Вторник, 11 Август 2020, 04:09

Отбор: Сириус 1

Състав:

# Име Пост
 1. Райко Влъчков 30 1 0
 2. Виктор Марков 0 0 0
 3. Марин Владимиров 3 0 0
 4. Стилян Пламенов 0 0 0
 5. Галин Стоянов 0 0 0
 6. Любомир Кирилов 15 2 0
 7. Христо Пенков 0 0 0
 8. Деян Дишков 0 0 0
 9. Димитър Топалов 0 1 0
 10. Теодор Цветанов 1 0 0
 11. Васил Кирилов 10 1 0
 12. Цветелин Николов 22 1 0
 13. Марио Павлов 3 0 0
 14. Цветолюб Симеонов 5 0 0
 15. Здравко Цветков 1 0 0
 16. Димитър Добревски 0 0 0
 17. Николай Христофоров Николов 2 0 0

Срещи на Сириус 1:

Първи сезон - 2017/2018
Ден Час Среща
 1. 2017-11-12 Завършил Сириус 1 - Микроак 2:3
0 : 1 Йордан Стоянов Йорданов
Райко Влъчков 1 : 1
Христо Пенков
1 : 2 Йордан Стоянов Йорданов
Здравко Цветков 2 : 2
2 : 3 Кристиян Ивайлов Иванов
 2. 2017-11-19 Завършил Мургаш Врачеш - Сириус 1 4:0
Цветелин Цаковски 1 : 0
Борис Райчев 2 : 0
Цветелин Цаковски 3 : 0
Мирослав Захариев 4 : 0
Кристиан Михалски
 3. 2017-11-26 Завършил Сириус 1 - Фантастико (Враца) 2:3
0 : 1 Любослав Младенов
Цветелин Николов 1 : 1
1 : 2 Цветан Лазаров
1 : 3 Цветан Лазаров
Цветан Лазаров
Райко Влъчков
Цветелин Николов 2 : 3
Мирослав Божинов
 4. 2017-12-03 Завършил Изток - Сириус 1 3:1
Любомир Кирилов
Цветко Димчев Павлов 1 : 0
1 : 1 Райко Влъчков
Ивелин Георгиев Цветков
Мартин Марков 2 : 1
Тодор Геоергиев Минковски 3 : 1
 5. 2017-12-10 Завършил Сириус 1 - Сенсата 3:4
0 : 1 Радослав Пламенов Зарев
0 : 2 Радослав Пламенов Зарев
Райко Влъчков 1 : 2
1 : 3 Радослав Пламенов Зарев
Райко Влъчков 2 : 3
Райко Влъчков 3 : 3
Христо Найденов Христов
Димитър Топалов
3 : 4 Димитър Ангелов Сокеров
Цветелин Николов
 6. 2017-12-17 Завършил Север - Сириус 1 8:3
Атанас Ангелов Спасов 1 : 0
Ангел Георгиев Бадев 2 : 0
Алекс Георгиев
2 : 1 Райко Влъчков
2 : 1
Христо Илиев Христов 3 : 1
3 : 2 Райко Влъчков
3 : 2
Радко Николаев Асенов 4 : 2
Радко Николаев Асенов 5 : 2
5 : 3 Райко Влъчков
5 : 3
 7. 2018-01-07 Завършил Черното Лале - Сириус 1 2:4
0 : 1 Цветелин Николов
Калин Вълчев 1 : 1
1 : 2 Райко Влъчков
Денислав Иванов Атанасов 2 : 2
2 : 3 Райко Влъчков
2 : 4 Любомир Кирилов
 8. 2018-01-14 Служебно Бичкиите - Сириус 1 0:3
 9. 2018-01-21 Завършил НИКСМЕТАЛ ГРУП - Сириус 1 11:2
Ивайло Василев 1 : 0
Здравко Атанасов 2 : 0
Павел Петров Марков 3 : 0
Здравко Атанасов 4 : 0
Георги Христов Георгиев 5 : 0
Мартин Ангелов 6 : 0
6 : 1 Васил Кирилов
6 : 2 Любомир Кирилов
Павел Петров Марков 7 : 2
Здравко Атанасов 8 : 2
Асен Емилов Рангелов 9 : 2
Здравко Атанасов 10 : 2
Георги Христов Георгиев 11 : 2
 10. 2018-01-28 Завършил Сириус 1 - Сириус 2 13:2
Райко Влъчков 1 : 0
Цветелин Николов 2 : 0
Райко Влъчков 3 : 0
3 : 1 Мартин Даниелов Дилов
Любомир Кирилов 4 : 1
Марио Павлов 5 : 1
Райко Влъчков 6 : 1
6 : 2 Георги Цветанов Близнашки
Цветолюб Симеонов 7 : 2
Цветелин Николов 8 : 2
Райко Влъчков 9 : 2
Райко Влъчков 10 : 2
Райко Влъчков 11 : 2
Райко Влъчков 12 : 2
Райко Влъчков 13 : 2
 11. 2018-02-04 Завършил Сименс - Сириус 1 1:12
0 : 1 Райко Влъчков
0 : 2 Райко Влъчков
0 : 3 Цветелин Николов
0 : 4 Райко Влъчков
0 : 5 Марио Павлов
Любомир Кирилов
0 : 6 Марио Павлов
0 : 7 Васил Кирилов
0 : 8 Райко Влъчков
0 : 9 Цветелин Николов
0 : 10 Райко Влъчков
0 : 11 Цветелин Николов
Йордан Димитров Йорданов 1 : 11
1 : 12 Цветелин Николов

