 Ул.13 Та, Червена Киселица 23, 7, 5, Почивна Станция, Почивна Станция, Вила
На 29.04.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./ - Гурково, Общ. Ботевград: Пи №027070 , Рударка 15,
На 27.04.2021 г. /09:31 - 14:16 ч./ - Гурково, Общ. Ботевград: Пи №027070 , Рударка 15, УПИ Хіv-191, Кв.48 , ТП
На 27.04.2021 г. /09:31 - 14:16 ч./ - Краево: Махала Маринков Рът , Махала Славополе Къща, УПИ III-25 Кв. 4 ,
На 27.04.2021 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Новачене, Общ. Ботевград: III-709, Кв.38 , Аспарух 3, 9, 25, 18, 17, 14, 21, 4, 13, 11, 8, 16, 6, 5, 23, 15, 19, 12, 10, Безименна 2, Борис I (Методи Антонов) 2, 13, 21, 16, 10, 14, 17, 8, 12, 7, 4, 3, 15, Васил Друмев 14, 1, 2, 6, 8, 4, Васил Петлешков 5, 7, 9, 11, 2, 1, 3, Гео Милев 8, 3, 5, 2, 1, 6, 7, 10, 4, Георги Бенковски 21, 22, 20, 5, 3, 2, 6, 6, 14, 23, 25, 10, 4, 9, 19, 15, 16, 17, 1, 12, 11, 7, Георги С. Раковски (Р.Доков 42, 70, 15, 38, 23, 24, 64, 68, 18, 29, 34, 10, 35, 19, 31, 26, 3, 36, 30, 66, 33, 22, 44, 40, 32, 28, 11, 25, 21, 58, 20, 60, 54, Гурко 1, 2, 3, Дондуков 10, Дунав 8, 5, 1, 6, Евлоги Георгиев 1, 10, 6, 16, 5, 11, 7, 8, Захари Стоянов (Тодор Томов 10, 33, 22, 23, 48, 30, 40, 6, 44, 1, 36, 2, 39, 14, 35, 42, 43, 5, 12, 9, 45, 25, 19, 17, 16, 32, 7, 46, 27, 26, 15, 28, 8, 20, 3, 4, 29, Ивайло 1, 8, 2, 6, 4, Извън Регулацията , Извън Регулацията Вила, Кубрат (Христо Ветовски) 18, 9, 11, Любен Каравелов 36, 35, 40, 28, 29, 34, 25, 27, 42, 27, 46, 38, 44, 39, 32, 30, 34, 26, 31, Медвен 3, 18, Московска 4, Никола Й.Вапцаров 13, 4, 2, 6, 8, 5, 5, 7, 6, 10, Новаченка (Филип Кръстев) 4, Оборище 16, 15, 20, 1, 2, 17, 9, 21, 5, 3, 13, 19, 6, 11, 7, 10, 18, Опълченска 4, 11, 1, 5, 9, 7, 6, 13, 3, 10, 12, Осма 1, Пенчо Славейков 4, 2, 7, 3, 5, 1, 10, 6, Петко Войвода (Иван Гешков) 9, 33, 13, 25, 20, 15, 31, 19, 22, 65, 6, 8, 4, 14, 10, 21, 27, 61, 35, 32, 17, 3, 11, 12, 6, 3, 7, 28, 7а, 3, 2, 16, 39, 29, 18, Петър Берон 2, 4, 6, 5, 3, 1, Първа 4, Рударка 19, 13, 17, 6, 23а, 7, 3, 21, 15, 2, 14, 8, С. Новачене, Общ. Ботевград Път№1 , Сан Стефано 14, Свобода 2, 6, 1, Съединение (Ленин) 20, Съединение (Ленин) 17, 22, 2, 10, 20, 4, 29, 27, 13, 19, 14, 6, 21, 15, 12, 9, 7, 11, Трети Март (Георги Димитров 5, 9, 8, 24, 1, 22a, 4, 7, 20, 12, 14, 11, 19, 22, 6, 28, 3, 21, 2, 26, 10, 15, 13, Филип Тотьо (Тодор Доков) 13, 25, 21, 17, 8, 19, 15, 5, 23, Христо Ботев 2, 4, 1, Христо Ботев 18, 7, 17, 23, 25, 3, 19, 11, 16, 29, 8, 21, 19, 13, 15, 6, 5, 22, 10, 30, 27, 28, 26, 12, 24, 9, Шипка 1,
