Понеделник, 2 Октомври 2023, 00:20

Планови прекъсвания на тока в общините Елин Пелин, Костинброд, Своге, Сливница за периода 19-23 април

18 Април 2021, 07:51
(0) (0)
Елин Пелин - Новини
Прочетена: 643


Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 19 април – 23 април 2021 г, включително:

Община Елин Пелин
На 23.04.2021 г. /13:01 - 16:16 ч. / - Григорево: I-234, Кв.26 , г. С. Раковски 16, Георги Раковски 17, П-Л VIII-65, Кв.6 , Паисий Хилендарски 2, УПИ IV-66 Кв.7 , УПИ VI-258, Кв.18 2, УПИ VII-201 Кв.28 , УПИ VІІІ-25, Кв. 3 , Черковна 7,
На 23.04.2021 г. /10:30 - 14:00 ч. / - Елин Пелин Гара, Общ. Елин Пелин: II-242, Кв. 6а , III-242 Кв 6а , Алеко Константинов , Битов Комбинат , Искър 11, № 17, Искър 6, 4, 12, 1, 8, 5, Керамик 6, 11в, Керамик , Левски 5 3, 3, 2 4, Левски 5 3, Марица № 18, Райна Княгиня 3 8, 5, 1 7, Спартак 3, 1, Спартак 7, 8, 10, 14, 20, 6, 18, 16, 2, 4, 12, Цар Симеон 23, УПИ Хі-252, Кв.6а
На 23.04.2021 г. /10:01 - 14:30 ч. / - Елин Пелин Гара, Общ. Елин Пелин: Ii-28, Кв.22 , Vi-293, Кв.22а , Витоша 3, Керамик 3, Път 105 , Райна Княгиня До Бл.8, 13, Райна Княгиня 14, 13, 7 13, 1, 3 8, Стара Планина 1 1, 1, Стара Планина 1, 4 1, 2 1, Трепетлика 2, УПИ Vi-270, Кв. 74 , УПИ VII-270, Кв.74 , УПИ XI-27 Кв.22 , Цар Симеон 19, 9, 11, 5, 7, 3, 13, 21, Цар Симеон 15, 1, 1, 4 1
На 22.04.2021 г. /13:30 - 16:30 ч. / - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин/Град: V-88 Кв.73, Акация 7, 12, 10, 14, 5, 13, 8, 16, 4, 9, 7а, Ангел Кънчев 19, Гео Милев 8, 20, 22, 11, 26, 10, 23, 17, 18, 24, 25, 13, 21, 19, 7, 12, 14, 6, 15, 3, 5, 9, Георги Бакалов 1а, 15, 3, 7, 17, 4, 9, 5, 11, 1, 13, Екзарх Йосиф 1, Здравец 15, Йоан Екзарх 3а, 6, 9, 8, 4, 11, 2, 3, 7, 1, Лев Толстой 7, 6, 9, 3, 10, 14, 18, 5, 1, 11, 16, 2, 8, Лесновска , Новоселци 43, 96, 45, 21, При 29, 90, 23, 35, 86, 27, 88, 39, 92, 37, При №29, 41, 19, 94, 47, 29, 25, 33, Патриарх Евтимий 2, 14, Пейо К.Яворов 1, Ул. г. Милев И Ул. Хр. Ботев , Христо Ботев 9, 2, 10, 8, 3, 4, 14, 1, 7, 13, 6, Черноризец Храбър 4, 2, 3, 8, Шеовица
На 23.04.2021 г. /11:00 - 15:16 ч. / - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин/Град: Ангел Кънчев 21, 19, 14, 9, 8, 18, 15, 10, 12, 13а, 11, 13, 16, Асен Златаров 13, 321, 1, 11, 21, 15, 6, 19, 3, 8, 5, 7, 28, Верила 2, Витоша 17, 40, 11, 19, 25, 21, 38, 23, 13, Добри Чинтулов 2, Липа 6, Липа 1, Новоселци 96а-98, 18, 74, 17, 50, 60, 72, 48, 11, 56, 24, 3, 58, 5, 90, 17а, 70, 102, 42, 15, 40, 64, 104, 36, 62, 4, 80, 88, 78, 66, 52, 98, 68, 26, 22а, 46, 34, 20, 32, 96, 22, 30, 6, 106, 2, 28, 12а, 38, 3 А, 7, 1, 9, 44, 13, 54, 8, 16, 100, Средец 15, 23, 21, 25, Страцин 6, 3, 6, УПИ VІІІ-81, Кв.71, 7, 5
