Понеделник, 2 Октомври 2023, 12:04

Приемане на кадастър за населени места в община Божурище

18 Декември 2020, 08:26
(1) (0)
Божурище - Новини
Прочетена: 1214 0


На основание чл. 46, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ Служба по геодезия, картография и кадастър – София област /СГКК/ съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с.Гурмазово (вкл. Божурище), с.Пожарево, с.Пролеша и с.Росоман, община Божурище, /обява в ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г /

Материалите се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област и община Божурище.

Справки могат да се правят в сградата на СГКК-София област, гр. София, ул. ,,Мусала” № 1, директно на гише 6, без да се тегли номер от машината, всеки работен ден от 9.00 до 11.30ч. и от 14.00 до 16.00 ч. и на сайта на АГКК – https://kais.cadastre.bg/bg/Map – „слоеве“: „Неодобрени КККР“ или в Община Божурище и съответните кметства.

За достъп до сайта и извършване на справки в него вижте следното видеото

В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник”, т.е. до 05.01.2021 г. вкл., заинтересованите лица могат да направят ПИСМЕНИ ИСКАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ПРИЕТИТЕ МАТЕРИАЛИ И ДАННИ пред Службата по геодезия, картография и кадастър – София област. Възраженията могат да се подават в сградата на СГКК София област, община Божурище и на е-мейла на СГКК – София област: sofia.oblast@cadastre.bg

По този повод АГКК Ви уведомява:

Подаването на писмени искания и възражения не решава спорове за материално право между собственици на поземлени имоти.
Допуснати непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват и поправят по молба на заинтресуваното лице до СГКК София област след влизането в сила на заповедта за одобряване, като необходимите изменения се извършват по реда на поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Когато непълнотите и грешките в кадастралната карта и кадастралните регистри са свързани със спор за материално право, те се коригират от СГКК след решаването на спора по съдебен ред.


Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (38)

Кой трябва да бъде националният празник на България?

Анкета » коментари (38)

Кой трябва да бъде националният празник на България?

отговори
3 март – Денят на Освобождението (624)
70% Complete
24 май – Денят на българската писменост и култура (83)
70% Complete
6 септември – Денят на Съединението (45)
70% Complete
22 септември – Денят на Независимостта (51)
70% Complete
Тази дискусия е излишна, само се чудят как да разделят хората (106)
70% Complete