На 28.04.2021 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Новачене, Общ. Ботевград: III-709, Кв.38 , Аспарух 3, 9, 25, 18, 17, 14, 21, 4, 13, 11, 8, 16, 6, 5, 23, 15, 19, 12, 10, Борис I (Методи Антонов) 2, 13, 21, 16, 10, 14, 17, 8, 12, 7, 4, 3, 15, Васил Друмев 14, 1, 2, 6, 8, 4, Георги С. Раковски (Р.Доков 42, 70, 15, 38, 23, 24, 64, 68, 18, 29, 34, 10, 35, 19, 31, 26, 3, 36, 30, 66, 33, 22, 44, 40, 32, 28, 11, 25, 21, 58, 20, 60, 54, Гурко 1, 2, 3, Дондуков 10, Дунав 8, 5, 1, 6, Ивайло 1, 8, 2, 6, 4, Извън Регулацията Вила, Медвен 3, 18, Московска 4, Опълченска 4, 11, 1, 5, 9, 7, 6, 13, 3, 10, 12, Пенчо Славейков 4, 2, 7, 3, 5, 1, 10, 6, Петър Берон 2, 4, 6, 5, 3, 1, Първа 4, Рударка 19, 13, 17, 6, 23а, 7, 3, 21, 15, 2, 14, 8, С. Новачене, Общ. Ботевград Път №1 , Сан Стефано 14, Свобода 2, 6, 1, Съединение (Ленин) 17, 22, 2, 10, 20, 4, 29, 27, 13, 19, 14, 6, 21, 15, 12, 9, 7, 11, Съединение (Ленин) 20, Трети Март (Георги Димитров 5, 9, 8, 24, 1, 22a, 4, 7, 20, 12, 14, 11, 19, 22, 6, 28, 3, 21, 2, 26, 10, 15, 13, Христо Ботев 2, 4, 1, Христо Ботев 18, 7, 17, 23, 25, 3, 19, 11, 16, 29, 8, 21, 19, 13, 15, 6, 5, 22, 10, 30, 27, 28, 26, 12, 24, 9, Шипка 1,
На 26.04.2021 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Новачене, Общ. Ботевград: Безименна 2, Васил Петлешков 5, 7, 9, 11, 2, 1, 3, Гео Милев 8, 3, 5, 2, 1, 6, 7, 10, 4, Георги Бенковски 21, 22, 20, 5, 3, 2, 6, 6, 14, 23, 25, 10, 4, 9, 19, 15, 16, 17, 1, 12, 11, 7, Георги С. Раковски (Р.Доков 42, 70, 15, 38, 23, 24, 64, 68, 18, 29, 34, 10, 35, 19, 31, 26, 3, 36, 30, 66, 33, 22, 44, 40, 32, 28, 11, 25, 21, 58, 20, 60, 54, Гурко 1, 2, 3, Евлоги Георгиев 1, 10, 6, 16, 5, 11, 7, 8, Захари Стоянов (Тодор Томов 10, 33, 22, 23, 48, 30, 40, 6, 44, 1, 36, 2, 39, 14, 35, 42, 43, 5, 12, 9, 45, 25, 19, 17, 16, 32, 7, 46, 27, 26, 15, 28, 8, 20, 3, 4, 29, Извън Регулацията Вила, Извън Регулацията , Кубрат (Христо Ветовски) 18, 9, 11, Любен Каравелов 36, 35, 40, 28, 29, 34, 25, 27, 42, 27, 46, 38, 44, 39, 32, 30, 34, 26, 31, Московска 4, Никола Й.Вапцаров 13, 4, 2, 6, 8, 5, 5, 7, 6, 10, Новаченка (Филип Кръстев) 4, Оборище 16, 15, 20, 1, 2, 17, 9, 21, 5, 3, 13, 19, 6, 11, 7, 10, 18, Осма 1, Пенчо Славейков 4, 2, 7, 3, 5, 1, 10, 6, Петко Войвода (Иван Гешков) 9, 33, 13, 25, 20, 15, 31, 19, 22, 65, 6, 8, 4, 14, 10, 21, 27, 61, 35, 32, 17, 3, 11, 12, 6, 3, 7, 28, 7а, 3, 2, 16, 39, 29, 18, Петър Берон 2, 4, 6, 5, 3, 1, Първа 4, С. Новачене, Общ. Ботевград Път№1 , Сан Стефано 14, Свобода 2, 6, 1, Съединение (Ленин) 17, 22, 2, 10, 20, 4, 29, 27, 13, 19, 14, 6, 21, 15, 12, 9, 7, 11, Трети Март (Георги Димитров 5, 9, 8, 24, 1, 22a, 4, 7, 20, 12, 14, 11, 19, 22, 6, 28, 3, 21, 2, 26, 10, 15, 13, Филип Тотьо (Тодор Доков) 13, 25, 21, 17, 8, 19, 15, 5, 23, Христо Ботев 2, 4, 1, Шипка 1,