На 20.04.2021 г. /13:30 - 16:16 ч. / - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин/Град: Десислава При Ликов, Елин Пелин 3, 2 45, 45, 1, 2 4 45, Кв.165 УПИ II-За Озеленяване И Пешеходна Зона, Независимост 10, 5, 10, Новоселци , УПИ 22-2 Кв.165 , 45
На 21.04.2021 г. /13:30 - 16:16 ч. / - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин/Град: Добри Чинтулов 2, Кирил И Методий , Кочо Честименски 11, 12, 15, 6, 7, 4, 10, 8, 1, 5, 13, 9, 3, 14, Лесновска 12, 22, 18, 24, 16, 10, Лесновска 11, 20, При №12, 7, 9, Никола Петков 9, 8, 4, 7, 8а, 10, 13, Новоселци 51, 61, При №59, При №67, Пейо К.Яворов 2, 11, 12, 7, 2а, 5а, 17, 10, 6, 23, 4, 1, 13, 16, 19, 15, 9, 3, 8, 6, 4, 1
На 19.04.2021 г. /13:30 - 16:16 ч. / - Елин Пелин, Общ. Елин Пелин/Град: Кирил И Методий 25, 25, Кирил И Методий 2, Климент Охридски 2, Лесновска 1, Независимост 1, 2, Никола Й.Вапцаров 6 1-Вениш, 9 Апартамент, 9, До Жб, 6 1, 9, 7, 5, 7, 1 1-Бойко, 4, 11, 1, 6, 1, 8, 1 1, 1, София 26, 21, 7, 13, 40, 3, 3, 9, 9, 5, Стоян Михайловски 1, 1, 30, 2, 4, УПИ Ii-318 Кв.161 , УПИ VІІІ-За Коо, Кв.165 , 15, 1, 7, 5, 3, 2, 8, 4, 2, 1, 3, 11, 9
На 23.04.2021 г. /10:01 - 14:16 ч. / - Нови Хан: Vi-313, Кв.35 , Xvi-92 Кв. 92 , Александър Стамболийски 48, 29, 27, 44, 50, 46, 25, Еледжик 13, 14, 12, 16, 11, Калоян 11, 5, 2, 1 А, 1, 7, 3, 13, 1 Б, 9, 2 А, 4а, 4, Кирил И Методий 1, 10, 16, 28, 26, 12, 24, 22, 4, 9, 20, 30, 21, 15, 2, 8, 19, 11, 17, 13, 7, 25, 14, 6, 18, Марица 37, 16, 20, 49, 12-А, 47, 22, 39, 45, 14, 33в, 35, 41, 43, Отец Паисий 7, 4, 3, 1, 5, 8, 2, 10, 12, 14, Пловдивско Шосе 60, 41, 44, 39, Рибарица 7, 9, Самуил 5, 4, 1, 2а, 2, 6, 3, 10, 9, 7, 8, Симеон 1, 3, 2, УПИ V-315, Кв.35, Ул. Шейново , Шейново 4, 6, 2, 10, 3, 8
На 23.04.2021 г. /12:01 - 16:16 ч. / - :Макоцево, Общ. Елин Пелин

Община Костинброд
На 19.04.2021 г. /09:16 - 10:16 ч. ; 10:30 - 11:31 ч. / На 23.04.2021 г. /09:01 - 10:00 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Безден: .Упи Іv-126, Кв.2 В.З. Бистрица , В.З. Бистрица УПИ Хvі-164 , УПИ Vii-116, Кв.1 , Упи-Ix-510, Кв.5а , Вила
На 19.04.2021 г. /09:30 - 15:30 ч. / На 20.04.2021 г. /09:30 - 15:30 ч. / - Богьовци: Общ.Костинброд , УПИ Ix-115 Кв.26 , УПИ X-126 Кв. 25 , УПИ Хіі-127 Кв.25