Втори сезон - 2017/2018
Ден Час Среща
 1. 2018-02-18 Завършил Сириус 1 - Микроак 6:7
0 : 1 Антонио Анатолиев Йорданов
0 : 2 Антонио Анатолиев Йорданов
Райко Влъчков 1 : 2
1 : 3 Ивайло Динков Илиев
Николай Христофоров Николов 2 : 3
2 : 4 Кристиян Ивайлов Иванов
2 : 5 Антонио Анатолиев Йорданов
Райко Влъчков 3 : 5
Райко Влъчков 4 : 5
Николай Христофоров Николов 5 : 5
Христо Георгиев Денкин
5 : 6 Кристиян Ивайлов Иванов
Антонио Анатолиев Йорданов
Райко Влъчков 6 : 6
6 : 7 Антонио Анатолиев Йорданов
 2. 2018-03-04 Завършил Мургаш Врачеш - Сириус 1 8:1
Ивайло Златев 1 : 0
Ивайло Златев 2 : 0
Ивелин Данчев 3 : 0
Ивелин Данчев 4 : 0
4 : 1 Васил Кирилов
Деян Димитров 5 : 1
Деян Димитров 6 : 1
Деян Димитров 7 : 1
Теодор Тодоров 8 : 1
 3. 2018-03-18 Завършил Изток - Сириус 1 1:2
Георги Мирославов Иванов 1 : 0
1 : 1 Цветелин Николов
1 : 2 Райко Влъчков
 4. 2018-04-15 Завършил Сириус 1 - Север 6:3
Цветелин Николов 1 : 0
1 : 1 Димитър Юриев Георгиев
Цветелин Николов 2 : 1
2 : 2 Радко Николаев Асенов
Васил Кирилов 3 : 2
Цветелин Николов 4 : 2
4 : 3 Спас Ивайлов Спасов
Марин Владимиров 5 : 3
Цветолюб Симеонов 6 : 3
 5. 2018-04-22 Служебно Сириус 1 - Черното Лале 3:0
 6. 2018-04-27 Завършил Сириус 1 - Сенсата 7:5
Цветелин Николов 1 : 0
1 : 1 Радослав Пламенов Зарев
1 : 2 Радослав Пламенов Зарев
1 : 3 Красимир Руменов Наков
1 : 4 Радослав Пламенов Зарев
Теодор Цветанов 2 : 4
Марин Владимиров 3 : 4
3 : 5 Радослав Пламенов Зарев
Васил Кирилов 4 : 5
Цветелин Николов 5 : 5
Любомир Кирилов 6 : 5
Любомир Кирилов 7 : 5
 7. 2018-04-29 Завършил Сириус 1 - Бичкиите 5:7
0 : 1 Бенчо Георгиев Бенчев
0 : 2 Тихомир Ангелов Христов
Любомир Кирилов 1 : 2
1 : 3 Николай Ангелов Христов
Цветелин Николов 2 : 3
2 : 4 Бенчо Георгиев Бенчев
2 : 5 Бенчо Георгиев Бенчев
2 : 6 Николай Ангелов Христов
2 : 7 Ангел Емилов Ангелов
Васил Кирилов 3 : 7
Васил Кирилов 4 : 7
Любомир Кирилов 5 : 7
 8. 2018-05-15 Завършил Сириус 1 - НИКСМЕТАЛ ГРУП 11:0
Цветелин Николов 1 : 0
Васил Кирилов 2 : 0
Васил Кирилов 3 : 0
Цветолюб Симеонов 4 : 0
Цветелин Николов 5 : 0
Васил Кирилов 6 : 0
Любомир Кирилов 7 : 0
Цветелин Николов 8 : 0
Цветелин Николов 9 : 0
Цветелин Николов 10 : 0
Цветелин Николов 11 : 0
 9. 2018-05-20 Завършил Сириус 1 - Сириус 2 5:1
0 : 1 Константин Валериев Радков
Райко Влъчков 1 : 1
Любомир Кирилов 2 : 1
Марин Владимиров 3 : 1
Цветолюб Симеонов 4 : 1
Цветолюб Симеонов 5 : 1
 10. 2018-05-27 Завършил Фантастико (Враца) - Сириус 1 5:2
0 : 1 Любомир Кирилов
Цветан Лазаров 1 : 1
Цветан Атанасов Атанасов 2 : 1
Цветан Лазаров 3 : 1
Цветан Лазаров 4 : 1
4 : 2 Райко Влъчков
Красимир Каменов 5 : 2
 11. 2018-05-27 Завършил Сириус 1 - Сименс 5:2
Любомир Кирилов 1 : 0
Любомир Тодоров Томов
Васил Кирилов
Любомир Кирилов 2 : 0
Любомир Кирилов 3 : 0
Любомир Кирилов 4 : 0
Любомир Кирилов 5 : 0
5 : 1 Пламен Весков Петков
5 : 2 Пламен Весков Петков

Стани фен във Facebook  
Сподели с приятели:  


* Ако желаете да допълним визитката на вашият отбор, очакваме да ни изпратите информация на news@balkanec.bg. Благодарим ви!

Новини:
Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (0)

Какво е Вашето мнение да затварянето на ул."Свобода?

Анкета » коментари (0)

Какво е Вашето мнение да затварянето на ул."Свобода?

отговори
Напълно съм съгласен (152)
70% Complete
Не съм съгласен (57)
70% Complete
Съгласен съм за еднопосочно затваряне на улицата (55)
70% Complete