На 27.04.2021 г. /09:31 - 14:16 ч./ - Новачене, Общ. Ботевград: Борис I (Методи Антонов) 1, Васил Друмев 12, 3, Васил Левски 28, 16, 5, 20, 18, 12, 2, 10, 1, 22, 14, 6, 26, 3а, 3, 11, 24, 9, 8, 30, 4, 60, 52, 37, 17, 46, 42, 19, 31, 23, 36, 32, 40, 29, 25, 50, 21, 58, 35, 54, 38, 56, 33, Георги С. Раковски (Р.Доков 4, 5, 1, 7, 6, 41, 8, 2, 9, 62, 3, Добруджа 7, 5, 2, 6, 8, 4, Дондуков 1, 13, 14, 7, 6, 11, 3, 4, 9, 10, 15, 8, 5, 12, 2, Дунав 10, 2, 4, Елин Пелин 2, 7, 5, 3, 1, Захари Стоянов (Тодор Томов 2, 1, Ивайло 8, 18, Иван Вазов 2, 7, 4, 3, 6, 1, 5, Извън Регулацията Крайпътно Заведение, Вила №45, Вила, Кирил И Методий 6, 12, 2, 8, 4, Козлодуй 4, 7, 1, 8, 3, 2, 6, 5, Медвен 15, 1, 5, 11, 3, 7, 8, 16, 14, 17, 2, 13, 9, 4, 12, Новаченка (Филип Кръстев) 12, 10, 6, Опълченска 1, Рударка 16, Сан Стефано 24, 18, 22, 5, 14, 15, 4, 1, 10, 3, 6, 8, Съединение (Ленин) 1, 3, УПИ Ix-238 Кв.12 , Хаджи Димитър 2, 1, Христо Смирненски 11, 10, 5, 4, 14, 3, 34, 15, 12, 13, 8, Черешово Топче 18, 26, 36, 14, 3, 7, 16, 4, 20, 6, 30, 22, 8, 5, 2, 12, 10, 24, 16, 28, 1, 54, 46, 27, 50, 48, 36, 21, 23, 29, 38, 42, 32, 19, 15, 64, 17, 70, 12, 56, 13, Четвърта 8
На 29.04.2021 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Новачене, Общ. Ботевград: Георги С. Раковски (Р.Доков 42, 70, 15, 38, 23, 24, 64, 68, 18, 29, 34, 10, 35, 19, 31, 26, 3, 36, 30, 66, 33, 22, 44, 40, 32, 28, 11, 25, 21, 58, 20, 60, 54, Гурко 1, 2, 3, Извън Регулацията Вила, Московска 4, Пенчо Славейков 4, 2, 7, 3, 5, 1, 10, 6, Петър Берон 2, 4, 6, 5, 3, 1, Първа 4, С. Новачене, Общ. Ботевград Път№1 , Сан Стефано 14, Свобода 2, 6, 1, Съединение (Ленин) 17, 22, 2, 10, 20, 4, 29, 27, 13, 19, 14, 6, 21, 15, 12, 9, 7, 11, Трети Март (Георги Димитров 5, 9, 8, 24, 1, 22a, 4, 7, 20, 12, 14, 11, 19, 22, 6, 28, 3, 21, 2, 26, 10, 15, 13, Христо Ботев 2, 4, 1, Шипка 1, На Магистрала Е 79
На 28.04.2021 г. /09:31 - 16:16 ч./ - Новачене, Общ. Ботевград: Извън Регулацията Вила, Местност Камен Дол
На 27.04.2021 г. /09:31 - 14:16 ч./ - Радотина: Местност Дръстила , Никола Богданин 2, Пи №055008 , УПИ XVIII-50, Кв.39 ,
На 28.04.2021 г. /09:31 - 16:16 ч./ - Рашково: Махала Белчово , Махала Габровница
На 26.04.2021 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 27.04.2021 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 28.04.2021 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 29.04.2021 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Скравена: 11-та 30, 13, 15а, 13-та 7, 15-та 2, 3-та 42, 8-ма 7 Вила, Вилна Зона Лозята
На 27.04.2021 г. /09:31 - 14:16 ч./ - Скравена: Любен Каравелов 1а
На 26.04.2021 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 27.04.2021 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 28.04.2021 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 29.04.2021 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Скравена: Петър Берон 1
На 28.04.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./ - Трудовец: Александър Стамболийски 2, 1, 4, Беласица 12, 6, 4, 1, 5, 7, 16, 8, 3, 7 А, 14, Бистрица 8, 2, Влашко Поле , Здравец 2, 12, 8, 7, 10, 16, 9, 3, 1, 4, 17, 14, 11, 13, 6, Иван Вазов 16, 13, 18, 12, 14, Трети Март (Ал. Иков) 16, 26, 23, 29, 19, 10, 30, 9, 5, 20, 12, 22, 11, 21, 18, 36, 14, 7, 3, 25, 27, 8, 28, 2, 17, 4, 6, 32, 13, Христо Ботев 39, 65, 51, 54, 55, 56, 57, 53, Цар Крум 24, 1, 9, 12, 4, 13, 5, 23, 26, 8, 15, 6, 16, 25, 2, 10, 21, 17, 20, 7, 3, Цар Освободител 70, 76, 74, 55, 68, 78, 57, 59, 62, 73, 64, 72, 63, 51, 80, 60, 66, 61, 53, Шейново 8, 12, 3, 14, 5, 4, 11, 1, 16, 18, 2, 9, 10, 7