На 20.04.2021 г. /14:01 - 16:16 ч. / - Голяновци: 350036 М.Керената , 401001 , 408.17 , 408.91 , Iv-302 , Vi-Общ, Кв.25 , Xvi-131 , Георги С. Раковски 14в, 14б, 14а, Кирил И Методи 11, Крайречна 16, М. „Червиляк , М. Червиляк, УПИ 403045 , М. Червиляк, УПИ 403047 , Местн.Ул.Централна 9, Пи 001242 , Пи 001261, М.Пеювица , Пи 15984.369.5 , Пи 322020 , Пи 336, М.Лаката , Пи 350028, М.Керената , Пи 403046, М.Червилак , Пи №358 М.Пеювица , Ул Лилия УПИ 322 Кв.22 , Ул Нарцис УПИ III-92.Кв 21 , УПИ 2-127, 129, 227 Кв.10 , УПИ I -128 , УПИ IV-40 Кв.19 , УПИ V-Общ. Кв.25 , УПИ XIX-50 Кв.6 , УПИ XV1-67, 68 , УПИ Xxiii-50 , УПИ ІІІ-298, Кв.4 , УПИ Хvі-219, Кв.13 , Хан Аспарух 9, Централна Лъката 2, Вила, Местност Страната, Местност Уздровица, 3 Ул.Виктория, М.Лаката, Имот 339027, Къща, Пи 403015, УПИ VІІІ-121, Кв.9
На 20.04.2021 г. /14:01 - 16:16 ч. / - Драговищица, Общ. Костинброд: М. Змиярника , 020400 М. Батковаци, 101 , 139 , 160140 , 433, 92 , 507.26 , 507.88 , 556 , 68134.8589.1 , I-487, Кв.13 , Iv -185 Кв.33 , Iv-236 Кв.48 , Xix-163, Кв.24 , Xix-466 , І Кв.33 , Батковци , Белидие Хан , Бригандия , Втора 3, 38, УПИ 1-181, Кв.35, 1, Двадесет И Втора , Двадесет И Първа 1, Двадесет И Трета 10, Дванадесета 10, Девета 4, Кв. Батковци , М.Брагандия Кв.Батковци , М.Брегандия Имот Пл.№42 , М.Бригандия , М.Бригандия Им.Пл.№116 , М.Бригандия Им.Пл.№75 , М.Бригандия Кв.Батковци , М.Бяла Земя , М.Лъка Изомат Пи 140180 , Мест. Брегандия , Мест. Бригандия , Мест.Бригандия , Местн.Бригандия , Местност Бригадия , Местност Бяла Земя , Местност Стожера , Осемнадесета 13 А, Осма 6, Парцел 601 До Кв2 , Пета 3, Пи 507.8 , Пи 508.120 , Пи 541 До Кв.22 , Пи 543 До Кв. 22 , Пи №92 Кв.26, Ул.Първа №7 , Първа 75, 31а, Склад, 54, 38, 116, 89, 97 7, Седемнадесета 6, Стожера , Тридесет И Втора 4, Тридесет И Шеста 10, Тридесета 3, УПИ 508113, М.Стожера , УПИ 558 Кв 6 , УПИ IX-350 , УПИ XI-157 Кв.24 , УПИ Xi-443 Кв.36 , УПИ XIII Кв.15 , УПИ ХХ-466, Кв.51 , Упи-16, Кв.502в.З.Брегандия , Четвърта 2, Махала Стожера, Пи 352020, Фургон, 1, 3, 26, 17, 11, М.Бригандия, Пи 5020007,
На 20.04.2021 г. /14:01 - 16:16 ч. / - Костинброд: 050260 , 38978.264.102 , 38978.507.302 , 508, 161 , І-4397 Кв.259 М. Под Селото , Александър Стамболийски 79, 83, 87а, 95, 89, 101, 81, 83а, 93, 87, 76, 97, 91, 99, 72, 74, 24, 32, 27, 42, 49а, 1, 40, 37, 49, 47, 51, 26, 38, 5, 9, 20, 10, 8, 3, 2, 13, 30, 46, 4, 43, 52, 39, 50, 12, 21, 36, 7, 45, 23, 11, 6, 28, 48, 19, 44, 31, 34, 35, 22, 20а, 29, 25, 33, 78а, Атанас Йорданов - Памидова Лоза Ет , Балван 11, 5а, 9, 2, 7, 10, 1, 3а, 3, 13, 4, Бригандия , Вихрен 6, 10, 4а, 2, 1, 12, 8, 4, Здравец 6, 1, 3, 4, 10, 5, 8, 5 А, 2, 4, Кирил И Методий 3, 7, Крайбрежна 20, 6, 4, 14, 12, 18, Лилия 53, 16, 51, 25, 41, 23, 31, 20, 14, 33, 43, 45, 29, 18, 37, 35, 39, 27, Ломско Шосе 88, Люлин 22, 31, 33, 28, 40, 42, 30а, 37, 36, 23, 39, 13, 14, 16, 17, 15, 35, 37а, 45, 8, 52, 41, 17а, 16 Къща, 29, 12, 21, 55, 51, 14а, 32, 38, 10, 24а, 24, 43, 19, 25, 34, 30, 11а, 46, 26, 44, 27, 4, 3, 1, 2, 11, 7, 5, 6, 9, Люляк 16, 24, 25, 28, 18, 19, 26, 23, 20, 29, 21, Малка Падина , Мест.