На 26.04.2021 г. /09:01 - 12:31 ч./ - Трудовец: Бистрица 36, 11, 9, 22, 5, 30, 26, 34, 42, 24, 3, 38, 1, 32, 28, 40, Еделвайс 4, 6, 3, 1, Иван Вазов 1, 4, 10, 9, 7, 11, 3, 5, Извор 5, 3, 4, Любен Каравелов 8, 3, 13, 7, 15, 11, 5, 10, 14, 9, 12, Поп Михо (Поп Нако) 1, Проф. Иван Василев (Първа) 3, 2, 1, Сан Стефано 12, 2, 11, 8, 15, 13, 16, 10, 7, 4, 3, 9, 5, 14, Стара Планина 10, 14, 4, 6, 9, 8, 3, 2, 11, 5, 1, Трети Март (Ал. Иков) 55, 74, 72, 47, 59, 68, 53, 70, 51, 44, 42, 33, 54, 64, 43, 37, 52, 50, 46, 58, 62, 40, 31, 48, 38, 57, Урвич 10, 12, 6, 4, 14, Христо Ботев 29, 27, 25, 35, 36, 32, 34, 41, 37, Цар Симеон I 16, 55, 63, 20, 47, 67, 53, 49, 61, 18, 57, 41, 43, 51, 65, 14, 22, 53, Черковна (Марин Димитров) 16а, 16, 18, 22, 12
На 27.04.2021 г. /09:16 - 12:31 ч./ - Трудовец: Васил Ангелов Цоцов 8, 16, 2, 14, 4, Георги Попиванов 3, 8, 2а, 7, 4, 5, 6, 2, 10, .1, Дунав 5а, 6, 3, 7, 4, 2, 9а, 9, 1, Ивайло 5, 4, 2, 3, 9, Огоста 10, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 8, Опълченска (Комсомолска) 21, Отец Паисий 21, 22, 8, 4, 10, 28, 12, 15, 24, 34, 14, 19, 17, 18, 42, 32, 23, 1, 9, 20, 16, 13, 11, 30, Републиканска 27, 68, 55, 31, 49, 38, 36, 34, 60, 56, 59, 66, 35, 78, 53а, 40, 53, 62, 63, 43, 76, 74, 61, 52, 32, 65, 48, 58, 45, 41, 72, 46, 29, 54, 44, 25, 42, 64, 37, 51, 39, Славянска 29, 19, 17, 23, 14, 16, 33, 25, Спортна Среща 12, 14, 18 А, 16, 11, 13, 18
На 26.04.2021 г. /13:01 - 16:31 ч./ - Трудовец: Георги Попиванов 13, Републиканска 6, 8, 2, 11, 10, 12, 16, 9, 21, 3, 1, 5, 7, 14, 4, Христо Ботев 22, 9, 30, 18, 23, 20, 24, 27, 26, 13, Цар Симеон I 29, 25, 37, 10, 27, 39, 31, 33

Община Правец
На 26.04.2021 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Правец: Владин Рът , Лесковец , Махала Поповска Къща, Махала Пушкарско Къща, Махала Скърнава 8, Къща, Месност Орниче , Местност Христовото , Орниче , Серпухов 29, Скърнава , ТП
На 26.04.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./ - Правец: В.Пенчов 20, Васил Левски 118, 133, 143, 157, 163, 147, 145, 134, 139, 136, 122, 106, 124, 151, 126, 104, 137, 155, 130, 110, 114, 128, 161, 132, 108, 141, 133а, 165, 100, 102, 112, 159, 120, Възраждане 64, 72а, 57, 59, 68, 72, 86, 60, 43, 38, 88, 39, 78, 46, 29, 25, 52, 53, 82, 33, 31, 42, 56, 58, Тп, 54, 49, Градешница 7, 2, 8, 10, 1, 6, Градешница , Градище 5, 1, 3а, 3, 4 Къща, Григор Гошев 27, Драганското , Епископ Генадий Тп, 28, Здравец 7, 28, 24, 26, 22, 20, Лесковец 4, 11, 10, 14, 9, 12, 2, 5, Махала Боянско Къща, Стр.На Ограда, Махала Драганско Къща, Вила, Махала Манастирица 1 Къща, Махала Пушкарско Къща, Махала Пушкарско Къща, Местност Топилата Къща, Местност Тошински Рът Пи 094051, Сграда, Осма 3, 7, 12, Пета 5, 3, 15, Поп Марко 15, 26, Първа 1, Свети Анастасий 2, 4, 1, Трета 4, УПИ 225 Кв. 110 , УПИ III-862 В. 50 , Чавдар Войвода 1, 2, 4, 7, 5, Чавдар Войвода 10, 8, 11, 17, Четвърта 3, 5, Шеста 1, 2, Ясен 10, Фургон, 110