Червиляка , Местн.Малка Падина 3, 2, Местност Балван Градина , Местност Шкендерица 2, Младост 4, 6, 2, 3, 1, Никола Обретенов 1, 3, 8, 6, 2, 5, 10, Оборище 15, 6, 7, 2, 3, 9, 1, 5, 8, 4, Отец Паисий 1, 3, 14, 6, 2а, 8, 7, 4, 10, 11, 12, 5, 2, Патриарх Евтимий 1, Пейо Яворов 5, 1, 2, 4, 4а, 3, 6, Пенчо Славейков 5, 2, 2а, 2 Г, 3, 9, 4, 1, 7, Пи 050020 Цех За Щори , Пи 38978.264.103 , Пи 38978.507.404 , Поморие 23, 19, 21, 4, 2, 13, 15, 5, 11а, 9, 17, 1, 11, 7, Преспа 3, 4, 7, 1, 2, 5, Първи Май 29, 20, 12, 24, 14, 15, 26, 10, 1, 21, 17 Вила, 4, 8, 2, 3, 13, 16, 27, 6, 18, 19, 23, Руен 2, Светлина 8, 5, 14, 4, 2, 16, 1, 18, 22, 10, 6а, 12, Синчец 5, 10, 11, 1, 7, 4, 13, 12, 8, 3, 9, 6, Славянска 102, 110, Стара Планина 2, 15, 5, 14, 6, 10, 11, 2а, 14а, 13, 7, 3, 12, 16, 9, Стефан Костадинов 10, 5, 6, 11, 8, 3, 2, 9, 1, Теменуга 8, 9, 3, 11, 4а, 2, 7, 1, Топола 4, 2, Ул.Справедливост 6 А, УПИ 1-4082 , УПИ VI -7666 Кв.189 УПИ VIII-866 Кв 202 Яворов 1, УПИ XIII-904, Кв.195 38978.507.397, УПИ XXI-1362 Кв.180 , УПИ XXII-1362, Кв.180180 , УПИ XXXII-1364, Kw.180 , Филип Тотю 33, 14, 41, 2, 1, 24, 8, 10, 6, 3, 35, 29а, 5, 18а, 23, 21, 39, УПИ ІІ-4082 Кв 189, 9, 27, 16, 7, 19, 37, 4а, 29, 13, 17, 31, 4, 25, 11, 12, 18, 18а, Хан Кубрат 2, Ххх-1364, Кв.180 , Царевец 12, 16, 5, 8а, 7, 9, 2, 4, 6, 11, 14, 7 Гараж, УПИ 503050, 10, 3а, 8, 3, 1, Червиляка
На 22.04.2021 г. /09:30 - 16:00 ч. / На 23.04.2021 г. /09:30 - 16:00 ч. / - Опицвет: УПИ Xii-250, Кв.25 , 10 , Vii-92, Кв.24 , УПИ 472 Кв.29 , УПИ V-223 Кв.22 , УПИ Xi-344 Кв.37 , УПИ Xiv-169 Кв.32 , УПИ Xv-86 Кв.23 , УПИ ІІ-255, Кв.25, УПИ ІІІ-Общ, Кв.42
На 21.04.2021 г. /09:30 - 16:00 ч. / - Опицвет: УПИ XII-250, Кв.25 , 10 , Vii-92, Кв.24 , УПИ 472 Кв.29 , УПИ V-223 Кв.22 , УПИ XI-344 Кв.37 , УПИ Xiv-169 Кв.32 , УПИ Xv-86 Кв.23 , УПИ ІІІ-Общ, Кв.42, УПИ ІІ-255, Кв.25
На 19.04.2021 г. /09:16 - 10:16 ч. ; 10:30 - 11:31 ч. / На 23.04.2021 г. /09:01 - 10:00 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Опицвет: Водоснабдяване И Канализация ЕООД , Под Костело Землище С.Опицвет

Община Своге
На 19.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 20.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 21.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 22.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 23.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / - Бов, Общ. Своге: Скакля , Осп Мах.Скакля-Реката
На 19.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 20.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 21.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 22.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 23.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / - Владо Тричков: 17-Та 2, 19-Та 53, 41, 37, 32, 28-Ма 1, 30-Та Кв.22, 13, 9а, 32-Ра 11, 19, 9, 34-Та 13, 29, 36-Та 1, 37-Ма 4 Къща, 15, 40-Та 59, 33, 36, 48, 41-Ва 4, 42-Ра 6, 2, 43-Та 4, 44-Та 16, 5, 45-Та 1, 5-Та 10, №6, 1, 16, 9-Та 27, 25, 28, М. Падината , М.Ровините , Махала Куклите , Махала Орешец , УПИ V-526, 527, Кв.33 , УПИ VII-298, Кв.23 , УПИ XV-205 Кв.7 , УПИ Х-296 Кв 23 , УПИ Х-39, 43 ,
На 20.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 21.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 22.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / - Зимевица: Vi-171 Кв.29 , Махала Капина ,
На 19.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 20.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 21.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 22.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 23.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / - Луково: Вила
На 19.04.2021 г. /09:31 - 14:16 ч. / - Осеновлаг: Зимнишки Дол , Махала Зимнишки Дол , Къща
На 19.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 20.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 21.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 22.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 23.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / - Реброво: Искърско Дефиле , М.Енева Лъка , М.Чуклата, Мах.Старо Село , Мах.Старо Село Вила, Махала Старо Село М.Света Троица , Старо Село Електрическо Котле,Вила Мест.Старо Село, Янева Лъка
На 19.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 20.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 21.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 22.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / На 23.04.2021 г. /09:30 - 16:16 ч. / - Свидня: 3-Ти Март 6, 23, 29, 31, 18, 9, 19, 15, 13, 33, 20, 22, 14, 25, Къща, 21, 27, 7, 17, 16, Ангел Кънчев 2, 10, 16а, 8, 6, 9, 16, 3, 14, 18, 5, 22, 4, 7, Балкан 1, 11, 7, 817, Борова Гора 16, 20, 9, 8, 3, 24, Васил Левски 10, Еверест 1, Кокиче 10, 4, 8, Л. Каравелов 6, 2, 8, Мах Стоевци 861, Махала Гераковци Вила, Махала Дашовци , Махала Шамако 015010 , Отец Паисий 8, 26, 24, 20, 32, 34, 10, 28, 6, 18, 5, 30, Преслап 6, 2, 1, 8, 4, 3, Първи Май 6, 10, 14, 1, 12, 8, Христо Ботев (2-Ра) 12, 4, 14, 6, 28, 10, М.Гераковци, Пи №14

Община Сливница
На 23.04.2021 г. /09:30 - 15:30 ч. / - Алдомировци: 00223.50.29 , 27 Ма 14, 45-Та 2, 46-Та 14, V-364, Кв.63 , XVI-358, Кв.63 , Алдомировска (Г.Димитров) 33, 11, 6, Алдомировска (Г.Димитров) 88, Васил Левски 1, 5, Вихър (Ант. Иванов) 34, Имот №569 , Люляк (Ст.Лазов) 10, Парцел Три, Кв.19 , Седма 3 Къща, Четвърта 2, Мтп Калинките, Тп Дърводелски Цех, Къща, Вила