На 29.04.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./ - Равнище: 000809, М. Семковци , I Кв.29 , Махала Големанско , УПИ XII-85 , Фурна
На 28.04.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./ - Разлив: Махала Багелейска , Махала Влъчковска , 56, ТП

Община Етрополе
На 26.04.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./ На 27.04.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./ На 28.04.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./ На 29.04.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./ На 30.04.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./ - Бойковец: Вили, Къщи
На 27.04.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./ На 28.04.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./ - Етрополе: 128 ;, 171, 1, 27-Ми Ноември 1, Вилна Зона Язовира , Месност Ябланица , Партизански , Руски 171, 194, Ябланица , Язовира
На 26.04.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./ На 29.04.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./ На 30.04.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./ - Етрополе: Вилна Зона Язовира , Месност Ябланица , Ябланица , Язовира
На 26.04.2021 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 27.04.2021 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 28.04.2021 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 29.04.2021 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 30.04.2021 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Етрополе: Георги Бакалов 27, Софроний 16
На 29.04.2021 г. /09:01 - 15:31 ч./ - Етрополе: Ф-ма Етрополски Бук.
На 27.04.2021 г. /09:01 - 16:30 ч./ - Лопян: 061026 , Девети Май 6, Местност Растака Къща, Никола Михайлов 22, 28 \, 8, 5, 16, 4, 14, 7, 32, 20, 44, 11, 34, 24, 30, 6, 12, 10, 18, 38, 42, Цвятко Янков 23, 27, 21, 13, 11, 149, 19, 17, 25, Вила

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (2)

Подкрепяте ли да се отнемат колите на пияните и дрогирани шофьори?

Анкета » коментари (2)

Подкрепяте ли да се отнемат колите на пияните и дрогирани шофьори?

отговори
Категорично да, само така може да се преборим с тези хора на пътя (140)
70% Complete
Да, но тестовете за наркотици дават много грешки и първо това трябва да се отстрани (56)
70% Complete
Не, по този начин само ще увеличим корупцията в МВР (40)
70% Complete
По-добре да взимат книжки за по-дълго и при неспазване – в затвора (35)
70% Complete
Всяко чудо за 3 дни, ще вземат някоя кола и после всичко ще застине (5)
70% Complete