На 22.04.2021 г. /09:30 - 15:30 ч. / - Алдомировци: 00223.50.29 , 27 Ма 14, 45-Та 2, 46-Та 14, V-364, Кв.63 , Xvi-358, Кв.63 , Алдомировска (Г.Димитров) 88, Алдомировска (Г.Димитров) 33, 11, 6, Васил Левски 1, 5, Вихър (Ант. Иванов) 34, Имот №569 , Люляк (Ст.Лазов) 10, Парцел Три, Кв.19 , Седма 3 Къща, Четвърта 2, МТП Калинките, ТП Дърводелски Цех,
На 19.04.2021 г. /09:30 - 15:30 ч. / На 20.04.2021 г. /09:30 - 15:30 ч. / - Алдомировци: 00223.50.29 , 27 Ма 14, 45-Та 2, 46-Та 14, V-364, Кв.63 , Xvi-358, Кв.63 , Алдомировска (Г.Димитров) 88, Васил Левски 1, 5, Вихър (Ант. Иванов) 34, Имот №569 , Люляк (Ст.Лазов) 10, Мтп Калинките, Тп Дърводелски Цех
На 21.04.2021 г. /09:30 - 15:30 ч. / - Алдомировци: 00223.50.29 , 27 Ма 14, 45-Та 2, 46-Та 14, V-364, Кв.63 , Xvi-358, Кв.63 , Алдомировска (Г.Димитров) 88, Васил Левски 1, 5, Вихър (Ант. Иванов) 34, Имот №569 , Люляк (Ст.Лазов) 10, Тп Дърводелски Цех, Мтп Калинките
На 22.04.2021 г. /09:30 - 15:30 ч. / На 23.04.2021 г. /09:30 - 15:30 ч. / - Сливница, Общ. Сливница: Тп Мелницата
На 19.04.2021 г. /09:16 - 10:16 ч. ; 10:30 - 11:31 ч. / На 23.04.2021 г. /09:01 - 10:00 ч. ; 15:30 - 16:30 ч. / - Сливница, Общ. Сливница: 1300 Години България 5, Алеко Константинов 24, 27, 17, 18, 20, 25, 22, 23, 19, 21, 14а, 7, 12, 11, 3, 13, 8а, 16, 15, 4, 6, 9, 5, 1, 2, 8, 10, 14, Ален Мак 4, 2, 1, Васил Друмев 1, 6 УПИ ХVI-844, 2, 5, 4, 3, 7 Къща, Васил Левски 2, 3, 1, 4, Васил Петлешков 11, 10, 8, 6, 13, 7, 3, 9, 5, 2, 1, 9а, 4, Генерал Гурко 1, 7, 3, 9, 14, 5, Гео Милев 2, 14, 37, 43, 5, 9, 33, 31, 29, 35, 13, 17, 45, 15, 16 Склад, 6, 47, 16, 39, 11, 19, 21, 25, 1, 45а, 27, 4, 1а, Георги Бенковски 3, 1, 5, 2, 17, 10, 2, 12, 18, 25, 29, 23, 9, 16, 7, 11, 20, 4, 15, 8, 19, 32, 21, 2 А, 22, 30, 24, 26, 13, 27, 14, 28, 6, Д-Р Димитър Китов 16, 14, 12, 7, 9, 8, 18, 6, 1, 10, 3, 4, Два Консулт Еоод , Еделвайс 16, 14, 1, 6, 2, 3, 8, 10, Жп.Гара Топливо-Склад, Иван Вазов 48, 2, 42, 9, 44, 30, 7, 35, 15, 46, 12, 10, 18, 37, 19, 4, 34, 11, 32, 3, 20а, 33, 24, 22, 17, 36, 29, 8, 38, 23, 20, 40, 27, 50, 9а, 1, 16, 25, 13, 28, 14, 6, 5, 1, 128, 118, 120, 94, 102, 108, 112, 110, 63, 116, 106, 122, 6, 126, 104, 114, 124, 100, 130, 98, 96, 62, 39, 84, 82, 54, 90, 78, 47, 88, 60, 58, 50а, 64, 43, 86, 80, 68, 50, 48, 74, 56, 66, 72, 70, 45, 49, Иван Германов 7, 11, 10, 12, 6, 5, 10а, 3, 9, 8, 2, 1, 4, Искър 3, 1, Капитан Атанас Узунов 18, 20, 11, 9, 9, 18, 11, 20, 2, 4, 6, 1, 1а, 3, 14, 7, 16а, 5, 8, 12, 20, Капитан Радко Димитриев 27, 33, 19, 14, 11, 4, 40, 18, 22, 30, 3, 21, 31, 12, 23, 36, 15, 24, 1, 28, 36а, 16, 25, 2, 7, 6, 34, 38, 20, 8, 32, 9, 17, 10, 5, 26, Кирил И Методий 13, Княз Александър I-Батенберг 24, 31, 26, 18, 27, 29, 2, 31, 24, 18, 27, 26, 29, 6, 12, 15, 7, 7а, 9, 14, 3, 8, 11, 9а, 4, 10, Константин Величков 11, 17, 5 Къща, 15, 19, 3, 5, 1, 9, 13, 7, 2, Лев Толстой 9, 4, 3, 8, 14, 11, 19, 2, 6, 1, 5, 12, 16, 7, 10, 15, 17, 13, Любен Каравелов 2, 4, 3, 2, 5, Люляк 3, 3а, 1, Максим Горки 6, 7, 6, 4, 7, 1, 22, 5, 16, 1, 18 Къща, 2, 3, Мир 6, 6, 1, 3, 2, 4, Неделище 58, 38, 50, 44, 22, 26, 60, 16, 32, 24, 46, 10, 30, 54, 38а, 42, 42а, 40, 2, 8, 14, 56, 34, 18, 52, 6, 20, 12, 36, 4, 58а, 28, 34, 30, 58а, 40, 38а, 28, 50, 12, 24, 10, 2, 58, 38, 16, 8, 20, 52, 22, 6, 32, 54, 56, 18, 36, 46, 44, 4, 60, 26, 42, 14, 42а, 98, 92, 74, 88, 86, 66, 78, 92а, 76, 82, 66а, 62, 86а, 100, 98, 94, 68, 80, 90а, 72, 90, 84, 64, 84а, 102, 88а, 70, 96, Нешо Бончев 3, 6, 5, 2, 4, 1, 8, 7, Отец Матей Преображенски , Паисий Хилендарски 18, 17, 26, 23, 10, 25, 16, 15, 12, 4а, 21, 27, № 23, 28, 8, 22, 19, 24, 14, 6, 40а, 40, 40 1, 38 3, 40, 30, 32, 34, 36, 29, 28, 28а, 33 1, 35, 31, 33, 19, 7, 2, 7а, 7, Панайот Волов 16, 16, 1, 3, 9, 11, 7, 5, 13, 2, 15, 29, 25, 14, 27, 6, 16, 8, 23, 10, 21, 31, 4, 10а, 19, 12, Панайот Хитов 9, 11, 10, 1, 14, 12, 4, 7, 8, 13, 5, 2, 16, 6, 18, 3, Патриарх Евтимий 6, 10, 4, 1, 8, 2, 12, Пейо Яворов 2, 3, 10, 6, 15, 9, 19, 18, 7, 12, 14, 11, 4, 8, 5, 1, 21, Пушкин 2, 1, Първа 1, 4, 2, Пътен Възел Сливница III , Сан Стефано 8, 6, Свети Климент Охридски 8, 16, 21, 5, 17, 9а, 19, 9, 10, 7, 25, 14, 11, 20, 12, 27, 13, 3, 1, 18, 23, 4, 6, 2, 23, 20, 5, 4, 13, 21, 17, 2, 8, 1, 14, 7, 6, 25, 3, 27, 18, 9а, 11, 9, 10, 19, 12, 16, 51, 52, 46, 22, 35, 59, 43, 58, 40, 55, 24, 49, 36, 38, 47а, 30, 39, 61, 37а, 28, 54, 33, 44, 31, 63, 56, 52а, 29, 32, 42, 50, 48, 26, 41, 47, 53, 57, 45, 100, 62, 90, 92, 125, 78, 77, 109, 65, 69, 87, 95, 85, 73, 111, 76, 68, 96, 71, 101, 91, 108, 82, 119, 89, 105, 80, 102, 99, 84, 123, 97, 117, 86, 106, 98, 81, 103, 67, 94, 64, 70, 107, 83, 66, 121, 115, 60, 127, 93, 72, 79, 104, 88, 74, 75, 113, Сливница УПИ ХІ-997, Кв.65, Сливница, УПИ VIII-1796 , Стефан Караджа 1, 3, Съединение 2, 1, 1, Тодор Влайков 22, 15, 19, 28, 13, 21, 17, 30, 34, 23, 26, 24, 32, 19, 28, 24, 21, 13, 15, 30, 23, 17, 22, 34, 32, 26, 2, 14, 16, 5, 6, 12, 8, 4, 10, 7, 1, 3, 20, 11, 9, 26, 18, УПИ Ii Кв.98 , УПИ XVI-853 Кв.56 , Филип Тотю 5, 6, 1, 4, 9, 11, 3, 2, 7, Хаджи Димитър 4, 5, 7, 11, 3, 13, 10, 9, 6, 19, 8, 17, 14, 15, 1, 1а, 2, Хан Аспарух 4, 18, 2а, 5, 15, 8, 16, 19, 11, 9, 7, 13, 6, 20, 1, 3, 19а, 13а, 2, 17, 5а, 12, 6а, 10, 20а, 14, 16, 2а, 7, 13, 6, 11, 19, 5, 12, 9, 15, 5а, 17, 10, 8, 3, 4, 20а, 18, 13а, 19а, 14, 20, 2, 1, 6а, 33, 23а, 46, 42, 25, 34а, 38, 32, 50, 22, 34, 24, 27, 48а, 21, 24а, 31, 29, 44, 39а, 28, 23, 37, 26, 40, 39, 41, 48, 68, 59а, 70, 53, 75, 52, 82, 57, 60, 61, 65, 56, 72а, 78, 79, 64, 71а, 69, 51, 67, 81а, 71, 47, 60а, 59, 66, 49, 54, 45, 67а, 73, 70а, 55, 49а, 74, 72, 58, 57а, 81, 77а, 75а, 63, 53а, 77, 76, 74а, 80, 79а, 51а, 80а, 62, Хан Крум 1, 2, Хан Кубрат 2, 4, 6, 8, Цар Симеон Велики 10, 16, 42, 8, 6, 4, 14, 36, 26, 30, 2, 40, 20, 38, 12, 28, 22, 32, 34, 24, 47, 55, 49, 53, 17, 39, 5, 11 Къща, 13, 45, 35, 33, 9, 43, 15, 19, 31, 21, 41, 29, 37, 25, 3, 27, 11, 76, 48, 66, 54, 52, 88, 74, 58, 46, 72, 80, 86, 82, 62, 70, 64, 60, 68, 44, Цетин България Еад М.Бабин Дел, Чавдар Войвода 3, 11, 17, 4, 2, 19, 5, 15, 7, 6, 9, 1, 8, 13, Черни Връх 13, 1, 3, 18, 11, 15, 9, 8, 12, 6, 10, 7, 2, 5, 4, 16, 20, Черно Море 1, 13, 15, 9, 12, 7, 17, 2, 11, 3, 8, 14, 21, 5, Юрий Гагарин
На 19.04.2021 г. /09:30 - 16:00 ч. / На 20.04.2021 г. /09:30 - 16:00 ч. / На 21.04.2021 г. /09:30 - 16:00 ч. / На 22.04.2021 г. /09:30 - 16:00 ч. / На 23.04.2021 г. /09:30 - 16:00 ч. / - Сливница, Общ. Сливница: Алеко Константинов 1, Васил Левски 30, 20, 24, 22, 35, 16, 49, 32, 43, 29, 37, 31, 23, 12, 14, 28, 33, 41, 25, 39, 18, 8, 26, 45, 47, 27, 10, Вишая 1, 2, Капитан Олимпи Панов 3, 14, 1, 5, 9, 11, 13, Паисий Хилендарски 55, 53, 100, 49, 94, 45 3, 78, 45, 88, 82, 51, 76, 72, 74, 86, 80, 98, 47, Ротмистър Атанас Бендерев 54, Сливнишки Герой 10, 7, 2, 4, 6, 8, Цар Самуил 16, 2, 9, 18, 20, 12, 24, 26, 15, 19, 21, 14, 23, 4, 22, 7, 6, 17, 10, 8, 13, 5, Цар Симеон Велики 115
На 19.04.2021 г. /09:16 - 11:31 ч. / На 23.04.2021 г. /09:01 - 16:30 ч. / - Сливница, Общ. Сливница: Алеко Константинов 14а, Васил Левски 2, 3, 1, 4, Княз Александър I-Батенберг 2, Константин Величков 2, Любен Каравелов 2, 4, 3, 2, 5, Паисий Хилендарски 40а, 40, 40 1, Патриарх Евтимий 6, 10, 4, 1, 8, 2, 12, Съединение 1, Хаджи Димитър 1, 1а, 2.

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.


Източник: balkanec.bg

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (38)

Кой трябва да бъде националният празник на България?

Анкета » коментари (38)

Кой трябва да бъде националният празник на България?

отговори
3 март – Денят на Освобождението (621)
70% Complete
24 май – Денят на българската писменост и култура (83)
70% Complete
6 септември – Денят на Съединението (45)
70% Complete
22 септември – Денят на Независимостта (51)
70% Complete
Тази дискусия е излишна, само се чудят как да разделят хората (105)
70% Complete